søksmål

Tingretten avviser søksmål fra UiO-studenter

Oslo tingrett avviser gruppesøksmål fra studenter som i vår varslet et krav på over en halv milliard kroner på grunn av manglende godkjenning av emner tatt i utlandet.

Universitetet i Oslo ble saksøkt for flere hundre millioner av studenter. Nå har tingretten avvist gruppesøksmålet.
Publisert

Oslo tingrett mener at saken ikke egner seg for et gruppesøksmål, skriver Rett24.

To studenter leverte i mai et søksmål der de krevde 555 millioner kroner i erstatning. Erstatningsbeløpet var basert på at anslagsvis 2000 studenter ved Universitetet i Oslo i en 10-årsperiode skulle ha blitt nektet godkjenning av utenlandsk utdanning uten lovhjemmel. Dermed vil de ha gått glipp av yrkesaktive år.

Ifølge stevningen mente studentene at gruppesøksmål ville være den eneste måten for studentene å fremme sine krav, siden de fleste har så små krav at de ikke har interesse av å kjøre noen prosess på egen hånd.

Må vurderes individuelt

Tingretten mener imidlertid at gruppesøksmål er lite egnet i denne saken og viser blant annet til at vurderingen av om det foreligger erstatningsansvar er avhengig av en rekke individuelle forhold. Det må dessuten påvises en årsakssammenheng mellom den manglende godkjenningen og økonomiske tapet, noe som vil kreve individuelle vurderinger.

Dermed avviser retten gruppesøksmålet.

Universitetet i Oslo var representert ved Andreas Hjetland fra Regjeringsadvokaten.

— Det er viktig for staten å understreke at kjennelsen ikke betyr at studentene er forhindret fra å få prøvd sakene sine for domstolene, men at et gruppesøksmål verken er egnet eller hensiktsmessig for en forsvarlig overprøving av studentenes krav, sier Hjetland til Rett24.

Også tingretten legger til grunn at studentene vil kunne forfølge sine krav individuelt, skriver avisen.

Det har foreløpig ikke lyktes å få en kommentar fra studentenes advokat.

Powered by Labrador CMS