ntnu

Tilsetting av åtte topp­ledere på dagsorden

Denne uka avholder NTNU styremøte og ledersamling. Digitalt. På dagsorden står etter planen ansettelse av sju dekaner og en museumsdirektør.

Styreleder ved NTNU, Nils Kristian Nakstad, skal sammen med styret ansette dekaner onsdag.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fire av fem saker på dagsorden for NTNU-styret onsdag 20. januar er unntatt offentlighet. Det handler om ansettelse av dekaner, en klage på vedtak om avskjed, og en klage på vedtak om suspensjon, oppnevning av stedfortreder for rektor, og prosess for å foreslå eksterne styremedlemmer.

Det var opprinnelige åtte dekaner som skulle tilsettes nå i januar, men til den ene stillingen har alle søkerne trukket seg og den blir lyst ut på nytt. Dermed står det sju tilsettinger av dekaner på dagsorden for NTNU-styret onsdag. I tillegg skal styret ansette museumsdirektør for NTNUs vitenskapsmuseum.

I juni og desember 2020 ble det ansatt tre prorektorer. Og i februar skal styret behandle ansettelsene av to viserektorer, henholdsvis i Ålesund og Gjøvik.

Til alle disse til sammen 14 stillingene var det 50 søknader. Av disse 19 kvinner og 27 menn.

Mange har søkt ny periode

Til ni av de 14 utlyste stillingene har den sittende leder søkt ny periode. Det var også to prorektorer som ønsket en ny periode. Disse tilsettingene ble avgjort 3. desember. Bjarne Foss, prorektor for forskning, fikk ikke tillit en ny periode, men prorektor for nyskaping, Toril A. Nagelhus, fikk tommel opp fra styret.

Prorektor for nyskaping på NTNU, Toril A. Nagelhus Hernes, fikk fornyet tillit i desembermøtet.

Rett etter nyttår ble det klart at sittende dekan, ved Fakultet for arkitektur og design, Fredrik Shetelig, har trukket søknaden sin. Dermed hadde alle søkere trukket seg til akkurat denne stillingen og den blir lyst ut på nytt.

Til de andre dekanjobbene er det flere som har søkt seg en ny periode.

Det er Tine Arntzen Hestbek, som er fungerende dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Ingrid Schjølberg (55) ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, Olav Bolland (58) ved Fakultet for ingeniørvitenskap, Anne Kristine Børresen (55) ved Det humanistiske fakultet, NTNU og Monica Rolfsen ved Fakultet for økonomi.

Trakk søknaden

I en melding, lagt ut på fakultetets Facebook-side, skrev dekan ved Fakultet for arkitektur og design, Fredrik Shetelig, 5. januar at «etter seksten sammenhengende år som prodekan og dekan for fakultetet har jeg landet på at motivasjonen ikke er sterk nok for å gå på en ny periode i denne krevende lederstillingen ved NTNU».

Etter en begrunnelse avsluttet han ved å trekke fram at ettersom begge aktuelle søkere har trukket søknadene til dekanstillingen vil den bli lyst ut så snart som mulig. Shetelig skriver at han blir i stillingen til en ny dekan er på plass.

Har lyst ut 55 instituttlederstillinger

NTNU skal framover også ansatte mange instituttledere.

Hele 55 instituttlederstillinger har søknadsfrist den 24. januar 2021.

På styremøtet for NTNU torsdag 29. oktober 2020 var ett av temaene kvalifikasjonskravene til instituttledere.

Rektor Anne Borg argumenterte i sitt notat til styret for at NTNU burde åpne for å ikke kreve førstekompetanse for de instituttlederne man ansetter.

Det var Universitetsavisa som først skrev om denne saken.

Borg fikk gjennomslag i styret.

Bjarne Foss fikk ikke fire nye år

3. desember 2020 ansatte NTNU to prorektorer.

Som prorektor for forskning ansatte styret Tor Grande. Sittende prorektor for forsking, Bjarne Foss, var en av søkerne, men nådde ikke opp. Dermed ba han rektor Borg om å fratre sin stilling allerede fra nyttår.

Tor Grande har vært prodekan for forskning siden august 2013. Han var altså prodekan i perioden da Anne Borg var dekan for samme fakultet.

I den andre stillingen, prorektor for nyskaping, ansatte styret Toril A. Nagelhus Hernes. Hun får dermed fire nye år i stillingen.

På sitt junimøte ansatte NTNU sitt styre Marit Reitan som prorektor for utdanning.

Her er de opprinnelige søkerlistene til viserektorer, museumsdirektør og dekanstillingene

Viserektor – NTNU i Ålesund (behandles i februarmøtet)

 1. Merethe Drønnen (53), leder Positive Change/ Ped.-psykologisk rådgiver Ålesund
 2. Anniken Karlsen (54), Instituttleder – Institutt for IKT og Realfag, NTNU Ålesund
 3. Marianne Synnes Emblemsvåg (50) Stortingsrepresentant Ålesund
 4. Annik Magerholm Fet (67), viserektor NTNU i Ålesund Ålesund
Marianne Synnes, en av kandidatene til å bli viserektor i Ålesund.

Viserektor – NTNU i Gjøvik (behandles i februarmøtet)

 1. Gro Kvanli Dæhlin (56), seniorrådgiver utdanning i Rektors stab / Førstelektor, NTNU Gjøvik
 2. Are Strandlie (52), professor – Fakultet for ingeniørvitenskap, NTNU Gjøvik
 3. Nils Kalstad (42), Instituttleder – Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjons-teknologi, NTNU Gausdal
 4. Mohammad Derawi (34), professor – Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, NTNU Vestre Toten
 5. Kristian Martinsen (55) professor - Fakultet for ingeniørvitenskap, NTNU Lillehammer
 6. Ine Wigernæs (51), førsteamanuensis / fagenhetsleder, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU Øystre Slidre
 7. Øistein Hovde (61), professor /Seksjonsoverlege Sykehuset Innlandet /Førsteamanuensis Gjøvik
 8. Onno Verberne (59), leder for strategi og forretningsutvikling, Romfart i Nammo, Nammo Raufoss AS Vestre Toten

Dekan – Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

 1. Ali Reza Behbahani (50), student Trondheim
 2. Jesper Petersen (45), førsteamanuensis/nestleder forskning - Institutt for lærerutdanning, NTNU
 3. Stephen Dobson (57), dekan - Faculty of Education, University of Wellington New Zealand
 4. Tine Arntzen Hestbek (53), fungerende dekan – Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU
 5. Remco Polman (56), Head of School Exercise & Nutrition Sciences – Queensland University of Technology Australia
 6. Arild Hovland (59), dekan – Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, HSN/USN
Ingrid Schjølberg har vært dekan på Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU, under ett år, og søker seg til fire nye år.

Dekan – Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

 1. Ali Reza Behbahani (50), student Trondheim
 2. Ingrid Schjølberg (55), dekan – Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, NTNU
 3. Anne Cathrine Elster (57), professor - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, NTNU

Dekan – Fakultet for ingeniørvitenskap

 1. Mohammad Sadegh Shahmirzadi (36), student Trondheim
 2. Olav Bolland (58), dekan – Fakultet for ingeniørvitenskap, NTNU

Dekan – Fakultet for naturvitenskap

 1. Øyvind Weiby Gregersen (50), dekan – Fakultet for naturvitenskap, NTNU Trondheim
 2. Peter Berg (47), professor/Department Chair – Department of Science, University of Alberta

Dekan – Fakultet for medisin og helsevitenskap

 1. Ali Reza Behbahani (50), student Trondheim
 2. Jahanzeb Mughal (39), selvstendig næringsdrivende, General practioner
 3. Kjell Salvesen (62) klinikksjef, St.Olavs Hospital Trondheim
 4. Siri Forsmo (61) Instituttleder - Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 5. Mandy Stubbendorff (41) Global Head of Animal Welfare Hamburg

Dekan – Det humanistiske fakultet

 1. Jahanzeb Mughal (39), selvstendig næringsdrivende, General practioner Oslo
 2. Anne Kristine Børresen (55), dekan – Det humanistiske fakultet, NTNU

Dekan – Fakultet for økonomi

 1. Marela Dena (30)
 2. Monica Rolfsen 54, dekan – Fakultet for økonomi, NTNU

Direktør – NTNU Vitenskapsmuseet

 1. Prodromos Zachariadis (50) business development manager, ONGC SA Bergen
 2. Hans Kristen Stenøien (51), Instituttleder – Institutt for naturhistorie, NTNU
 3. Jon Risvaag (56), førsteamanuensis - NTNU Vitenskapsmuseet Viggja
 4. Harald Collin Bentz Høgseth (51) professor - Göteborg Universitet Trondheim
 5. Bodil Børset (45), seniorrådgiver - Norsk kulturråd Rindal
 6. Margrethe Stang (50), førsteamanuensis - Det humanistiske fakultet, NTNU

Dekan – Fakultet for arkitektur og design - lyses ut på nytt

 1. Lise Leanore Nordenborg Linge (57), instituttleder – Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU
 2. TRUKKET seg: Fredrik Shetelig (60), dekan – Fakultet for arkitektur og design, NTNU
 3. Ulf Norwall (53), ansvarlig prosjektutvikling, Peab Sverige AB
Powered by Labrador CMS