NTNU

Styret sier nei til valgt rektor og vil utrede over tid

Et klart flertall i styret slo fast at NTNU skal fortsette med ansatt rektor i kommende periode. 

Styremedlemmer sitter rundt et bord
NTNUs styre var mandag samlet for å ta stilling til hvordan universitetet skal gå fram for å få ny rektor etter at Anne Borg trakk seg.
Publisert Oppdatert

Vedtaket styret til slutt fattet, innebærer at rektor blir ansatt for 5,5 år. 

Anbefaler utredning

I tur og orden sa styremedlemmer at det ble altfor dårlig tid til en utredning nå. Spørsmålene er for viktige til å forhastes gjennom. Men flere åpnet for at en utredning over tid kunne ha noe for seg. Mange tok også til orde for at ansatt rektor fungerer bra, og at det er viktig for dem at dette innebærer en ordning med en styreleder og en rektor. Med valgt rektor blir rektor også styreleder. 

Tre mulige beslutninger ble stilt opp som noe styret kunne vedta: Utrede nå, utrede seinere, eller ikke utrede i det hele tatt. 

Men forslaget til nytt vedtak, som ble vedtatt, ble:

1. Styret anbefaler en utredning og ber rektor komme tilbake til styret med forslag til et mandat for en utredning av styringsmodell ved NTNU etter at ny rektor er tilsatt fram til 31. juli 2029.

 2. Styret understreker at et eventuelt skifte av styringsmodell vil først kunne skje 1. august 2029.

Aksel Tjora ønsket utredning. Det var styret enig i, men ikke akkurat nå når ny rektor skal ansettes.

 

— Forhåndsprosedering

På styremøtet skulle styret i utgangspunktet ta stilling til to alternative forslag:

1) Styret mener ledelsesmodell ved NTNU er tilstrekkelig utredet og begrunnet tidligere og ønsker å videreføre modellen med enhetlig ledelse. Styret ser dermed ikke behov for videre utredning av fordeler og ulemper med å endre ledelsesmodell 

2) Styret ber rektor utrede konsekvenser av å endre fra tilsatt til valgt rektor (enhetlig til todelt ledelse på institusjonsnivå). En slik utredning, som beskrevet i saken, skal ferdigstilles innen utgangen av juni 2024. Styret gir med dette et tydelig signal om at det er sannsynlig at et flertall av styrets medlemmer vil ønske å endre ledelsesmodell på institusjonsnivå ved NTNU, men denne beslutningen tas etter at utredningen er ferdigstilt. 

Aksel Tjora, som tok initiativ til at styret skulle vedta en utredning, var på forhånd ikke fornøyd med formuleringene i alternativ 2. 

— Jeg er naturligvis tilhenger av forslag 2, men de har hengt på et merkelig premiss som foregriper en diskusjon, nærmest en forhåndsprosedering, sa Tjora til Khrono etter at styrepapirene ble offentliggjort. 

Premisset han viser til er at styret bør gi et tydelig signal om at styret trolig vil ønske å gå tilbake til valgt rektor. 

På styremøtet sa Tjora:

— Det er et pussig premiss sa han, og ba om at det blir fjernet. 

— Enten velger vi å vite eller ikke vite, det er det vi bør ta stilling til. 

Som vist ovenfor kom det etter hvert forslag til nytt vedtak som det ble stemt over. 

Rektoravgangen ført e til at nytt bilde av styret måtte tas. Her fra Aulaen i Hovedbygningen.

— For ansatt rektor

Innledningsvis på styremøtet gikk konstituert rektor Tor Grande gjennom saksgrunnlaget og konsekvenser av den ene eller andre ledelsesmodellen. Grande problematiserte hvor tidkrevende og hvor ressurskrevende en utredning vil bli. Også direktør Bjørn Haugstad understreket hvor omfattende og virksomhetskritisk utredning og ny modell kom til å bli for NTNU.

Tor Grande opplyste at NTNU nylig også har mottatt nærmere redegjørelse for Kunnskapsdepartementets syn. De slår fast om at konstituering over 6 måneder er lite aktuelt. Bjørn Haugstad var inne på det samme. 

— Blir det aktuelt å ha en fungerende rektor i en periode, må NTNU legge tung vekt på at vedkommende ikke må fungere over 6 måneder. Det vil bryte med grunnleggende bestemmelser, slik vi oppfatter KD, sa Haugstad. 

Ønsker styret en utredning nå, må NTNU utlyse for halvannet år, poengterte han. 

— Det blir så lettbent som det er mulig for å få ansatt noen så fort som mulig, advarte Haugstad.

Konstituert rektor Tor Grande flagget at han lenge har vært for ansatt rektor. Dagens modell fungerer på en god måte, mente han. 

— Vi kan bli bedre, mange sier det er lang avstand mellom rektor på den ene sida og ansatte og studenter på den andre.  Den bekymringa deler jeg. Det kan oppleves  som vanskelig å ha reell medvirkning. Her må vi tenke nytt, men for min del vil ikke avstanden endres om rektor blir valgt.

Han pekte også på at fagforeningene hadde meldt fra om at en slik utredning bør skje i fredstid. For eksempel i starten av neste periode, fra 2029. 

Begge foretrekker dagens ordning med styreleder og ansatt rektor. Fra venstre: Styreleder Remi Eriksen og konstituert rektor Tor Grande.

— Kan ikke hasteutrede

Tjora argumenterte grundig hvor hvorfor valgt rektor er hans favorittmodell, basert på innlegg som blant annet har stått i Khrono. 

Deretter meldte styremedlemmene seg på i debatten. 

 -- Det er positivt å gjøre en utredning uavhengig av hva vedtaket i dag blir. Jeg håper vi kan se engasjementet i denne saken som et tegn på at folk ønsker større medvirkning. Hvilken løsning som er best, er jeg ikke helt sikker på, men en utredning kan være et første steg, sa Nicolai Winter-Hjelm, representant for de midlertidig ansatte. 

Kjersti Møller er ansattrepresentant og advarte mot hastebehandling. 

— En vurdering av hvilken  ledelsesmodell som best støtter NTNUs samfunnosppdrag, er for viktig til å tas i forbifarten. Jeg er veldig usikker på at en endring av ledelsesmodell vil løse universitetets utfordringer. 

Møller pekte på en tidligere FAFO-rapport om medvirkning ved NTNU. Der var søkelyset rettet mot instituttnivået, mens høringa i etterkant bekreftet at NTNU har gode ordninger for medbestemmelse. I rapporten kom det ikke noen anbefalinger om å endre ledelsesmodell, sa hun.

- Å endre er en stor beslutning med omfattende konsekvenser. For meg er det et stort tankekors hvis vi ikke tar oss god tid. Styret bør og kan bestille en slik utredning og gjøre det på en slik måte at NTNU er godt rigget til en eventuell endring i neste periode. 

Møller kritiserte at det opprinnelige forslaget til vedtak la opp til at styret må forskuttere sitt syn før utredning settes i gang. 

Kjersti Møller er innvalgt av de teknisk-administrativt ansatte. Til høyre: Studentrepresentant Anders Lie Hagen..

— Kan få mindre studentpåvirkning

Studentrepresentant Matilde Brox Bordal sa at erfaringene hun har hentet inn fra andre universiteter med valgt rektor, ikke er positive når det gjelder studentpåvirkning. Dagens modell med ansatt rektor involverer studentene på en bedre måte, mente hun. 

Ansattrepresentant Bjørn Skallerud mente at det åpenbart er en fordel med to roller, en styreleder og en rektor. 

- Vi har brukt enormt mye tid på campusprosjektet på bekostning av andre saker. Går vi for en utredning og valg, vil det ta alt fokus. En utredning er bra, men den bør skje i fredstid. 

Styreleder Remi Eriksen sa at det er sunt for alle institusjoner med et skille mellom rektor og styreleder. 

--  En styreleder kan være en utfordrende part til ledelsen. I en periode hvor det er fallende bevilgninger per ansatt og student, blir det utrolig viktig å prioritere og ta vanskelige beslutninger. Det gjøres bedre med en enhetlig ledelse, argumenterte styrelederen. 

Studentrepresentant Matilde Brox Bordal vil ha enhetlig ledelse, det gir studentene større påvirkningsmuliigheter, sa hun.
Powered by Labrador CMS