innlandet

Styret vil ha makta når ny rektor skal finnes

Styret ved Høgskolen i Innlandet vil ikke være i mindretall i utvalget som skal foreslå ny rektor.

Kathrine Skretting går av 1. mai 2021. Styret ved Høgskolen i Innlandet vil ha full kontroll på prosessen mot å finne hennes etterfølger.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret ved Høgskolen i Innlandet vedtok mandag ettermiddag å sette ned et innstillingsutvalg som skal lede prosessen med å finne ny rektor og komme med en innstilling om hvem styret bør ansette.

På styremøtet mandag presenterte HR-direktør Lars Petter Mathisrud et innstillingsutvalg på fem medlemmer, der kun to av fem medlemmer kom fra høgskolestyret.

Styreleder Maren Kyllingstad skulle lede utvalget, ifølge forslaget, og eksternt styremedlem Kyrre Lekve delta. De tre andre skulle velges av ansatte og studenter, og dette skulle ikke være folk som sitter i høgskolestyret.

Likte det dårlig

Flere fra styret likte dårlig at styret ikke var bedre representert i utvalget som skal finne fram til og foreslå ny rektor etter Kathrine Skretting, som går av 1. mai 2021.

— Jeg synes det er i overkant at styret setter seg i mindretall i utvalget. Sist gang vi skulle ansette rektor kom innstillingsutvalget tilbake med bare én rektorkandidat, og min erfaring er at det er stor sjanse for at avgjørelsen blir tatt i innstillingsutvalget, sa styremedlem Bent Sofus Tranøy, som mente at også de øvrige medlemmene av innstillingsutvalget burde komme fra styret.

Flere andre styremedlemmer var enige i at styret burde ha en sterkere innflytelse på hvem som blir foreslått. Både styremedlemmene Marte Monsen og Stian Ellefsen, som er valgt av faglig ansatte, mente at det er vesentlig at styret har større innflytelse i innstillingsutvalget. Det mente også Hanne Furuheim, valgt av teknisk/administrativt ansatte og eksternt styremedlem Bjørn Åstrand.

Utvidet utvalget

Enden på visa ble at styreleder Maren Kyllingstad foreslo å utvide innstillingsutvalget og ta inn to til fra styret; en representant for faglig ansatte og en for teknisk/administrativt ansatte, noe som ble vedtatt. Studentene står fritt om de vil la seg representere av en av studentrepresentantene i styret eller en annen student. Dermed kommer minst fire av sju i innstillingsutvalget fra høgskolestyret.

Skepsis til rekrutteringsbyrå

Det ble også en diskusjon i styret om man burde få bistand fra et rekrutteringsbyrå i arbeidet med å finne ny rektor.

HR-direktør Lars Petter Mathisrud sa at høgskolen har erfaring med å bruke rekrutteringsbyrå ved ansettelse av rektor, prorektorer og dekaner, og har også fått bistand til dybdeintervjuer og testing ved annen lederrekruttering. Det er brukt fire forskjellige byråer, fortalte han.

— Vi anbefaler bruk av eksternt byrå, både til kandidatsøk og for å få uavhengige vurderinger av kandidatene, sa han, og fortalte at det nå skal lages en kravspesifikasjon og settes i gang en anbudsprosess.

Styremedlem Marte Monsen var en av dem som påpekte at det har vært mye kritikk mot disse byråene, og Bent Sofus Tranøy var generelt kritisk til rekrutteringsbyråer.

Eksternt styremedlem Christl Kvam, derimot, mente det var viktig med ekstern bistand for å få et så bredt tilfang av kandidater som mulig.

Hun var heller ikke så bekymret over sammensetningen av innstillingsvutvalget.

— Jeg skjønner behovet for bredere involvering, men det er jo styret som er ansvarlig og som bestemmer til slutt, sa hun.

Powered by Labrador CMS