forskingsetikk

UiA-forsker felt for brudd på forsknings­etikkloven

En forsker fra Universitetet i Agder er blitt felt først lokalt så sentralt av Granskingsutvalget. Kan måtte trekke tilbake to artikler.

Universitetet i Agder. Foto: flickr.com/Henrik Jagels
Universitetet i Agder. Foto: flickr.com/Henrik Jagels
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ann-Kristin Olsen er leder av det forskningsetiske utvalget på Universitetet i Agder (UiA). Hun forteller til Khrono at utvalgets første avgjørelse ble klaget inn til endelig avgjørelse sentralt i det som heter Granskingsutvalget.

Utvalget har støttet avgjørelsen som det forskningsetiske utvalget på UiA kom fram til.

I tillegg forteller Olsen at de har to nye saker til behandling.

Det var NRK Sørlandet som først omtalte saken.

Skulle oppgitt medforfatter

Den saken som nå er endelig avgjort handler om en sak der forskeren er blitt klagd inn for å ikke oppgi en annen forsker som medforfatter.

Her har klageren fått medhold hele veien.

Saken er hittil den eneste klagesaken Granskingsutvalget har behandlet etter at den nye forskningsetikkloven trådte i kraft i 2017.

Ann-Kristin Olsen, leder av forskningsetisk utvalg på Universitetet i Agder.
Ann-Kristin Olsen, leder av forskningsetisk utvalg på Universitetet i Agder.

Klageren mente også at forskeren som nå er felt både hos UiA og hos Granskingsutvalget også hadde bedrevet plagiat, men det har klageren ikke fått medhold i. Dette framgår av rapporten UiA har oversendt Granskingsutvalget og Granskingsutvalgets vedtak som Khrono har fått innsyn i.

Saken startet med at klageren henvendte seg til sitt fakultet allerede sommeren 2018. Først våren 2020 er saken avgjort.

Det forskningsetiske utvalget på UiA mener også at det aktuelle fakultet burde agert tidligere enn de gjorde på de henvendelser de fikk fra klageren.

Utvalget skriver at den første henvendelsen fra klageren burde vært håndtert annerledes og i tråd med retningslinjene på UiA. Fakultetet blir bedt om å utrede om det er behov for ytterligere opplæring i forskningsetiske retningslinjer.

Konsekvensen av vedtaket er at klager og den innklagede enten må bli enige om en korrigert publisering med begge som forfattere, alternativt må to artikler trekkes.

Vedtaket i Granskingsutvalget er endelig og kan ikke ankes.

To saker til

Ann-Karin Olsen forteller om de to nye sakene de har til behandling:

— De to nye sakene som utvalget nå har til behandling handler om litt forskjellige ting, forteller Olsen til Khrono.

Den ene saken handler også om medforfatterskap, der er en artikkel stoppet for publisering i påvente av denne avgjørelsen. Den andre saken handler om brudd på god forskningsetikk.

— Er du glad dere fikk medhold i den første saken i Granskingsutvalget?

— Ja, det må jeg si jeg er. Vi er et relativt nyopprettet utvalg, og dette er den første saken vi har behandlet. det er godt å få bekreftet at vi vurderer korrekt i henhold til de gjelden lover og retningslinjer, sier Olsen.

Økt press på forskere

Hun trekker fram at det er mulig at flere slike saker burde vært behandlet i lokale utvalg på universiteter og høgskoler.

— Når saken blir omtalt øker det også oppmerksomheten rundt viktige forskningsetiske prinsipper. Det er viktig at disse blir fulgt for å bevare tilliten til forskningen generelt, sier Olsen.

Hun legger til at hun synes kanskje den politifunksjonen utvalget skal ha er viktig, men likevel underordnet.

— Vi skal stimulere til god kvalitet i forskningen og det skjer best ved at vi får spredt kunnskap og øke bevisstheten blant forskerne, sier hun og legger til:

— Jeg får innimellom gode spørsmål om hvordan dagens press på forskere utfordrer kvalitet og etikk. Jeg er ikke forsker selv og skal ikke mene noe bastant om dette, men jeg har vært på flere interessante seminarer der disse utfordringene blir satt på dagsorden, og det er definitivt viktige debatter å ta.

Powered by Labrador CMS