Debatt ● Sunniva Whittaker

Sunt å drøfte styringsmodell

Universitets- og høyskolesektoren står overfor store endringer og blir møtt med nye krav og forventninger, skriver UiA-rektor Sunniva Whittaker, som mener det gjør diskusjonen om valgt eller ansatt rektor viktig.

UiA-rektor Sunniva Whittaker mener det er feil å kalle diskusjonen om ledelsesmodell en omkamp. Foto: Siri Øverland Eriksen

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I en kronikk undertegnet av 112 ansatte ved Universitetet i Agder, stilles det spørsmålstegn ved behovet for å ta opp igjen styreform ved institusjonen ettersom saken var oppe for fire år siden.

Jeg vil begynne med å si at det er flott at denne saken vekker stort engasjement. Årsaken til at saken om ledelsesform tas opp igjen til vurdering er rett og slett at denne avgjørelsen i henhold til styrevedtak tas for en periode av gangen.

Begrepet omkamp blir dermed litt misvisende. Det er i tillegg er det verdt å merke seg at det i høringsnotatet som ble sendt til alle enheter ved institusjonen, også ble stilt andre spørsmål som det er viktig å få avklart.

En slik selvgranskning er viktig i en tid hvor universitets- og høyskolesektoren står overfor store endringer og blir møtt med nye krav og forventninger fra omgivelsene.

Sunniva Whittaker, rektor ved Universitetet i Agder

Ett eksempel: hvis universitetet skal videreføre nåværende ledelsesmodell, skal rektorkandidatene stille alene, eller sammen med en prorektor og med en ferdigutarbeidet valgplattform?

Ved Universitetet i Agder har det vært praksis av rektorkandidatene stiller alene. Ved andre institusjoner med valgt ledelse er det vanlig med et rektorteam. Et annet spørsmål som blir reist i høringsnotatet er om modellen med ansatt dekan og todelt ledelse er den mest hensiktsmessige ledelsesformen på fakultetsnivå. Her finnes det fire ulike modeller å velge mellom.

Etter min mening er det sunt å drøfte hvordan institusjonen ledes, og kan ledes innenfor de ulike alternativene ved inngangen til en ny rektorperiode. En slik selvgransking er viktig i en tid hvor universitets- og høyskolesektoren står overfor store endringer og blir møtt med nye krav og forventninger fra omgivelsene.

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS