Rektor Frank Reichert ved Universitetet i Agder fikk med seg resten av Universitets- og høgskolerådet på en felles kartlegging av, og komite mot seksuell trakassering i akademia, i forrige uke. Han reagerer sterkt på omfanget av seksuell trakassering. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Rektor Frank Reichert ved Universitetet i Agder fikk med seg resten av Universitets- og høgskolerådet på en felles kartlegging av, og komite mot seksuell trakassering i akademia, i forrige uke. Han reagerer sterkt på omfanget av seksuell trakassering. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Flere har måttet slutte etter sextrakassering i akademia

Sextrakassering. Seksuell trakassering i høyere utdanning har fått konsekvenser for flere ansatte de siste årene. Degradering, ordensstraff og avsluttet engasjement er noen av reaksjonene.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fredag vedtok Universitetet i Stavanger å avskjedige professor Nils Rune Langeland, blant annet på grunn av seksuell trakassering og utilbørlig opptreden i sosiale medier og overfor kolleger. Saken handler i tillegg om alkholproblemer.

Khrono har snakket med ledere ved et utvalg høyere utdanningsinstiusjoner som har behandlet saker om seksuell trakassering de siste årene.

Både universitetene i Bergen, Oslo og NTNU melder om at seksuell trakassering har ført til sanksjoner for ansatte som har trakassert.

Det er beklagelig hvis det er en oppfatning der ute om at saker med trakassering ikke følges opp. Det bildet må ikke få sette seg.

Dag Rune Olsen

Men Høgskolen i Oslo og Akershus, NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og UiT i Tromsø, melder om høyst ulikt antall alvorlige saker.

Ved NTNU er det kun én kjent sak de siste årene, i Bergen er det 11 saker siste 10 år, mens UiO har hatt rundt åtte saker siste tre årene. I Tromsø kjenner de ikke til noen saker.

Ved de institusjonene som har behandlet saker om sextrakassering har noen av sakene ført til avskjed, degradering, avsluttet engasjement, ordensstraff og skriftlig og muntlig tilrettevisning.

Ordensstraff og mørketall i Bergen

Ved Universitetet i Bergen opplyser rektor Dag Rune Olsen at de tidligere i år ila såkalt ordensstraff til en faglig ansatt som hadde drevet seksuell trakassering av studenter.

Ordensstraff, ifølge den gamle Tjenestemannsloven som det her var snakk om, kan illegges for blant annet «utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten som skader den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen». Ordensstraff kan føre til tap av ansiennitet eller at man settes ned i en lavere stilling.

Ordensstraff føres på rulleblad eller personalkort. Det fastsettes ved reglement når anmerkningen skal slettes. Ifølge den nye statsansattloven kan straffen slettes etter fem år.

11 saker på 10 år

Assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden opplyser at det har vært 11 saker med seksuell trakassering registrert og fulgt opp av HR-avdelingen sentralt de siste 10 årene ved Universitetet i Bergen.

— I tillegg vil det være saker som er håndtert på lavere nivå og som rektor har påpekt i tidligere uttalelser har vi grunn til å tro at det også kan være mørketall, skriver Tungodden i en epost.

Rektor ved Universitetet i Bergen , Dag Rune Olsen, på møte i Universitets- og høgskolerådet. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Rektor ved Universitetet i Bergen , Dag Rune Olsen, på møte i Universitets- og høgskolerådet. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Reaksjonene som har vært tatt i bruk i disse sakene er muntlig tilrettevisning- skriftlig tilrettevisning og ordensstraff.

— I tillegg er noen midlertidige arbeidsforhold avsluttet, skriver Tungodden.

Dag Rune Olsen bekrefter overfor Khrono at det har vært flere slike saker i hans rektorperiode.

— Dere snakker mye om hva dere skal gjøre, men ikke hva dere faktisk har gjort og hvordan dere har håndtert seksuell trakasseringssaker?

— Det er beklagelig om det er en oppfatning der ute om at trakasseringssaker ikke følges opp. Det bildet må ikke få sette seg, sier Olsen til Khrono.

Av professorer som har blitt avskjediget, det betyr å måtte gå på dagen, er det bare tre kjente tilfeller i nyere tid, der en av sakene - fra Universitetet i Bergen, handlet om seksuell trakassering. Avskjed er den aller mest alvorlige reaksjonsformen.

Les også: Bare tre kjente tilfeller med avskjed av professorer

Åtte saker på UiO

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, sa nylig i et intervju med Khrono at UiO nå har sett på de mest alvorlige sakene de har hatt fra 2014-17.

UiO har registrert 14 av de mest alvorlige sakene som har nådd universitetets ledelse i denne perioden. Av disse 14 sakene er det åtte trakasseringssaker og mange av disse handler om seksuell trakassering.

Det har vært ulike utganger på saker av denne typen. Stølen forteller at hvis man ser lengre tilbake i tid finner man noen saker som er lukket eller nedgradert, men det er både folk som er avskjediget på grunn av seksuell trakassering, noen har fått advarsler og noen har akseptert å slutte etter at anklagene har kommet fram.

— Som jeg har sagt til Khrono tidligere: Én sak om seksuell trakassering er en for mye. Her ser vi at vi snakker om mer enn en sak, og hvis akademia er som andre sektorer, filmbransjen, media og næringsliv så er det store mørketall hos oss også. De må vi prøve å få fram, sier Stølen.

En på NTNU - ingen i Tromsø

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby ved NTNU sier at det ikke er mange saker om seksuell trakassering som har nådd hennes bord på NTNU.

Hun forteller imidlertid om en alvorlig sak knyttet til seksuell trakassering for 2-3 år siden. Den saken endte med degradering.

Munkeby poengterer at selv om saken fant sin løsning uten at man måtte ty til oppsigelse og avskjedigelse, var ledelsen ved NTNU svært tydelige på at det er nulltoleranse for seksuell trakassering på NTNU.

Prorektor for utdanning ved UiT Norges arktiske universitet, Wenche Jakobsen, sier til Khrono at hun ikke kjenner til noen saker med seksuell trakassering ved Universitetet i Tromsø i hennes tid. Hun jobber nå på UiT på femte året.

— Men vi har nå gått gjennom rutinene våre og trykket opp en ny brosjyre om dette, sier hun.

Trakassering i praksis ved HiOA

Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, var en av de første rektorene som etter at Langelandsaken ble kjent i juli i å r var ute og oppfordret alle sine rektorkolleger til nulltoleranse for sextrakassering i akademia.

Khrono har tidligere omtalt en varslingssak ved høgskolen som gjaldt seksuell trakassering. En student ved høgskolen varslet om at han ble seksuelt trakassert av praksislæreren sin i en barnehage. Praksislæreren jobber fortsatt i barnehagen og høgskolen har fortsatt studenter i praksis der. Studenten som varslet fikk ny praksisplass.

Denne uken informerte også rektor Curt Rice i en melding til Khrono om ytterligere en sak:

«Vi kjenner til at det var en sak om uønsket seksuell oppmerksomhet/seksuell trakassering noen år tilbake i tid. Personen fikk en reaksjon fra leder, som vedkommende har rettet seg etter. Dette er den saken vi kjenner til. Slike saker som ikke er av grov karakter blir ofte løst på laveste nivå. Mer alvorlige saker medfører mer formell saksbehandling.»

Curt Rice, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Curt Rice, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Twitter-krangel om trakassering

I forrige uke vedtok representantskapet i interesseorganisasjonen for landets høyere utdanningsinstitusjoner, Universitets- og høgskolerådet (UHR), å sette ned en felles arbeidsgruppe mot seksuell trakassering etter forslag fra rektor Frank Reichert ved Universitetet i Agder.

Dagen før møtet sa rektor Rice i et intervju i Khrono at han mente at arbeidet mot seksuell trakassering i akademia gikk for sakte.

— Med all internasjonal diskusjon rundt disse temaene er det på tide med seriøs handling i norsk høyere utdanning. Jeg synes ikke vi handler raskt nok, eller med nok overbevisning, skrev Rice i en facebookmelding og la til:

— De av oss som sitter i lederposisjoner burde kunne handle selv før vi kjenner omfanget av problemet.

I intervjuet med Khrono samme dag sa han at han ønsket å luke ut alle weinsteinene i akademia.

— Vi må kjenne vår besøkelsestid nå. Jeg hører den riktige retorikken fra rektorene, vi sier alle de riktige tingene om nulltoleranse og vi jobber alle med strukturer og systemer, men jeg opplever at arbeidet går veldig tregt, sier Rice til Khrono.

Rice trakk forslag

Rektor Rice hadde også varslet et forslag om felles kartlegging etter at han selv sliter med å få til en slik undersøkelse selv, internt på Høgskolen i Oslo og Akershus. Men på møtet trakk sitt forslag til fordel for forslaget til Reichert om en nasjonal handlingsplan og kartlegging av omfanget av trakasseringen.

Denne uka gjentok han det samme som han hadde sagt til Khrono i UA, og han tvitret det også.

Det fikk rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, til å reagere:

«Hva er det mer å diskutere? Det vi trenger nå, er å sette noen forskere i gang med å komme opp med forslag om hva vi skal gjøre ....... . Vel @curtrice det var akkurat dét vi vedtok.... etter initiativ fra rektor @uiagder».

Og tvitterkrangelen fortsatte, med en irritert rektor Olsen i Bergen som mente at rektor Rice burde ha kommet med noen forslag på møtet hvis han mener ting går for sakte.

Irritert rektor Olsen

Khrono snakket med rektor Dag Rune Olsen sammen dag som twitter-disputten pågikk.

— Det virker som om du er ganske irritert på Curt Rice i denne saken?

— Ja, jeg er irritert. Curt Rice kom ikke med et eneste forslag til vedtak på UHR-møtet på Lillehammer. Vi har alle stilt oss bak Frank Reicherts forslag om en felles komite og kartlegging av seksuell trakassering. Reichert er ikke på twitter og kan ikke delta her, men æres den som æres bør i denne saken, sier Olsen til Khrono, og legger til:

— Substans bør trumfe twitter.

Styret og SHoT

Styret i Universitets- og høgskolerådet skal i sitt møte 14.desember diskutere videre framdrift i saken.

Toppene ved de forskjellige universitetene og høgskolene i landet har bedt styret ta saken videre. De vil også ha en kartlegging og kanskje også forskningsprosjekter om temaet.

Etter ønske fra Norsk studentorganisasjon (NSO), skal det også vurderes å ta inn spørsmål om seksuell trakassering i SHoT (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse) som gjennomføres hvert fjerde år. Neste gang i 2018.

Les også flere saker i Khrono om seksuell trakassering.

Fakta

Uønsket seksuell oppmerksomhet

  • Professor Ingrid Lund ved Pedagogisk Utviklingssenter (PULS) på Universitetet i Agder har forsket på psykososialt arbeidsmiljø i høyere utdanning.
  • Gjennom individuelle intervjuer, fokusgruppeintervjuer og en kvantitativ spørreundersøkelse kommer studentenes stemme fram i forhold til det psykososiale læringsmiljøet.
  • I undersøkelsen svarer én prosent av studentene at de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fra ansatte.
  • 8 prosent har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fra medstudenter.
  • 69 prosent vet ikke hvor de skal henvende seg etter å ha blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller mobbing.
  • Undersøkelsen er gjennomført blant studenter ved tre universiteter og to høgskoler i Norge i perioden januar-april 2017.
  • I samme undersøkelse kommer det også fram at 1 av 10 studenter blir mobbet.

Kilde: Ingrid Lund, Universitetet i Agder

Powered by Labrador CMS