Universitetet i Bergen

Styret ble orientert om rektors advokat­regninger

Universitetsstyret visste at Universitetet i Bergen hadde betalt for ekstern advokathjelp i forbindelse med rektor Margareth Hagens styreverv i Trond Mohn Stiftelse.

Robert Rastad var universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen i 2022, da vedtektsendringene i Trond Mohn Stiftelse ble gjennomført. Rektor Margareth Hagen sier hun søkte råd hos direktøren om hvordan hun best kunne håndtere saken og samtidig ikke komme i en habilitetskonflikt som styremedlem. Disse to var enig om at UiBs egne jurister ikke kunne brukes i saken.

Rektor Margareth Hagen ved Universitetet i Bergen (UiB) brukte 373.000 kroner på ekstern advokatbistand i forbindelse med styrevervet hennes i Trond Mohn Stiftelse (TMS). Dette ble gjort selv om Hagen ikke representerer UiB i styret. 

Nå har Kunnskapsdepartementet bedt universitetet om en redegjørelse for pengebruken.

Styret ved UiB har ikke vedtatt at det skal brukes penger på advokat i denne saken. Men styret ble orientert i ettertid.

Muntlig orientering

— Vi fikk en kort orientering i høst, og fikk da vite at det var brukt penger. Men jeg ser fram til en ytterligere orientering i årets første styremøte, sier styremedlem Victor Botnevik.

Flere av styremedlemmene Khrono har vært i kontakt med, ønsker ikke å kommentere saken. Men vi får bekreftet fra flere at det er blitt gitt en orientering. Også universitetsdirektør Tore Tungodden bekrefter at det er gitt en muntlig orientering. 

— Det har blitt orientert om at det pågikk en prosess med vedtektsendringer i TMS i etterkant av et styremøte. Når det foreligger svar fra KD (Kunnskapsdepartementet, red.anm.), er det naturlig å orientere universitetsstyret om saken i et ordinært styremøte, skriver Tungodden i en e-post til Khrono.

Saken handler om en vedtektsendring hos TMS. Tidligere har stiftelsen gitt penger til forskning i Bergen, eller til forskningsmiljø som samarbeider med Bergen. På tampen av 2022 ble ordlyden endret til «fortrinnsvis», og i Tromsø ble det sommeren 2023 jublet over Mohn-penger. Det skjedde etter et enstemmig vedtak om vedtektsendringer i TMS-styret, men med en protokolltilførsel fra Margareth Hagen.

Klage førte til spørsmål

Det var Bergens Tidende som først skrev om saken. I et brev til Kunnskapsdepartementet, som Khrono har fått innsyn i, kommer det fram at avisen har klaget på manglende innsyn i korrespondanse mellom advokatfirmaet og UiB. 

BT fikk ikke medhold i klagen. «Etter departementets vurdering tilsier dette at dokumenter knyttet til utøvelsen av vervet til den som er oppnevnt av UiB til styret i Trond Mohn Stiftelse ikke gjelder ansvarsområdet eller virksomheten til UiB, og de relevante dokumentene er derfor ikke underlagt hovedregelen om rett til innsyn etter offentleglova», skriver departementet.

Men det var BTs klage som gjorde departementet oppmerksom på pengebruken. 

I et brev til UiB 1. desember 2023 skriver Kunnskapsdepartementet:

«I forbindelse med departementets behandling av klagen på avslaget på innsynsbegjæringen stilte vi 2. november 2023 spørsmål til UiB om universitetet har dokumentert vurderinger for hvorfor universitetet har dekket disse kostnadene. 6. november 2023 svarte UiB at det finnes «ingen dokumenter knyttet til vurderingen om å dekke kostnader til juridiske råd, ut over fakturaen med faktagrunnlaget som Bergens Tidende allerede har fått innsyn i». Vi ber UiB om å redegjøre for saken, inkl. hvilket grunnlag universitetet mener de har for å dekke de aktuelle kostnadene, og hvilke vurderinger universitetet har gjort av habilitet, jf. forvaltningsloven kap. II».

Brev i desember

Det siste brevet i saken er sendt fra UiB til departementet 15. desember 2023. Der presiserer universitetet at Hagen ikke sitter i styret i kraft av å være rektor. Hun skal ivareta stiftelsens formål, ikke UiBs interesser som rektor.

Men burde UiB da betale? Nei, mener jussprofessor Eivind Smith. 

— Hvis universitetet selv tok dette alvorlig, skulle jo Hagen ha dekket advokatutgiftene selv, eller fått stiftelsen til å gjøre det, sa han til Khrono torsdag.

Powered by Labrador CMS