statsbudsjett

SVs alternative budsjett: Lover penger til Griegakademiet

Mer penger til psykisk helse, mer studiestøtte — og første spadetak for Griegakademiet i Bergen helst allerede neste år. Det er hovedtrekkene i SVs alternative budsjett.

Griegakademiet, Fakultet for kunst, musikk og designs institutt for musikk, holder til i en gammel skole — absolutt ikke bygget for musikkutdanning.
Publisert Oppdatert

I dag, torsdag 9. november, legger SV fram sitt alternative budsjettforslag. Det er knyttet spenning til hvilke saker SV vil prioritere og sette høyt oppe på agendaen når budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet går i gang.

Studentenes psykiske helse står høyt oppe på partiets politiske agenda. Men i tillegg lover SV penger til et bygg som det i hvert fall i tidligere SV-leders Audun Lysbakkens hjemby Bergen har vært ventet på: Nytt bygg for Griegakademiet.

I fjor fikk ikke bygget penger i regjeringens forslag til statsbudsjett, men SV fikk inn følgende formulering: «Stortinget ber regjeringen legge til rette for at arbeidet med forprosjekt for nytt bygg til Griegakademiet i Bergen fortsetter». Heller ikke i år var det lagt inn penger til et nybygg i regjeringens forslag til statsbudsjett.

— Det er totalt ubegripelig og et svik. Et svik mot kvaliteten i utdanningen, mot musikkmiljøene på Vestlandet, mot kulturskolene og mot Grieg selv. Det er et stort svik mot vestlandskulturen, og det også et svik mot UiB som institusjon, sa Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen, da forslaget til statsbudsjett ble presentert 6. oktober.

Nå skriver Bergens Tidende at SV har lagt inn 28 millioner kroner til et nytt bygg for UiBs musikkutdanning.

— Kunnskapssektoren i Bergen har ventet lenge på et nytt bygg, sier Lysbakken, og vil ha spaden i jorden allerede neste år.

For UiB-rektor Margareth Hagen er det en gledens dag.

— Det er så bra at SV tar ansvar, jeg er takknemlig for det. Nå kan vi få startet. Alt er klart til byggestart, sier hun til Khrono.

50 millioner til psykisk helse og studentvelferd

Stortingsrepresentant for SV og medlem i forsknings- og utdanningskomiteen, Grete Wold.
SVs utdanningspolitiske talsperson Grete Wold vil prioritere studenters psykiske helse.

I fjor flagget SV høyt kampen mot studieavgift for internasjonale studenter, en sak de tapte i sluttspurten i budsjettforhandlingene. I år setter SV blant annet studentenes psykisk helse høyt oppe på sin agenda.

— Vi ser en svært uheldig utvikling for studentenes psykiske helse, hvor stadig flere studenter melder om at de sliter psykisk. Den utviklingen tar vi på alvor, sier Grete Wold, utdanningspolitisk talsperson for SV.

Wold understreker at mange studenter har det bra, men at det dessverre er stadig flere studenter som opplever studiehverdagen som en tøff tid med store utfordringer. 

— Vi må både gi hjelp til studenter som er syke, og vi må prioritere forebyggende tiltak, slik at vi kan forhindre at flere blir syke. SV prioriter derfor 50 millioner til å styrke studentenes psykiske helse og velferdstilbud i vårt alternative budsjett, sier Wold.

Fornøyde studenter

Leder for Norsk studentorganisasjon (NSO), Oline Sæther, sier at hun er veldig fornøyd med SVs forslag til statsbudsjett.

— SV viser med budsjettet at de virkelig skjønner studentenes vanskelig økonomiske situasjon. Det er hard-cash vi trenger for å sikre like muligheter til å studere, sier Sæther.

— Budsjettet til SV er et veldig utgangspunkt for norske studenter. Her gir SV regjeringspartiene en mulighet til å huske sin egen politikk og øke kjøpekraften til studentene. Vi forventer at regjeringspartiene lytter til NSO og SV når de går inn i forhandlingene om neste års budsjett, sier studentlederen.

Spenning på flere områder

Det er knyttet spenning til flere temaer i budsjettet til Kunnskapsdepartementet, deriblant framtiden til ordningen med sentre for fremragende utdanning (SFU). Den har regjeringen foreslått å legge ned og i stedet kanalisere midlene direkte inn i rammen til universiteter og høgskoler.

Sammen med et flertall av partiene på Stortinget er SV kritisk til dette forslaget.

Wold sa til Khrono i forrige uke at en av sakene hun har fått mange innspill på etter at forslag til statsbudsjett for 2024 ble lagt fram, er nettopp utfasingen og nedleggelsen av ordningen Sentre for fremragende utdanning.

— Det forundrer meg at regjeringen velger å gjøre dette uten at saken er godt utredet, og uten at man har hatt dialog med de berørte partene, sa Wold.

Kraftig kutt i 2023

Talsperson for velferdstingene i Norge, Sjur Selsvik, skrev i en kronikk publisert i Khrono i etterkant av at regjeringens forslag til statsbudsjett var lagt fram, at han er sjokkert over at kuttet fra 2023 ikke er reversert.

I forrige års statsbudsjett kuttet regjeringen velferdstilskuddet til studentsamskipnadene med 23,5 prosent, eller 25 millioner kroner, og halverte tilskuddsordningen «Studenter — psykisk helse og rusmiddelbruk». 

— Etter tilleggsundersøkelsen til Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viste at hver tredje student oppfyller kravet for diagnose på psykisk lidelse er vi rystet over at kuttet ikke reverseres i budsjettet fremlagt i dag, mener Selsvik.

Det er dette kuttet SV nå vil delvis reversere i sitt alternative forslag til statsbudsjett.

Krever mer studiestøtte

SV vil også øke studiestøtten med 2500 kroner i måneden, skriver NTB torsdag morgen. SV setter av 720 millioner kroner til økt studiestøtte i sitt alternative statsbudsjett. Det er en økning på 20 prosent.

— Studentene kan ikke være avhengig av å ha mamma og pappa som kan vipse 5000 kroner i måneden for å dekke halve husleia. Da har vi ikke lik rett til utdanning i Norge, sier utdanningspolitisk talsperson Grete Wold i SV til NTB.Nå vil partiet stille opp for studentene.

I sitt alternative statsbudsjett, som legges fram torsdag, foreslår SV å øke studiestøtten med 20 prosent fra 1. august neste år. Det betyr at den økes fra 137.907 kroner til 166.079 kroner i året, altså med 2561 kroner i måneden.

SV vil imidlertid ikke fremme dette som krav i forhandlingene med regjeringspartiene denne gangen. Det handler om prioritering sier  finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV til NTB.

— Og da er jo det viktigste rene penger. Hard cash, rett og slett, som kommer ut i andre enden til folk, sier Kaski.

Studentombud for fagskolestudenter

SV foreslår videre 3 millioner kroner til et nasjonalt studentombud for fagskolestudentene.

— Dette er kjempepositivt. Det er utrolig sterkt av SV å vise fram at de satser på fagskolestudenten, så nå håper jeg at de kjører hardt på akkurat denne saken inn mot statsbudsjsettforhandlingene som ligger foran dem, sier leder Thea Tuset i Organisasjonen for norske fagskolestudenter.

Sak oppdatert kl. 11.03 med info om Griegakademiet, kl. 11.15 med kommentar fra Margareth Hagen og kl. 12.12 med forslag om studentombud for fagskolestudenter.

Powered by Labrador CMS