AKKREDITERING

Sveriges regjering sier nei til flere universiteter

Utdanningsminister Mats Persson (Liberalerna) sier regjeringen ikke vil opprette flere universiteter fremover. 

Utdanningsminister Mats Persson skriver at den svenske regjeringen setter brems på å dele ut universitetsstatus til høgskoler.
Publisert Oppdatert

«Gjentatte ganger har jeg fått spørsmål fra sosialdemokratiske riksdagsmedlemmer om når ulike høyskoler kan forvente å bli utnevnt til universiteter. Jeg vil nå gi et veldig tydelig svar: Regjeringen vil ikke starte en ny prosess for å opprette flere universiteter i løpet av denne perioden», skriver Mats Persson i et debattinnlegg i Svenska Dagbladet.

I Sverige har debatten rast om kvaliteten på høyere utdanning etter at høgskoler blir universitet. Utdanningsministeren sier nei til flere universiteter, og flere studentgrupper tar til orde for å gå enda lenger. 

I Norge går man motsatt vei. Regjeringen vil gjøre det enklere å bli universitet. Og det er rekordmange høgskoler som kan bli universitet de neste årene. 

I sitt innlegg skriver statsråd Persson at Socialdemokratene har omgjort høgskoler til universiteter og spredt forskningsmidler tynt utover i stedet for å fremme fremragende forskningsmiljøer. Den politikken vil Persson og regjeringen endre. 

Ta vekk universitetsstempelet

Flere studentgrupper vil gå enda lenger: de vil ha vekk universitetsgodkjenningen fra flere tidligere høgskoler. 

Lucas Svärd som er leder av Kristdemokratiska studentforbundet ønsker å fjerne universitetsstatus for alle unntatt seks universiteter: Uppsala, Lund, Stockholm, Göteborg, Linköping og Umeå. 

«Utdanningsinstitusjoner fokuserer på ulike ting, og alle trenger ikke å være universiteter. Tvert imot er de ulike typene av utdanningsinstitusjoner nødvendige for å komplementere hverandre», skriver Svärd. 

Sverige har i dag 18 universiteter. 

I Norge har vi 10 universiteter, og flere høgskoler som søker universitetsstatus. 

Den norske regjeringen vil lette på kravene for å bli universitet. Sju av ni vitenskapelige høgskoler bekrefter at det å bli universitet er høyaktuelt for dem. I tillegg er to statlige høgskoler og en privat høgskole på vei mot å bli universitet.

Dermed kan Norge mer enn doble antall universiteter fra dagens 10 til mer enn 20 etter 2025.

Erik Berg, Liv Näslund, Luf og Hannes Snabb som er unge liberale i ulike organisasjoner. De ber utdanningsministeren om å danne en kommisjon som kan granske svenske universiteter.  «En befolkning på ti millioner kan ikke ha 16 statlige universiteter — ikke hvis man verdsetter innholdet», skriver de tre. 

En plass for høgskolen

Både de unge liberale og utdanningsminister Persson ser en definert egenverdi hos høgskolene. Persson mener at høgskolene spiller en svært viktig rolle for yrkesgrupper som trengs i hele Sverige, slik som sykepleiere og lærere. 

«Høyskolene har en viktig rolle å spille i det svenske utdanningssystemet, men det er feil å tro at alle høyskoler bør omgjøres til universiteter. I de mest fremragende forskningsnasjonene i verden premieres spisskompetanse, heller enn å omgjøre høyskoler til universiteter», skriver Persson.

Han og Regjeringen ønsker at Sverige skal bli en sterkere forskningsnasjon internasjonalt. Han påpeker at antall høyt siterte vitenskapelige publikasjoner fra Sverige er lavere enn i land som Danmark, Nederland og Sveits. 

Ifølge Persson er Sverige dårligere enn sammenlignbare land når det gjelder å få finansiering fra Det europeiske forskningsrådet. Han mener det tyder på at Sverige har vanskeligere for å hevde seg i konkurranse med andre land. 

«Det er gjennom fremragende forskning at Sverige kan ligge helt i fronten av den teknologiske utviklingen, noe som igjen fører til at nye innovasjoner skapes og at bedrifter kan oppnå globale eksportsuksesser. Hvis vi ønsker forskning i internasjonal toppklasse, må mer finansiering gå til forskningsområdene der vi presterer godt og har best forutsetninger for å kunne bidra mest,» skriver Persson. 

Powered by Labrador CMS