Sudbø mistet retten til å forske, nå er han sjef ved senter for forskning

Jon Sudbø mistet retten til å forske, men er nå i ny jobb som klinikksjef på et ressurssenter for forskning. Problematisk, mener samarbeidspartner.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Radiumhospitalet)

I 2006 ble tannlege, lege og forsker Jon Sudbø anklaget for massivt forskningsjuks, skriver forskning.no.

Sudbø ble fratatt retten til å arbeide som lege og tannlege av Statens helsetilsyn, etter en omfattende gransking.

Han fikk autorisasjonene sine tilbake igjen i årene som fulgteetter  forskningsjuksskandalen, med ett viktig forbehold:

Styret som helhet ser på det som problematisk at vi har et samarbeid med en forsknings-
institusjon, som har en klinikkleder som ikke kan drive med forskning

Jon E. Dahl

Han fikk ikke lenger lov til å forske.

Kompetansesenter for tannhelse

I januar 2016 ble Sudbø ansatt som klinikksjef i Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ). Kompetansesenteret «skal være tannhelsetjenestens ressurssenter for forskning og utviklingsarbeid», ifølge deres egen strategiplan.

Kompetansenteret jobber blant annet med et større forskningsprosjekt om hvordan snus påvirker helsen til ungdom. Snusforskningen er et samarbeid mellom Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, Folkehelseinstituttet og Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM).

NIOM valgte å ta opp ansettelsen av Sudbø i et styremøte.

— Styret som helhet ser på det som problematisk at vi har et samarbeid med en forskningsinstitusjon, som har en klinikkleder som ikke kan drive med forskning, sier Jon E. Dahl, administrerende direktør i NIOM, til forskning.no.

— Det er uproblematisk ettersom jeg leder klinikken, og ikke driver forskning, skriver Sudbø i sitt svar til forskning.no.

Interne rutiner for tilgang til forskningsdata

Forskningslederen på kompetansesenteret sier at de allerede har en klar ansvarsfordeling, som gjør at Sudbø ikke vil bli en del av forskningsprosessen.

— Det er jeg som styrer alt som har med forskning å gjøre på TkØ. Når vi kommer til den tiden hvor det skal gjøres forskning på klinikken vår, kommer det til å gå via meg, sier Vibeke Ansteinsson, forskningsleder ved Tannhelsens kompetansesenter Øst.

Hun forklarer at Sudbø ikke kan se forskningsarbeidet som gjøres på kompetansesenteret, da dette blir organisert på en måte hvor han ikke har tilgang til datafilene hvor forskningen lagres.

— Sudbø har ikke tilgang til våre forskningsmapper. Vi har utarbeidet interne rutiner for tilgang til forskningsdata. Vi må være beinharde på dette, det er i vårt beste hensyn, sier Ansteinsson.

Følte behov for å informere partnerne

Etter at det ble klart at Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst hadde ansatt Sudbø som klinikksjef, hadde kompetansesenteret behov for å sende en e-post til både Folkehelseinstituttet og NIOM, hvor de «understreker at han (Sudbø, red. anm.) på ingen måte eller på noe tidspunkt skal involveres i TkØs forskning, verken i søknadsprosesser, datainnsamling, utøvelse av forskning eller andre forhold som grenser mot FoU».

Denne tolkningen av Sudbøs rolle ved kompetansesenteret er i tråd med et klart ønske fra hans side, ifølge Sudbø selv. Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst valgte å sende ut brevet etter at det ble kjent i miljøet at de hadde ansatt Sudbø som klinikksjef.

— Det var ikke konkrete spørsmål som ble stilt om ansettelsen. Jeg følte et behov for å informere våre samarbeidspartnere om hvilken rolle han skulle ha hos oss. Vi er opptatt av å ha et ryddig forhold til våre samarbeidspartnere, sier Vibeke Ansteinsson, forskningsleder ved Tannhelsens kompetansesenter Øst.

— Skjønner ikke hvorfor det skal være vanskelig

Da styret for Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst behandlet ansettelsen som klinikksjef, mente de at han var den mest kvalifiserte søkeren til jobben.

— Det ligger i premissene for ansettelsen at han ikke skal ha noe med forskning å gjøre, sier Per David Clee Søhoel, styreleder i Tannhelsens Kompetansesenter Øst.

— Skjønner du at det kan være vanskelig å se hvordan man kan drive med forskning på et sted hvor klinikksjefen ikke kan være involvert i forskningen?

— Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være vanskelig. Spesialistene ved TkØ kan ta ut data fra pasientjournalsystemet hvis de har behov for det, forklarer Søhoel.

— Men blir ikke disse pasientjournalene ført av klinikerne, på klinikken?

— De er ført i forbindelse med pasientbehandlingen, det lagres ikke med tanke på en forskningsprosess. Det ligger naturligvis mye informasjon her som ville kunne brukes som datagrunnlag i forskning, men jeg forstår ikke at Sudbø skulle ha noen interesse av å gjøre noe med disse, sier Søhoel.

Vanskelig å skille 

Jon E. Dahl på NIOM mener at det blir vanskelig for omverdenen å skille mellom hva som er rent klinikkarbeid og hva som er ren forskning.

— Kompetansesentrene skal drive pasientnær, klinisk forskning, og hvis TkØ vil involvere klinikken sin vil de ha en klinikksjef som ikke kan være med på denne forskningen, sier Dahl.

Styret til NIOM mente derfor at et samarbeid kunne være betenkelig, men kom frem til at de skulle ta kontakt med TkØ om det videre forskningssamarbeidet.

— Vi kom frem til at snusprosjektet skal fortsette, men at fremtidige prosjekter skulle vurderes etter hvert som de kommer opp, sier Dahl.

— Det synes jeg er leit, jeg håper vi kan ha et møte hvor vi kan lytte til NIOMs innvendinger og forhåpentligvis får kontroll over de bekymringene. Der skal vi lytte til hva NIOM mener om dette og se om vi kan gjøre tilpasninger, sier sier Per David Clee Søhoel, styreleder i Tannhelsens Kompetansesenter Øst.

Mistet all rett til å drive medisinsk forskning

Forskningsarbeidet til Sudbø ble gått etter i sømmene i 2006 av en kommisjon fra UiO og daværende Rikshospitalet - Radiumhospitalet Helseforetak, hvor Sudbø var overlege. De mente at det forelå grove feil og mangler ved store deler av hans forskningsarbeid.

De fant at feilene i datagrunnlaget for Sudbøs doktorgradsarbeid, og flere andre av hans publikasjoner, var for «store og for åpenbare til at de kan tilskrives tilfeldige feil, inkompetanse eller lignende, og at datagrunnlaget derfor fremstår som manipulert og fabrikkert, og tilpasset de funn man har ønsket å finne fram til». 

De mente at doktorgradsavhandlingen måtte trekkes tilbake, i likhet med mange senere publikasjoner.

2013 søkte han om å få lov til å forske igjen. Statens helsetilsyn avslo søknaden, og sier til forskning.no at Sudbø ikke har søkt igjen senere.

Folkehelseinstituttet: — Spesiell sak

Folkehelseinstituttet har også valgt å fortsette samarbeidet med Tannhelsens kompetansesenter Øst.

— Dette er en spesiell sak, og jeg skjønner at det blir stilt spørsmål om dette, men det er viktig for oss å presisere at vi ikke har noe forskningssamarbeid med Sudbø, sier Toril Attramadal, fagdirektør ved Område smittevern, miljø og helse ved FHI.

Hun presiserer at Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst har bekreftet at Sudbø ikke er involvert i noen som helst forskningsaktiviteter, da han har forskningsforbud.

Dermed skal han heller ikke ha noe å gjøre med snusforskningen til Folkehelseinstituttet, NIOM og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst. 

— Vi er opptatt av ordentligheten til de vi samarbeider med, og er selvsagt dermed opptatt av at kun de som har rett til å forske, forsker i våre prosjekter, forklarer Attramadal.

Var klar over at det ville komme reaksjoner

Styret i Tannhelsens Kompetansesenter Øst var klar over at det ville komme reaksjoner da de ansatte Sudbø som klinikksjef, ifølge styreleder Per David Clee Søhoel. Men han sier også at Sudbø var den best kvalifiserte søkeren, og at slik stillingen som klinikksjef var definert vil ikke Sudbø ha noen innflytelse på forskningen.

— Han var den best kvalifiserte søkeren, slik vi som var med på ansettelsen vurderte det. Han har fått gode skussmål i tidligere arbeidsforhold de siste årene. Han har steget i gradene, og fått tillit fra flere fylkestannleger, sier Søhoel.

Sudbø viser selv for det meste til svarene fra styreleder Per David Clee Søhoel i TkØ og forskningsleder Vibeke Ansteinsson, men svarer dette når han blir spurt om hvorfor han valgte å søke på stillingen:

«Det fremgikk av utlysningsteksten til denne stillingen at dette var en klinisk stilling, med oppgave å starte opp og drifte den kliniske virksomheten ved TkØ. Gjennom to intervjurunder, ble det en klar gjensidig forståelse av at oppgavene til klinikksjefen var å organisere og tilrettelegge for pasientbehandling ved TkØ.»

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS