Akademiet for yngre forskere

Ti unge forskere blir nye akademi-medlemmer

65 unge akademikere søkte om å bli medlem av Akademiet for yngre forskere. Nå er det avgjort hvem av dem som får plass i akademiet. 

Her se vi en staselig bygning som ligner litt på et slott. Foran er det en vakker hage og store trær.
Akademiet for yngre forskere holder til i lokalene til Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo.
Publisert Oppdatert

De har allerede bemerket seg som dyktige forskere. Møt de ti unge forskerne som nå er tatt opp som nye medlemmer av Akademiet for yngre forskere. 

Ti unge forskere, 5 på hver rad.
Alle nye medlemmer samlet. Øverst fra venstre: Borgar Aamaas, Anna Drozdzowicz, Bjørn Hallstein Holte, Aida Cuni-Sanchez og Alexander E. Furunes. Nederst fra venstre: Julia Olsen, Carl Tollef Solberg, Marte E. S. Haaland, Marius Korsnes og Torbjørg V.S. Jevnaker.

Aida Cuni-Sanchex, NMBU:

— Jeg studerer hvordan tropiske skoger fungerer, hvilke arter som er der, hvordan trær vokser og dør, hvordan de bidrar til å dempe klimaendringer, og hvordan de påvirkes av klimatiske endringer, som tørke. Jeg studerer også hvordan urfolk bruker tropiske skoger, for eksempel til mat eller som medisin, og hvordan vi kan integrere dem og deres kunnskap i bærekraftig forvaltning av disse skogene, sier Cuni-Sanchez på nettsiden til Akademiet for yngre forskere.

Ung kvinne med briller, mørkt hår og brune øyne. Blå og rosa skjorte.
Aida Cuni-Sachez

Alexander Eriksson Furunes, NTNU:

Hans fagområde er kunst og arkitektur (ingen presentasjon foreligger ennå). 

Anna Drożdżowicz, Høgskolen i Innlandet:

— Jeg er filosof. Jeg er interessert i språk og ulike aspekter av kommunikasjon. Jeg forsker både på grunnlagsspørsmål innen språk- og kommunikasjonsfilosofi, samt noen anvendte problemstillinger innen språkfilosofi og psykiatriens filosofi. Jeg har vært interessert i fenomener som språklig forståelse og lingvistiske intuisjoner.

Bjørn Hallstein Holte, VID vitenskapelige høgskole:

— Jeg er samfunnsviter og forsøker å forstå hva samfunn er, hvordan samfunn opprettholdes og avgrenses og hva det betyr å være innenfor eller utenfor samfunn. For å besvare disse abstrakte spørsmålene, undersøker jeg mer konkrete fenomener i helt konkrete sammenhenger.

Borgar Aamaas, Cicero Senter for klimaforskning:

— Jeg er utdannet meteorolog med en doktorgrad i klima og transportsektoren. I doktorgradsarbeidet så jeg blant annet på klimaeffekter av nordmenns reisevaner. I tillegg ble jeg ordentlig god de enkleste klimamodellene som eksisterer. 

Carl Tollef Solberg, Universitetet i Oslo:

Ung mann med tykt mørkt hår og skjegg. Har på seg rosa t-skjorte. Han smiler.
Borgar Aamaas

 Hans fagområde er medisinsk etikk (ingen presentasjon foreligger ennå. 

Julia Olsen, Nord universitet: 

— Jeg er miljøsosiolog og forsker på relasjoner mellom mennesker og natur med særlig fokus på klimatilpasning og bærekraftig utvikling i Nordområdene.

Marius Korsnes, NTNU:

— Nå for tida forsker jeg hovedsaklig på forbruk og produksjon av kjøtt og melk i Kina og i Norge. Jeg er veldig interessert i å forstå bedre hva det er som gjør at vårt forbruk fortsetter å øke, selv om det ikke er bærekraftig, og ikke nødvendigvis fører til at vi kan leve bedre liv.

Marte Emilie Sandvik Haaland, Universitetet i Bergen:

— Min forskning er innenfor feltet seksuell og reproduktiv helse. Jeg er opptatt av hvordan det som for enkeltpersoner er grunnleggende personlige valg om hvorvidt, når og hvordan de ønsker å få barn, ofte blir gjort til gjenstand for politisk spill og dragkamper. Jeg har forsket spesielt på abort og abortpolitikk, både nasjonalt og globalt.

Ung kvinne med halvlangt kastanjebrunt hår. Hun har store briller og smiler. Har grønn skjorte på seg.
Marte Emilie Sandvik Haaland

Torbjørg V.S. Jevnaker, Fritjof Nansens institutt:

Hennes fagområde er statsvitenskap (ingen presentasjon foreligger ennå).

— Vil berike oss

Leder og nestleder i AYF Hallvard Korsvoll og Marte C.W. Solheim er fornøyde med opptaket av de ti forskerne. 

— Vi er svært begeistret for årets opptak, som har et stort spenn både faglig, institusjonsmessig og geografisk. Vi ser frem til å få våre 10 nye medlemmer som vil utfylle og berike oss som akademi.

Det Norske Videnskaps-Akademi tok formelt initiativ til å opprette et ungt akademi i Norge 2013 og fikk støtte av Kunnskapsdepartementet over statsbudsjettet for 2014.

Første søknadsprosess åpnet våren 2015. Nærmere 160 yngre forskere søkte om medlemskap og høsten 2015 ble de første 20 medlemmer tatt opp

Akademiet for yngre forskere er primært finansiert over statsbudsjettet av Kunnskapsdepartementet. 

Powered by Labrador CMS