spionsAKEN

UiT gav plass til spionsiktet uten at han hadde «vanlig» mastergrad

Den spionsiktede gjesteforskeren hadde ikke forskningsbasert mastergrad. Likevel ble han tatt inn som gjesteforsker på et forskningsprosjekt ved UiT Norges arktiske universitet.

Den spionsiktede José Assis Giammaria, eller Mikhail Valerijevitsj Mikusjin, hadde ikke mastergrad, men fikk likevel innpas ved UiT som gjesteforsker.
Publisert Oppdatert

Endringslogg: Saken ble fredag kveld oppdatert med at mannen hadde en erfaringsbasert mastergrad, ikke en forskningsbasert, som er mest vanlig.

Det er Morgenbladet som skriver dette. Til avisen sier historieprofessor Sven G. Holtsmark ved Forsvarets høgskole:

— Som utenforstående stusser jeg over hvilket arbeid som gjør den spionmistenkte mannen kvalifisert for å tilknytte seg et universitet i Norge.

Ikke master

Den angivelige brasilianeren, som PST mener egentlig er russisk og heter Mikhail Valerijevitsj Mikusjin, ble fengslet sist uke og siktet for spionasje i Norge. Journalistgravegruppen Bellingcat hevder at mannen er oberst i den russiske, militære etterretningstjenesten GRU.

Morgenbladet skriver at den spionsiktede hadde en kursbasert mastergrad fra Centre for Military, Security and Strategic Studies (CMSS) på Universitetet i Calgary. Det er en utdannelse som ikke gir grunnlag for en videre akademisk karriere som en doktorgrad.

— For at et fagmiljø normalt sett skal knytte til seg en person som er forskningsmessig interessant, er masteroppgave et absolutt minimum, sier Sven G. Holtsmark til avisen.

Den spionsiktedes alder er uklar. Den brasilianske «utgaven» ved navn José Assis Giammaria skal være 37 år gammel, mens PST mener han er 44 år.

Ville finne publisering

Uansett peker Sven G. Holtsmark på at alderen er såpass høy at det burde finnes en del vitenskapelig materiale dersom vedkommende hadde hatt en akademisk karriere.

— Tar vi også Giammarias relativt høye alder i betraktning, vil en person som hevder å ha «ekspertise», vanligvis kunne vise til faglige publikasjoner, noe han ikke har, sier professor Holtsmark, som mener det er uforståelig at den spionsiktede fikk innpass ved noen norsk forskningsinstitusjon.

Gunhild Hoogensen Gjørv, professor i sikkerhetsstudier ved UiT, leder forskningssenteret The Grey Zone og var den spionsiktedes kontakt ved universitetet.

Hun har hevdet at masteroppgaven skulle utvikles og gjøres om til en vitenskapelig artikkel for å kunne gi han mulighet til å starte på en doktorgrad.

Til Morgenbladet bekrefter Gjørv at den spionsiktede ikke har levert noen masteroppgave og sier det var en feil fra hennes side å betegne den slik, men at det ikke var noe forsøk på å villede.

Erfaringsbasert mastergrad

Giammarias, eller Mikusjin som PST mener han heter, hadde altså en erfaringsbasert mastergrad fra Canada. Det opplyser UiT Norges arktiske universitet i en melding til Khrono fredag kveld.

De fleste som tar mastergrad gjør det ved å ta en forskningsbasert grad, men det finnes flere eksempler på at man kan ta slike grader, også i Norge.

Dersom du er ansatt i politiet kan du for eksempel ta erfaringsbasert master i etterforskning, eller man kan ta erfaringsbasert MBA - Master of Business Administration - ved noen institusjoner.


Nord avviste

Den spionsiktede leverte først en uoppfordret søknad til Nord universitet som ble avslått. Årsaken var at han ikke hadde noe publisert materiale å vise til.

— Jeg hadde aldri hørt om ham. Jeg gjorde derfor noen søk for å se hva han hadde publisert, og fant raskt ut at det ikke var noen grunn til at jeg skulle ha hørt om ham heller, sier Torbjørn Pedersen, professor ved fakultet for samfunnsvitenskap Pedersen til Morgenbladet.

Administrasjonsdirektør Jørgen Fossland ved Universitetet i Tromsø (UiT) skriver i en kommentar til NTB at det er gjort en faglig vurdering av om dette er en person som har en relevant akademisk bakgrunn for å kunne ha det som i praksis har vært en type internship i et av universitetets miljøer.

— Om vedkommende er en såkalt illegalist, slik politiet påstår, ligger jo ikke utfordringen i den type avsjekk UiT har gjort av vitnemål med mer, men i de identitetspapirene vedkommende har forelagt norske utlendingsmyndigheter og som de har lagt til grunn når de har gitt ham oppholdstillatelse. Det er i så måte en avsporing å rette søkelyset mot UiT og våre rutiner, kommenterer han.

Den spionsiktede er fengslet i fire uker. Han har ikke villet la seg avhøre.

— Det er ingen endring i status her, sier Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste.

Endringslogg: 4. november - Saken ble fredag kveld oppdatert med at mannen hadde en erfaringsbasert mastergrad, ikke en forskningsbasert, som er mest vanlig.

Powered by Labrador CMS