statsbudsjettet

SV vil kreve mange flere millioner til forskning og høyere utdanning

Når SV snart går i forhandlinger med Ap og SV vil de jobbe for at universitetene, høgskolene og studentene skal få mer penger.

— Det er fryktelig trist at Støre ikke bare viderefører kuttene den forrige regjeringen la opp til, men attpåtil tar ytterligere 30 millioner fra høyere utdanning., sier utdanningspolitisk talsperson i SV, Freddy André Øvstegård ´
Publisert Oppdatert

Ved universitetene og høgskolene i Norge har man ikke akkurat jublet over forslagene til statsbudsjett i år.

Forslaget til statsbudsjett fra den nye Støre-regjeringen innebærer en reduksjon i totalrammen til universiteter og høgskoler i Kunnskapsdepartementets budsjett på 40,3 millioner kroner.

«Fryktelig skuffende» sa Sunniva Whittaker, leder i Universitets- og høgskolerådet da Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett nylig ble lagt fram. Men kanskje kan Whittaker smile snart?

Krever mer

Aftenposten skriver fredag at SV vil kreve 584 millioner kroner til forskning og høyere utdanning i sitt alternative statsbudsjett, og som kjent ønsker Ap og Sp helst å få flertall sammen med SV.

— Det er fryktelig trist at Støre ikke bare viderefører kuttene den forrige regjeringen la opp til, men attpåtil tar ytterligere 30 millioner fra høyere utdanning. Han løser heller ikke situasjonen i Forskningsrådet. Det var en stor skuffelse, sier medlem i Utdannings- og forskningskomiteen, Freddy André Øvstegård (SV) til Aftenposten.

Mye til Forskningsrådet

Dette vil SV kreve:

  • 400 millioner kroner til Forskningsrådet. Pengene skal gå til forskning for det grønne skiftet. Summen bevilges over Kunnskapsdepartementets budsjett.
  • 84 millioner til 1000 studieplasser for det grønne skiftet. Det kan være utdanning av ingeniører innen fornybar energi, bioingeniører og lignende.
  • 100 millioner til universitetene og høgskolene, knyttet til det grønne skiftet. Utover denne føringen, kan pengene benyttes fritt.

Som NTB og VG tidligere har skrevet vil SV også gi en ekstrabevilgning på 355 millioner kroner til studentene i det alternative statsbudsjettet sitt.

Freddy André Øvstegård har sagt at dette skal inn i budsjettforhandlingene med regjeringen.

— En forutsetning

— Vi har lagt inn en ekstra bevilgning på 355 millioner kroner for å få økt studiestøtten fra 1,2 til 1,3 G. Vi mener den på sikt skal enda høyere, men som en start foreslår vi i budsjettet en økning som vil gi studentene omkring 140.000 i året. Det vil merkes, sa Freddy André Øvstegård til VG for en uke siden.

Administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit mener at 400 millioner vil komme godt med.

— Jeg er utrolig glad for at SV er tydelig på at det må satses på forskning og innovasjon. Det er en forutsetning for at vi skal klare å møte de store utfordringene ved klima- og naturkrisen, en grønn omstilling av økonomien og sikre velferdssamfunnet, sier Tveit til Aftenposten.

Powered by Labrador CMS