OsloMet har fått oppdrag fra finans- og kommunaldepartementet om å lage nasjonalt senter for forskning på boligmarkedet. Foto: Benjamin A. Ward/OsloMet

OsloMet vant konkurranse om nasjonalt senter for forskning på boligmarkedet

Forskning. OsloMet har vunnet en konkurranse om å få huse et nasjonalt senter for forskning på boligmarkedet. Det er Finansdepartementet og Kommunaldepartementet som sammen har utlyst oppdraget.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

OsloMet har vunnet oppdraget om å danne et nasjonalt senter for forskning på forståelse av mekanismene i boligmarkedet.

Fakta

Nasjonalt senter for forskning på boligmarkedet

Senteret er et tre-parts samarbeid mellom to private aktører og OsloMet.

De to private partene er Eiendomsverdi AS og Samfunnsøkonomisk Analyse AS.

De vant konkurransen i hard kamp med NTNU.

Faglig leder/Chair: Erling Røed Larsen

Medarbeidere/Affiliated researchers: Chief Economists Andreas Benedictow, Professor Dag Einar Sommervoll og Professor Ragnar Nymoen.

Senteret er et tre-parts samarbeid mellom to private aktører og OsloMet. De to private partene er Eiendomsverdi AS og Samfunnsøkonomisk Analyse AS.

Trepartssamarbeidet vant konkurransen i hard kamp med NTNU.

At vi nå får muligheten til langsiktig grunnforskning er en fantastisk mulighet for våre forskningsmiljøer.

Berit Irene Nordahl

Senteret skal inngå som en viktig del av regjeringens fornyede strategi på området.

Det er Finansdepartementet og Kommunaldepartementet som sammen har utlyst oppdraget.

Stolte på OsloMet

Berit Irene Nordahl er forskningssjef på by- og regionsforskningsenteret NIBR på SVA ved OsloMet. Hun forteller at de er veldig glad for mulighetene som ligger i den nye kontrakten rundt det nasjonale senteret for boligforskning.

— Kontrakter går over mange år, først tre år med mulighet til forlengelse i fem år til, og lyder på 4,5 millioner i året, forteller Nordahl, men legger til:

— Men i tillegg vil miljøene rundt oss på SVA og OsloMet ledelsen bidra inn mot senteret og legger inn ressurser som gjør selve satsingen endel større.

OsloMets rektor Curt Rice har gått inn i satsingen med et professorat blant annet, og det er snakk om både postdocstillinger og nye stipendiater i tillegg.

Berit Irene Nordahl, OsloMet.

— Det er jo spennende med SVA fordi vi nå har mange miljøer som helt eller delvis er langt inne i boligforskning. Det er oss ved NIBR, men også NOVA, samt at AFI også har vært noe inne på dette, og SIFO med sitt forbrukerperspektiv er også interessert, fortsetter Nordahl.

Glad for mer grunnforskning

Hun trekker fram at boligområdet jo tidvis er hot, men ofte faller mellom mange stoler og mekanismene er kompliserte.

— Vi jobber jo stort sett opp mot oppdrags- og programforskning. At vi nå får muligheten til langsiktig grunnforskning er en fantastisk mulighet for våre forskningsmiljøer, sier Nordahl.

— NTNU tapte kampen mot dere?

— De oppnådde også veldig høy rating, og det var tett kamp her. Det er gøy å vinne mot et kompetent miljø, samtidig er jo Norge et lite land og det blir ganske sikkert rom for samarbeid framover. Ønske om innsyn tok litt tid og departementene ville ha et ord med i laget i forbindelse med offentliggjøringen. Men nå er det endelig er offisielt, sier Nordahl.

Nordahl er kjent med hvorvidt har NTNU klaget, men hun henviser til at NTNU selv på våre spørsmål om dette.

Revidert strategi for boligmarkedet

1. juli 2018 lanserte regjeringen sin Fornyet strategi for boligmarkedet.

I strategien understreker regjeringen at de ønsker å legge til rette for at både etterspørselssiden og tilbudssiden i boligmarkedet skal fungere godt. Utviklingen i boligmarkedet påvirkes blant annet av økonomiske forhold som sysselsetting, renter og kredittilgang. Demografisk utvikling, tomtetilgang, lønnsomhet i byggenæringen, og ikke minst offentlige krav og reguleringer, er også av sentral betydning.

Våren 2018 ble det lyst en anbudskonkurranse for å etablere et nasjonalt senter dedikert til forskning om boligmarkedet. Forskningssenteret skal ha som formål å øke kunnskapen om boligmarkedets virkemåte og sammenheng med økonomien for øvrig, og stimulere til økt interesse for fagområdet gjennom kunnskaps- og nettverksbygging og formidling av forskningsresultater.

Rammen for anskaffelsen var 22,5 millioner kroner.

Etablering av et nasjonalt senter for boligmarkedsforskning

Relevant forskning av høy kvalitet er viktig for forståelsen av mekanismer i boligmarkedet, og kan gi bedre beslutningsgrunnlag og mer treffsikker politikkutforming. I regulering av byggenæringen og finansmarkedene er lærdom om virkningene av offentlige tiltak nødvendige for å kunne utforme, evaluere og justere tiltakene, heter det i boligstrategien fra regjeringen.

Videre heter det:

«Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet vil legge til rette for at det dannes et nasjonalt senter for forskning på boligmarkedet. Forskningssenteret skal ha som formål å øke kunnskapen om boligmarkedets virkemåte og sammenheng med økonomien for øvrig, og stimulere til økt interesse for fagområdet gjennom kunnskaps- og nettverksbygging og formidling av forskningsresultater.»

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS