Sykepleiestudier

Toppkarakter til 3 av 1252

Bare promiller av sykepleierstudentene som tok opp igjen eksamen fikk beste karakter. 1002 fikk dårligste ståkarakter eller strøk på nytt.

Anatomieksamen er for mange sykepleierstudenter den største kneika. Bildet er fra en øvelse for studenter i Fredrikstad. Personene på bildet er ikke relatert til artikkelen.
Publisert

Da sykepleierstudentene var oppe til ordinær eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi i desember 2021, strøk en av fire. 5,5 prosent innkasserte toppkarakteren A. Den gang fryktet mange enda høyere strykprosent på grunn av belastningen pandemien påførte studentene.

Nå er resultatene klare for studentene som tok eksamen på nytt i april i år, såkalt kontinuasjons- eller konteeksamen:

  • Av de 1252 kandidatene kapret 3 toppkarakteren A.
  • 21 studenter fikk B.
  • I andre enden av skalaen strøk 770 av de 1252 studentene (karakteren F).
  • 232 studenter fik E, den laveste ståkarakteren.

Samlet sett fikk dermed 8 av 10 studenter stryk eller dårligste ståkarakter.

Mest stryk på OsloMet

Det er Sykepleien som tirsdag gjengir eksamensresultatene fra Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Nokut har ansvaret for gjennomføringen av eksamen.

Tallene viser at det var studenter ved OsloMet, Høgskulen på Vestlandet (HVL) og VID vitenskapelige høgskole som fikk de høyeste stryktallene på konteeksamen. Av 189 sykepleierstudenter som tok eksamenen ved Oslomet, fikk 123 F. Av 203 studenter ved HVL strøk 112 sykepleierstudenter og av de 144 sykepleierstudentene ved VID som tok eksamenen, strøk 82.

VID planlegger å gi studentene sine en tredje sjanse til å komme gjennom nåløyet, ifølge Sykepleien og Bergensavisen. Det står i motsetning til situasjonen for sykepleierstudentene ved UiT Norges arktiske universitet: Som omtalt i Khrono får studentene der, som strøk på konteeksamen i april, ikke noen tredje sjanse til å ta eksamen i august.

— Vi har sagt at vi kan tilrettelegge for dem som vil gi en tredje eksamen, og så er det opp til institusjonene å bestemme om de vil gjøre det eller ikke, sier Nokut-direktør Kristin Vinje til Khrono.

Hun sier beslutningen om å åpne for dette ble tatt under pandemien da det fortsatt var høyst usikkert hvordan situasjonen ville bli fremover.

Mye stryk i flere år

Den nasjonale eksamenen i anatomi, fysiologi og biokjemi har i flere år hatt høye stryktall, og har de siste årene ligget på rundt 20 prosent. I 2021 var tallet oppe i 25 prosent på den ordinære eksamenen. Vanligvis får mellom 5 og 6 prosent toppkarakteren A.

Som Khrono tidligere har skrevet, er det store variasjoner mellom studiestedene. Høyest strykprosent på ordinær eksamen i 2021 hadde UiTs studiested i Harstad, der godt og vel halvparten strøk. Også Høgskolen på Vestlandets studiested på Stord var strykprosenten over 50.

Samtidig hadde HVL samlet lavest strykprosent med 9,2.

Powered by Labrador CMS