Debatt tanja storsul

­Ta bort sløret når forsknings­søknader vurderes

Når forskerprosjekter vurderes i Forskningsrådet får ikke panelene se utlysningene. Det er det på tide å endre på.

Jeg tror det går an å redusere graden av tilfeldige utslag, skriver Tanja Storsul, direktør ved Institutt for samfunnsforskning.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Det er stort engasjement rundt Forskningsrådets tildelinger og mange etterspør mer transparens og tydeligere tilbakemeldinger. Det er viktig.

Samtidig er det sånn at vurdering av søknader alltid vil være avhengig av skjønn. Det er en selvfølge, men det er allikevel viktig å huske på. Samme søknad kan få ulik vurdering avhengig i to ulike paneler, selv om de er satt sammen av kompetente folk. Det må vi leve med til en viss grad.

Men jeg tror det går an å redusere graden av tilfeldige utslag.

Jeg tror at en hovedutfordring i dag er at panelene ikke leser utlysningstekstene.

I dag opererer panelene bak et slags slør av uvitenhet der de skal komme fram til én vurdering av kvalitet, uavhengig av hva prosjektet skal bidra til.

Jeg tror dette gir for endimensjonale, og noen ganger for tilfeldige, vurderinger av en søknads kvalitet.

Hvis panelet ikke vet hva de vurderer blir sjansen for tilfeldige utslag stor.

Tanja Storsul

(les videre under AnnonseN)

Bli varslet om
debatt og nyheter

Last ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste debattinnleggene og de
viktigste nyhetssakene.
-

Vitenskapelig kvalitet er nemlig ikke bare én ting. For eksempel:I en fripro-utlysning er det vitenskapelige gjennombrudd som skal vektlegges tyngst. I en tematisk utlysning vil noen ganger vitenskapelig soliditet og veldokumenterte metoder for å møte en gitt samfunnsutfordring være enda viktigere.

Hvis panelet ikke vet hva de vurderer blir sjansen for tilfeldige utslag stor. Da risikerer en metodisk solid søknad som egentlig svarer perfekt på en tematisk utlysning å bli vurdert som for lite nyskapende sett med brillene til den som leter etter vitenskapelige gjennombrudd.

Jeg tror dette bidrar til for stor grad av tilfeldighet i panelenes karaktersetting. Det er på tide å fjerne dette sløret av uvitenhet og la panelene se utlysningstekstene søknadene svarer på.

Dette er viktig også av en annen grunn: Ved at panelene leser utlysningstekstene kan de også være med å vurdere prosjektenes bidrag til å løse samfunnsutfordringer på en god måte. Det vil kunne gi mer kvalifiserte vurderinger av impact og relevans. Hvis man ikke gjør dette risikerer vi at departementene synes de får for lite igjen for midlene og reduserer bevilgningene til Forskningsrådet. Det tror jeg vil være uheldig.

Men panelenes sammensetning er viktig, også om de leser utlysningene. Det er derfor viktig at Forskningsrådet ser nøye på hvordan panelene settes sammen, og hvilke søknader som leses av hvilke paneler. Dette gjelder særlig for tverrfaglige prosjekter. Der bør man sikre at paneldeltakerne har erfaring med nettopp tverrfaglig forskning.

Det er lett å finne eksempler på tilbakemeldinger som tyder på at en søknad åpenbart er lest og vurdert av en økonom som underkjenner de sosiologiske bidragene i prosjektet – eller omvendt.

Samfunnsutfordringene krever tverrfaglig forskning og vi må jobbe med hvordan vi vurderer dette på en god måte.

Igjen tror jeg det hjelper panelene å se utlysningstekstene: Hvis panelene ikke ser utlysningene blir det fort vitenskapelige gjennombrudd som blir viktigste kvalitetsmål, og det er det lettest å identifisere innen disipliner. Dersom panelene også ser utlysningene har de bedre forutsetninger for å vurdere om den tverrfagligheten som en søknad legger opp til er godt tilpassa den utfordringa prosjektet skal møte.

Jeg mener derfor at Forskningsrådet må ta bort sløret. La panelene få se utlysningstekstene.

Det vil bidra til å:

  • redusere tilfeldige utslag i panelvurderingen
  • sikre at vi får forskning som møter samfunnsutfordringene, og
  • gi bedre vurderinger av tverrfaglighet i prosjektene.

Det er veldig bra Forskningsrådet nå forbereder endringer før neste års utlysninger. Jeg håper fjerning av sløret blir en av endringene.

Dette innlegget er basert på et innlegg Storsul holdt på Forskningsrådets Rundebord om forskningsfinansiering og behandling av søknader om forskerprosjekt 9. mars 2021

Powered by Labrador CMS