Kortnytt

UiA får tilskudd til videreutdanning av sykepleiere

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetet i Agder (UiA) skal utvikle og gjennomføre videreutdanning i klinisk kartlegging for 140 sykepleiere over hele Agder. Det er Fylkesmannen i Agder som bevilger fem millioner til utdanningen etter tildeling fra Helsedirektoratet.

Den største bekymringen for kommunene i Agder er at det ikke er nok kvalifisert personell i kommunene for å håndtere Covid-19. Det viser en undersøkelse gjennomført våren 2020 av Beredskapsavdelingen hos Fylkesmannen i Agder, skriver UiA på sine nettsider.

Universitetet i Agder (UiA).

På grunn av dette søkte seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Agder, Heidi Vige, midler fra Helsedirektoratet, etter at revidert nasjonalbudsjett inneholdt midler til desentraliserte utdanninger.

— Vi fikk hele fem millioner av de 20 millionene som var i potten, og nå får UiA midlene for å utvikle og gjennomføre videreutdanning av sykepleiere over hele Agder, sier Vige.

Observere syke

Videreutdanningen er i klinisk kartlegging. Sykepleierne skal bli flinkere til å observere syke, og på den måte kunne avdekke tidligere om pasientens tilstand er blitt dårligere. Dette er spesielt utfordrende med en ny diagnose som Covid-19, men kunnskapen kan også brukes i all sykepleie.

— Studiet handler om å bruke systematisk kartlegging, vurdere smerter, bruke avansert medisinsk teknisk utstyr og få mer kunnskap om samhandling på tvers av tjenester. Det nye tilbudet vil tilføre økt kompetanse som er viktig i kommunehelsetjenesten og studietilbudet vil bli utviklet i nært samarbeid med representanter fra kommunene, sier Mariann Fossum, instituttleder ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved UiA i nettsaken.

Hele Agder

Det blir parallelle samlinger i Flekkefjord, Valle, Risør, Hægebostad, Grimstad og Kristiansand.

Utdanningen er på masternivå og gir deltakerne 20 studiepoeng. Sykepleierne som skal delta må ha en bachelor eller tilsvarende i sykepleie.

Første samling er i desember 2020. Den blir digital og felles for alle som skal ta studiet.

Så blir det fire samlinger over to semestre på hver av de seks studiestedene.

— Sykepleierne som tar emnet vil kunne søke om å få godkjent deler av emnet i en mastergrad, sier Fossum.

(Amanda Schei / Khrono)

Powered by Labrador CMS