TEKNOLOGI OG FUSK

Tre studenter ved UiB ble utestengt etter mistanke om KI-juks

Tre studenter ved Universitetet i Bergen (UiB) endte opp med annullert innlevering og utestengelse. 

Tre studenter ved UiB har fått innleveringer annullert og studieretten midlertidig indratt.
Publisert Oppdatert

Etter vurdering i den sentrale klagenemnden ved universitetet er det fattet vedtak om at studentene blir utestengt og får innleveringen sin annullert. 

Nemnden er klageorganet som fatter vedtak i saker om mistanke om fusk ved UiB.

Det var Studvest som først omtalte saken.

Prorektor Pinar Heggernes opplyser til Khrono at selv om det var mistanke om KI-juks, er studentene dømt for bruk av fiktive kilder i referanselistene sine.

Heggernes forteller at selv om UiB ikke har felles retningslinjer for bruk av verktøy basert på kunstig intelligens (KI), så har de flere tiltak for å imøtekomme ny teknologi.

Hun sier til Khrono at UiB på eksamen vektlegger kritisk refleksjon som får fram studentenes egne synspunkter, og synliggjør tankeprosessen deres underveis.

Et annet virkemiddel kan være å knytte oppgavene studentene får til såpass spesifikke deler av pensum eller dagsaktuelle problemstillinger at det blir mer krevende å få svarene sine fra en språkmodell.

— Vurderingsformer knyttet til ulike formater som for eksempel video, presentasjoner og muntlige vurderinger, prosjektarbeid, mappevurderinger eller vurderingsformer der studentene får tilbakemeldinger underveis og forbedrer sitt arbeid kan også begrense mulighetene for å benytte Chat GPT, sier Heggernes.

Det er flere studenter som i år har blitt tatt for fusk med kunstig intelligens (KI).

Khrono har tidligere hentet inn tall fra 13 utdanningsinstitusjoner, og fikk til svar at to studenter ved Universitetet i Oslo (UiO) og en ved Universitetet i Agder (UiA) er felt for KI-juks. NTNU har behandlet fire saker om KI-juks, og felt tre studenter. 

Totalt er det dermed seks studenter som er felt for juks med KI.

I tillegg kommer de tre studentene ved Universitetet i Bergen som ble felt for bruk av fiktive kilder.

Tallene Khrono samlet inn, viste også at det var to studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge og en fra Høgskulen på Vestlandet som var mistenkt for KI-fusk, men sakene var ikke ferdigbehandlet. 

Varierende regelverk

Det er ulikt hvordan utdanningsinstitusjonene forholder seg til bruk av KI i studiene. 

UiB har laget nettsider som skal hjelpe studentene. Der er det informasjon om KI-verktøy både for ansatte og studenter, og hva slags juridiske rammer og regelverk for plagiat og fusk studentene må forholde seg til. 

— Vår tilnærming har hele tiden vært at fagmiljøene selv må vurdere bruken av slike verktøy og at studentene må orientere seg om føringene i det aktuelle studiet, sier Heggernes til Studvest.

OsloMet skriver at det aldri er lov å oppgi andres tekst som sin egen, og nevner at det også inkluderer chatbot. Ved Høgskolen i Molde har de en egen side om bruk av KI i eksamen og oppgaver, der de vil gi studenten «tydelige rammer for bruken av KI i studie- og eksamenssituasjon». Det inkluderer beskrivelser av hvordan kunstig intelligens kan være til hjelp i studiesituasjonen. 

NTNU skriver på sine sider at det vil være plagiat å bruke KI-verktøy uten å henvise til verktøyet som kilde. Det er eksplisitt juks å generere besvarelse ved hjelp av KI og levere «helt eller delvis som egen besvarelse». 

Inn i fagene

Flere universiteter ser også at tjenester som ChatGPT kan være en ressurs i studiene. Det har blant annet UiO sett med tanke på lanseringen av GPT UiO, som også andre universiteter har kjøpt inn. Slik kan UiO forsikre seg om at personvern blir ivaretatt og at data ikke går inn i treningssettene til modellene når studentene tar i bruk slike tjenester.

KI-professor Morten Goodwin uttalte nylig til Kode24 at UiA har ansatt sine egne KI-koordinatorer, og at det er blitt integrert bruk av ChatGPT i enkelte fag. 

På informatikk-studiet til UiA blir studenter oppfordret til å bruke ChatGPT og lignende verktøy. Det er også noe UiB har gjort: i emnet INF100, innføring i programmering, jobber studentene med å presentere hva ChatGPT er, nemlig en språkmodell — samt at man skal være forsiktig med å kalle det for KI. 

— Underviser viste studentene gode og dårlige svar på spørsmål stilt til samtaleroboter, og studentene fikk lov til å bruke disse i sine besvarelser så lenge de siterte bruken og var sikre på at de kunne faget godt nok til å vurdere verktøyets nøyaktighet, forteller Heggernes til Khrono. 

Hun sier at fagene til UiB vil bli endret på grunn av KI og digitalisering.

— UiB arbeider derfor aktivt med å styrke digital forståelse, kunnskap og kompetanse, og har opprettet små digitaliseringsemner som er tilgjengelig for våre studenter og ansatte. Vi vektlegger å ha en utforskende tilnærming, og legger til rette for erfaringsdeling og dialog gjennom flere arrangement og møtepunkter, avslutter Heggernes.

Endringslogg. Det sto tidligere at klagenemnden ved UiB fatter endelige vedtak i klagesaker. "Endelige" har blitt fjernet den 24. november kl. 13:59. 

Powered by Labrador CMS