Politikk

Tommel ned for Høyres realfags­­strategi

Regjeringspartiene, SV og Rødt avviser Høyres forslag om en realfagssatsing, og peker på at Høyres forrige strategi ikke innfridde.

Stortingsrepresentant for Høyre, Jan Tore Sanner, ønsket et bredt politisk flertall da han lanserte en realfagsstrategi denne våren. Han klarte ikke å overbevise et flertall av Utdannings- og forskningskomiteen om å bli med på forslaget.
Publisert

I begynnelsen av februar uttrykte rektorene ved Norges to største universiteter og administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) bekymring for en krise innen realfagene.

Svein Stølen, Anne Borg og Ole Erik Almlid skrev et debattinnlegg der de advarte om at denne krisen kunne hindre det grønne skiftet i Norge.

I kjølvannet av dette foreslo Høyre en tiårig realfagsstrategi.

Nå har Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget behandlet saken, og et flertall har stemt ned forslaget.

Ingen merkbar effekt

I forslaget fra Høyre ble flere av de sentrale elementene i realfagsstrategien «Tett på realfag» fra 2015—2019 videreført, men Høyre-politikerne foreslo også å innføre nye grep og forsterke andre.

Blant annet ønsket Høyre å øke antall naturfagstimer i ungdomsskolen og stille krav til lærernes kompetanse og behov for videreutdanningstilbud.

Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt stemte ned forslaget. I en redegjørelse skriver komitémedlemmene fra regjeringspartiene at Høyres «Tett på realfag»-strategi ikke førte til en merkbar endring i elevenes prestasjoner, interesse eller motivasjon for realfagene.

De viser til NIFUs evaluering av strategien.

«Framfor å bygge videre på svakhetene i en strategi som ikke har gitt ønsket effekt, er det, etter disse medlemmers klare mening, langt mer fornuftig å vri innsatsen og tenke nytt og helhetlig».

Bred støtte

De legger til at regjeringen har lagt fram en Utsynsmelding denne våren som peker på behovet for økt kompetanse og rekruttering innen STEM-fagene (science, technology, engineering, mathematics).

Komitémedlemmene fra Ap og Sp mener regjeringen allerede er i gang med å ta tak i problemstillingen.

«Det å legge til rette for en mer praktisk og variert opplæring, og sørge for nødvendig kompetanseutvikling der realfag er blant de prioriterte områdene, er grunnleggende viktig i dette arbeidet. Dette er regjeringen i gang med».

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre viser til at forslaget om en ny realfagsstrategi har fått bred støtte i høringsinnspillene fra både universiteter og næringsliv.

De mener det er viktig at tiltakene som ble satt i gang av forrige regjering, får virke over tid.

«I høringen var det flere aktører som pekte på at en ny strategi må bygge på den forrige, men ha et lengre perspektiv».

Foreløpig dato for behandling av saken i Stortinget er 16. mai.

Powered by Labrador CMS