Rektor på universitet i Oslo, Svein Stølen er rystet av omfanget som nå avdekkes rundt seksuell trakassering og snur. Han vil sette i gang egen kartlegging av omfanget. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Stølen snur: Vil kartlegge seksuell trakassering

Trakassering. Rektor ved Universitet i Oslo, Svein Stølen, snur og vil kartlegge omfanget av seksuell trakassering.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I etterkant av den omtalte Langeland-saken i sommer skrev Khrono om en rapport fra Det juridiske fakultet på Universitet i Oslo (UiO). I denne rapporten som fremdeles ikke er offentlig, ett år etter at forskeren leverte den til fakultetet, kommer det fram mange historier om seksuell trakassering og eksempler på at ansatte har slitt på grunnlag av disse.

Forskeren anbefalte at Universitetet i Oslo lagde en kartlegging for hele universitetet i kjølvannet av denne rapporten.

Da vi spurte rektor Stølen om dette i august var svaret nei.

— Jeg vil etablere en «Task force», svarte han, og mente det var viktigere å sette i gang tiltak framfor å bruke tid på å kartlegge situasjonen.

Arbeidet må gjøres på en måte som ivaretar menneskene midt i det hele. Vi vil tilføre de ressurser som er nødvendig.

Svein Stølen

Les også: «Selv om det bare er snakk om én sak med seksuell trakassering, så er det en sak for mye.»

Rystet av historiene og omfanget

— Nå har du snudd og vil kartlegge likevel. Hvorfor?

— Jeg må bare innrømme at historiene som nå kommer fram og ikke minst omfanget av seksuell trakassering ryster meg, og jeg forstår at også hos oss må det være store mørketall, sier Stølen og fortsetter:

— Derfor har jeg snudd og ønsker at vi i tillegg til at vi nedsetter arbeidsgruppen og jobber med konkrete tiltak for å forebygge trakassering, så må vi også finne ut av omfanget.

— Det er jo flere andre, blant annet Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), som har bestemt seg for å kartlegge omfanget. Skal dere samarbeide om metoder?

— Det er bra at mange kartlegger, men vi må passe på at arbeidet rundt kartleggingen blir enklest mulig. Hvis vi skal koordinere dette arbeidet med flere institusjoner kan det ta for lang tid, sier Stølen, samtidig som han understreker at man snakker sammen om utfordringene i akademia nå.

— Senest på møtet i Universitets- og høgskolerådet, der man bestemte seg for å se på felles tiltak og arbeid på området, legger han til.

Les også: Vedtok komite mot sextrkassering i akademia

14 røde varslingssaker fra 2014-17

Svein Stølen forteller at UiO nå har sett på de mest alvorlige sakene de har hatt fra 2014-17. De haregistrert 14 av de mest alvorlige sakene som har nådd universitets ledelse i denne perioden. Av disse 14 sakene er det 8 trakasseringssaker og mange av disse handler om seksuell trakassering.

Det har vært ulike utganger på saker av denne typen. Stølen forteller at hvis man ser lengre tilbake i tid finner man noen saker som er lukket eller nedgradert, men det er både folk som er avskjediget på grunn av seksuell trakassering, noen har fått advarsler og noen har akseptert å slutte etter at anklagene har kommet fram.

— Som jeg har sagt til Khrono tidligere: Én sak om seksuell trakassering er en for mye. Her ser vi at vi snakker om mer enn en sak, og hvis akademia er som andre sektorer, filmbransjen, media, næringsliv så er det store mørketall hos oss også. De må vi prøve å få fram, understreker Stølen.

Må vurdere nøye

Stølen understreker at han vil vurdere nøye hvordan de skal kartlegge seksuell trakassering.

— Arbeidet må gjøres på en måte som ivaretar menneskene midt i det hele. Det må skje på en måte som gir oss den informasjonen vi trenger for å handle og vi må selvsagt også tilfredsstille lover og regler. Vi vil tilføre de ressurser som er nødvendig, sier Stølen.

I sin blogg på samme tema avslutter han:

«De voldsomme og opprørende avsløringene den siste tiden viser klart og tydelig at her må det handling til, men samtidig må vi vite mer.»

Les også: «Også vi», Stølens blogg

Fakta

Likestillingsrapport på Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo

I 2016 lagde historiker Trine Rogg Korsvik og Guro Bøe Linnet på oppdrag fra fakultetet en rapport om kvinnesituasjonen på Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo.

Les også: Rogg Korsvik skriver om rapporten i Tidskriftet for kjønnsforskning i januar 2017.

Utgangspunktet var at selv etter at kvinnene har vært i flertall blant studentene på fakultetet i 20 år, reflekteres dette overhode ikke i toppstillingene.

71 prosent av de 64 professorene ved fakultetet er menn og det er ingen kvinner i fakultetets øverste ledelse, dekanatet.

Blant de midlertidig vitenskapelige ansatte er det imidlertid et markant kvinneflertall. Rogg Korsvik dybdeintervjuet 48 jurister i faste vitenskapelige stillinger ved dette fakultetet i 2016, like mange kvinner som menn.

I artikkelen forklares underrepresentasjonen av kvinner som resultat av et samspill mellom strukturelle og fagkulturelle forhold. Endringer skal ha skjedd blant annet som følge av at staben har blitt yngre og at fakultetet har drevet en forholdsvis aktiv politikk for å rekruttere kvinner de siste 10–12 årene.

I undersøkelsen ble det avdekket likestillingsproblemer som kaller på videre forskning, deriblant spørsmålet om uønsket seksuell oppmerksomhet.

Kilde: Historiker Trine Rogg Korsvik og artikkelen Kvinnelige jurister i akademia: ikke lenger «inntrengere i en mannskultur»? publisert i Tidsskriftet for kjønnsforskning, januar 2017

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS