universitetet i bergen

UiB-styret har vedtatt omfattende gransking

Hva som gjorde at Universitetet i Bergen endte med å skulle betale 540.000 kroner til Tom Knudsen er noe av det den eksterne granskingen nå skal se nærmere på. Og mye mer.

Margareth Hagen ble formelt innsatt som rektor ved UiB av universitetsstyret 7.januar . Hun skal nå sørge for at alle fakta kommer på bordet om UiBs håndtering av, og Dag Rune Olsen og Tom Knudsens arbeid med en arbeidslivsportal.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter å ha diskutert saken i nærmere fire timer torsdag kveld, vedtok et enstemmig styret ved Universitetet i Bergen et mandat for den eksterne granskingen av den såkalte Knudsen-saken, der tidligere rektor Dag Rune Olsen jobbet for en avtale om en arbeidslivsportal med tidligere NHO-topp Tom Knudsen.

Men styret skal ikke bare granske selve saken rundt Olsen og Knudsen, de ber også om en klargjøring av styrets, rektors og universitetsdirektørens fullmakter til å håndtere relevante beslutninger i denne saken og i hvilken grad disse fullmaktene er etterlevd.

Etikk og økonomi

I en pressemelding fra UiB sent torsdag kveld heter det at dette skal bli gått gjennom:

  • Gi en oversikt over eventuelle pågående initiativ og prosjekter som er i gang i sektoren med tilsvarende formål og UiBs engasjement i disse og gi en redegjørelse for ideen om å etablere en praksisportal.
  • Gi en tydelig tidslinje for hvordan konseptet er utviklet som klargjør innhold, struktur og økonomi i skisserte modeller, og hvordan faglig og administrativ linje på UiB ble involvert i prosessen og hvilke vurderinger og råd som ble gitt av administrasjonen ved UiB.
  • En gjennomgang av alle økonomiske forhold og fellesinteresser som vedrører saken ved UiB og de berørte selskapene opp mot UiBs etikkreglement, gjeldende økonomireglement og andre relevante lover og forskrifter.
  • En spesifikk vurdering av hvilke samlede forhold og/eller forpliktelser som resulterte i et grunnlag for utbetaling av 540 000 kroner til dekning av kostnader som eksterne samarbeidspartnere hadde hatt i prosessen med tilrettelegging av prosjektet og hvilke leveranser som ble ytt for denne betalingen.
  • Gjennom kartlegging av omfang og former for kontakt mellom relevante aktører gi en beskrivelse av hva som er formidlet omkring støtte til prosjektet fra UiB og andre aktører, og når og i hvilken grad slik støtte er gitt.
  • En vurdering av grunnlaget for å etablere og direkteansette i et 6 måneders engasjement i forprosjekt ved UiB.
  • En klargjøring av styret, rektor og universitetsdirektøren sine fullmakter til å håndtere relevante beslutninger i denne saken og i hvilken grad disse fullmakter er etterlevd.
  • Eventuelle andre relevante problemstillinger som kommer fram i gjennomgangen.

På et tidspunkt forelå det et avtaleforslag om at UiB skulle kjøpe to selskap fra Knudsen, til en samlet verdi av inntil 20 millioner kroner. Avtalen ble aldri undertegnet, men Knudsen skal likevel få dekket utgifter på over en halv million kroner, og er ansatt i et seks måneders engasjement med en årslønn på over en million.

Da universitetsstyret hadde et ekstraordinær møte lille julaften, ble det vedtatt at det skal gjennomføres en ekstern gransking av saken. Flere av styremedlemmene var den gang svært kritiske, og ønsket en gjennomgang velkommen.

— Nå handler det om håndteringen som jeg ikke skjønner noe av. Fagmiljø ble satt på sidelinjen, råd ble ikke fulgt og til slutt betaler UiB ut 540.000 som vi ikke skjønner grunnlaget for, sa styremedlem Marianne Møgster.

Frist 1.mars

Sammen med Kjersti Fløttum og Gard Skulstad Johanson har Møgster utgjort utvalget som skulle utforme mandatet for granskingen. Assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden er den som legger til rette for gjennomgangen. Utvalget hadde møte 5.januar, og to dager senere vedtok styret mandatet.

Khrono har fått tilgang til en sladdet versjon av anbudsgrunnlaget. Der heter det at styret ønsker en ekstern og uavhengig gjennomgang som skal søke å belyse alle relevante forhold som gjelder universitetets håndtering av sak om arbeidslivsportal.

Videre heter det at leverandør vil få tilgang til all tilgjengelig dokumentasjon ved Uib om prosjektet og bør tilsvarende innhente dokumentasjon fra de aktuelle samarbeidspartnerne. Korrespondanse mellom partenes jurister og universitetets dialog med KD vil også inngå i dokumentasjonsgrunnlaget.

25-30 personer skal intervjues til arbeidet. Den ferdige rapporten, som det understrekes skal være offentlig, skal være levert 1.mars. Tilbudsfristen er allerede 21.januar.

− Dette er en sak som har stor offentlig interesse. Det er viktig at rapporten er offentlig, sier universitetsdirektør Robert Rastad.

Han har tidligere sagt til Khrono at dette er en alvorlig og krevende sak.

Stilte spørsmål ved lukking

Debatten i styremøtet gikk bak lukkede dører.

Styremedlem Runa Falck stilte spørsmål ved hvorfor dokumentene skulle være unntatt offentlighet.

— Dette var og er et anbudsdokument. Anbudsdokument er vanligvis organinterne og ikke noe som vanligvis styret pleier å behandle. Men nå ønsker vi å sjekke av med styret at dette er slik styret ønsker den eksterne gjennomgangen, sa universitetsdirektør Robert Rastad.

Powered by Labrador CMS