ledige studieplasser

UiT har 69 studier med ledig plass

Søkerrekord til tross, 16 universiteter og høgskoler har studier med for få søkere, deriblant fire private.

Prorektor for utdanning ved UiT, Wenche Jakobsen, var med da opptakstallene ble presentert i 2020. Nå venter hun spent på de nasjonale tallene som kommer fredag.
Publisert Oppdatert

Landets to nordligste universiteter er de som også hadde flest studier med ledige studieplasser blant universitetene og høgskolene, rett etter at førsteopptaket ble offentliggjort for studentene.

Ledige studieplasser fordelt på institusjonene*

Lærested Antall studier med ledig plass
UiT Norges arktiske universitet69
Nord universitet39
Høgskolen på vestlandet33
Universitetet i Sørøst-Norge31
NLA Høgskolen24
Universitetet i Agder18
Høgskolen i Innlandet13
Ansgar Teologiske Høgskole9
Fjellhaug Internasjonale høgskole9
OsloMet9
Høgskolen i Volda8
MF Vitenskaplige høyskole7
Høgskolen i Østfold6
Universitetet i Stavanger6
Samisk høgskole4
Høgskolen i Molde3

Kilde: Samordna opptak. *Oversikt rett etter at det ble åpnet for å søke disse plassene tirsdag 20. juli (09.45)

Resultatene fra årets førsteopptak på nasjonal basis blir først presentert fredag 23. juli, men studentene har fått vite hvor de har kommet inn, hvor de står på eventuell venteliste og opptakskravene på sine utdanninger.

Mandag 19. juli offentliggjorde Samordna opptak en oversikt over hvilke utdanninger som hadde for få kvalifiserte søkere til å fylle studieplassene. Blant disse var 45 av landets 66 utdanninger for grunnskolelærere.

Fra tirsdag 20. juli klokken 09.00 kunne søkere, også de som ikke hadde søkt innen fristen 15.april, søke seg til disse plassene, gitt at de oppfyller eventuelle opptakskrav.

12 av 21 offentlige med ledige plasser

12 av landets statlige universiteter og høgskoler hadde ledige studieplasser tirsdag morgen. Khrono gjorde et uttrekk av oversikten (Oversikten vil endre seg fordi plassene fordeles etter førstekvinne til mølla-prinsippet. Det kan også komme nye studier på listen. red.anm.).

Tirsdag morgen var det 288 studietilbud som hadde ledige plasser. Dette tallet vil variere framover. Oversikten fra Samordna opptak viser imidlertid ikke hvor mange studieplasser som er ledig på hvert studietilbud, annet enn at det er minst en ledig plass.

Flest studietilbud med ledige plasser finner vi altså hos UiT Norges arktiske universitet og Nord universitet. UiT hadde 69 studier med ledig plass, Nord universitet hadde 39.

Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Sørøst-Norge hadde også godt med plass på henholdsvis 33 og 31 utdanninger.

— Opptaket er viktig for hele Nord-Norge

Wenche Jakobsen er prorektor for utdanning ved UiT Norges arktiske universitet.

— Hva tenker du om at UiT har såpass mange studietilbud med ledige plasser?

— Jeg tenker at dette er et øyeblikksbilde som er under stadig endring. Her fylles plasser opp og andre studietilbud får ledige plasser. I tillegg er dette ikke et uttrykk for at UiT nødvendigvis har flest ledige studieplasser, bare at vi har flest tilbud med ledig plass, og det er en vesentlig forskjell, sier Jakobsen til Khrono.

Jakobsen trekker fram at det uansett er viktig at man ikke bare ser på årets opptak når man vurderer utviklingstrenden blant søkerne.

— Vi må kikke minst tre år tilbake i tid for å vurdere tallene. UiT har hatt fine tall og en jevn stigning i søkermassen de siste årene. Nå håper vi at alle de som har fått tilbud om studieplass ved universitetet vårt takker ja, og ikke minst også starter på utdanningen.

Hun trekker fram at opptakstallene er svært viktige. ikke bare for universitetet, men for hele Nord-Norge.

— Vi vet at 70 prosent av de som studerer hos oss blir i regionen. Vi trenger arbeidskraften, så dette er viktig, sier Jakobsen, som legger til:

— Det er alltid stor spenning knyttet til opptaket. I år som tidligere år.

Powered by Labrador CMS