Rektor Curt Rice ved OsloMet ber statsråd Iselin Nybø godkjenne at universitetet kan tilby kompletterende utdanning til innvandrere uten flyktningbakgrunn.

OsloMet vil ferdigutdanne flere innvandrere med sykepleieutdanning, men Nybø sier nei

Kompletterende. — Dette er samfunnsøkonomisk supersmart, sier OsloMet-rektor Curt Rice om å ferdigutdanne flere innvandrere med sykepleierutdanning. Departementet sier nei og avventer en utredning.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2016 fikk daværende Høgskolen i Oslo og Akershus, nå OsloMet – storbyuniversitetet, i oppdrag å starte såkalt kompletterende utdanningstilbud for sykepleiere og lærere som ikke er utdannet i Norge.

Dette har betydd 30 studieplasser på hver av utdanningene. I januar 2018 startet i tillegg opptak til 30 studieplasser i ingeniørfag.

Vi konstaterer at de skal gjøre en utredning, men i påvente av den: Kan ikke vi fortsette med samme praksis?

Curt Rice

Da det første kullet med kompletterende sykepleierutdanning ved OsloMet startet høsten 2017, inkluderte det en tillatelse til å ta opp innvandrere utenfor EØS som ikke hadde flyktningestatus dersom ikke tilstrekkelig antall flyktninger søkte plassene.

— Dette var en klok beslutning fordi det kunne få sykepleiere som ikke er flyktninger kvalifisert for arbeidslivet også, sier OsloMet-rektor Curt Rice.

— Men dette gjaldt bare det første året, legger han til.

Les også: HiOA og NTNU skal samarbeide om å utdanne flere flyktninger

— Vil være veldig klokt av Nybø

Nå holder OsloMet på med opptaket for 2018, og selv om samtlige partier i Utdannings- og forskningskomitéen (da også Kirke-komitéen) i høst var positive til at det fortsatt skulle være åpent for å ta inn andre innvandrere ved ledig kapasitet, sier departementet fortsatt nei.

— Vi oppfatter egentlig at Stortinget har sagt at vi kan gjøre det igjen. Men så sier Kunnskapsdepartementet at vi ikke kan det. Vi konstaterer at de skal gjøre en utredning, men i påvente av den: Kan ikke vi fortsette med samme praksis, spør rektor Rice.

​Les også: Flere innvandrere kan få fullføre utdanningen sin i Norge

Rektoren mener programmet er veldig bra, og viser til at det er snakk om innvandrere med sykepleierutdannning hjemmefra som i tillegg har tilstrekkelig norskkompetanse til å kunne utøve yrket.

— Dette landet trenger sykepleiere og kompletterende utdanning er samfunnsøkonomisk supersmart. I tillegg har vi allerede fått studieplassene og trenger ikke ekstrabevilgning. Det vil være veldig klokt av Nybø å tillate oss å effektuere dette, sier han, og legger til:

— Jeg tror hun ønsker det, vi må bare formelt få en avklaring.

Redd internasjonale regelverk

I daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sitt svar på skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg i desember viste han for sykepleiernes del til WHO sin globale kode for internasjonal rekruttering av helsepersonell:

«En permanent utvidelse av gruppen som får tilgang til kompletterende utdanning for sykepleiere må utredes i samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Om vi i samarbeid skulle komme frem til at det er riktig å åpne kompletterende utdanning for sykepleiere for flere innvandrergrupper, vil det fortsatt kun være for søkere som dagens kompletterende utdanning vil gi mulighet for autorisasjon.», skrev han da.

Unødig stivbent byråkrati

Nina Sandberg, medlem av Utdannings- og forskningskomitéen for Arbeiderpartiet, viser til at komitéen har vært enstemmige om at ordningen skal kunne praktiseres smidig.

Nina Sandberg, Utdannigns- og forskningskomiteen på Stortinget. Foto: David Engmo

Hun mener dette er kompetanse Norge trenger, og at det er verdifullt for den enkelte å få tatt i bruk sykepleierutdanningen, og at både samfunn og enkeltmennesker tjener på fleksibel håndtering.

— Jeg forventer at statsråd og departement sørger for rask iverksettelse og ikke trenerer denne saken unødig med stivbent byråkrati. Nå har mange ventet lenge nok, det er viktig at signalet tas: Norge må bli bedre til å få mennesker i jobb - og til å omsette kompetanse fra utlandet over i arbeid, sier hun.

Politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet, Kjartan Almenning, sier til Khrono at departementet har mottatt brevet:

— Vi har mottatt brevet fra rektor Curt Rice, og vurderer OsloMet sin fortolkning av vedtaket. Det er på nåværende tidspunkt for tidlig å si hva konklusjonen vil bli.​

I skrivende stund har OsloMet allerede åpnet for innvandrere uten flyktningebakgrunn på nettsidene om studietilbudet (Skjermdump 20. mars kl. 16:45).I brevet til departementet skriver Rice at OsloMet finner det krevende at departementet vil avvente en utredning før de vil følge opp Stortingets merknad til Statsbudsjettet for 2018, fordi det innebærer at OsloMet ikke kan oppfylle Stortingets forutsetninger for tildelingen av midler til dette formålet.

Uenige i departementets tolkning

«OsloMet er uenige i Kunnskapsdepartementets fortolkning av vedtaket, og mener at Stortingets vedtak gjelder fram til eventuelt nytt vedtak fattes av Stortinget og ber Forsknings- og høyere utdanningsministeren om å vurdere saken på nytt.», heter det i brevet til Iselin Nybø.

«Vedtakets ordlyd er tydelig på at søkere uten flyktningstatus kan tas opp til kompletterende sykepleierutdanning, dersom det er ledige studieplasser. Ordlyden i vedtaket er også uten forbehold om en utredning for å kunne iverksettes for studieåret 2018/2019, selv om Stortinget var kjent med departementets planer om dette. Vi ber derfor om Statsrådens godkjenning for at OsloMet gjennomfører årets opptak i kompletterende utdanning for sykepleiere som planlagt.»

Fakta

Kompletterende utdanning

Tilbudet skal gjøre det mulig for teknologer, sykepleiere og lærere fra land utenfor EU/EØS å få autorisasjon eller godkjenning til å kunne arbeide i Norge.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS