Debatt Gunhild Thunem, Lars André Olsen og Berit Synnøve Molnes Bringsli

Trenger vi mannlige sykepleiere?

Yrket er utviklet av og for kvinner, skriver Gunhild Thunem, Lars André Olsen og Berit Synnøve Molnes Bringsli.

Det må satses på at også menn kan ta utradisjonelle yrkesvalg, skriver tre ansatte ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Kjønnsdelt utdanning og yrkesvalg problematiseres med jevne mellomrom. Ungdom i de nordiske landene tar fortsatt svært kjønnsdelte valg. Det hevdes at dette gjør det utfordrende å oppnå likestilling.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet arrangerte nylig konferansen «Et likestilt Norden», der fokuset var på likestilling i utdanning og arbeidsliv. På konferansen ble det presentert en rekke ulike tiltak for å motvirke det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Felles for tiltakene var at de var rettet mot å få kvinner til å velge utradisjonelt. Forskning viser at kvinner tar utradisjonelle yrkesvalg i høyere grad enn menn.

En kan da anta et de ulike tiltakene har hatt effekt. Handlingsrommet til jenter har blitt større. Det har ikke vært en tilsvarende satsing på menn, og handlingsrommet til menn har ikke blitt tilsvarende utvidet. Når ungdom skal velge utdanning og yrke må en bryte ned de kjønnsdelte barrierene som finnes i dag, og en må sørge for at alle får samme handlingsrom. Likestilling handler om å gi alle like muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsvariasjoner og seksuell orientering

Tilbake til spørsmålet: Er det viktig med kjønnsbalanse i sykepleie?Kjønnsbalanse er viktig av mange årsaker, men ikke minst av hensyn til pasientene og de tjenestene som sykepleierne skal levere. Helsevesenet skal levere likeverdige tjenester til en mangfoldig befolkning. For å oppnå det, trenger vi mangfold blant helsepersonell.

I tillegg står helsesektoren foran store utfordringer, og for å løse disse trenger vi innovasjonskraft. Det er godt dokumentert at mangfold styrker innovasjonskraft. Det haster derfor å få mer mangfold inn i sykepleieryrket. Da må vi rekrutterer fra hele befolkningen.

I dag er bare omlag 10 prosent av sykepleierstudenter menn. Frafallet blant mannlige studenter er også større enn hos kvinnelige studenter. Tallene er enda lavere i noen av de andre nordiske landene.

Florence Nightingale, som kalles den moderne sykepleiens mor, hevdet at: «Men's hard and horny hands were not fitted to touch, bathe and dress wounded limbs, however gentle their hearts may be.» Samfunnet har forandret seg siden Florence sin tid, men yrket er fortsatt preget av at det er utviklet av og for kvinner.

I 2022 snakkes det fortsatt om varme hender og omsorg når man skal beskrive hva sykepleie er. Det er ikke noe feil med varme hender eller omsorg, men omsorg handler om mer enn å holde i hånden og legge kalde kluter på svette panner. Det spiller heller ingen rolle hvilken temperatur hendene dine har, bare du greier å gjøre en jobb som gir resultater for pasienten.

Sykepleierutdanningen er en krevende utdanning. I yrket kan kompetanse bety forskjell mellom liv og død for pasientene vi behandler. Det krever at man innehar både teoretiske og praktiske ferdigheter. Det er ikke nok med varme hender. Det kreves kompetanse, mye kompetanse. Vi må kvitte oss med fordommer og stereotypier.

I møte med fordommer og stereotypier er det mange menn som tenker at sykepleieryrket ikke er et aktuelt yrkesvalg.

Jenter som velger utradisjonelt blir ofte beundret for sine valg, og de går ofte til yrker med større prestisje og høyere lønn. Dersom menn går motsatt vei, må de ofte forsvare yrkesvalget sitt. Typiske spørsmål til mannlige sykepleierstudenter kan være: «Er du Homo?» eller «Skal du skifte bleier resten av livet?». Det skal ikke være nødvendig å forsvare sitt yrkesvalg.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Når vi vet dette så blir det ekstra viktig å ta vare på de mennene som velger å studere sykepleie Vi som jobber i utdanningene, må ha et bevisst forhold til hvordan vi formidler faget. Hvilke verdier er førende, er det typisk kvinnelige verdier som setter standarden for hva sykepleie er? Gir vi rom for mangfold?

Vi har startet prosjektet «Ole» for å ta vare på våre mannlige studenter. Dette er en arena som skaper faglig og sosial tilhørighet. Mannlige studenter får møte rollemodeller og diskutere fag på sin måte, uavhengig av stereotypiene som henger ved yrket. Studentene får dele ambisjoner og meninger.

Deltakerne formidler at prosjektet har styrket deres identitet som sykepleiere, gjort dem tryggere i rollen og motivert dem i studietiden. Dette var spesielt viktig i perioder med praksis. Om man få et mindre kjønnsdelt utdannings- og yrkesvalg, må det satses på at også menn kan ta utradisjonelle yrkesvalg. Tiden er overmoden for en nasjonal satsing.

Powered by Labrador CMS