Debatt olea norset og eline øverbø roaldsøy

Undervisning kan ikke kuttes

Vi studenter er kjempeglade for at våre forelesere bruker tid på undervisningen sin. Undervisning og kontakt med studentene bør absolutt ikke gjøres om til et problem, skriver Olea Norset og Eline Øverbø Roaldsøy.

Dersom noe skal endres må vi heller se på andre deler av arbeidshverdagen hvor ansatte kan avlastes. Den vitenskapelige ansatte må få tid både til undervisning og til forskning, skriver innleggsforfatterne.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Onsdag 27.januar skriver vår viserektor for forskning og tverrfaglige satsninger om en Norce-rapport om vitenskapeliges arbeidsoppgaver og hvordan undervisning har blitt en for stor del av kaka i deres arbeidshverdag. Vi kommer gjerne med studentperspektivet her. Både til UiA men også sektoren forøvrig.

Vi studenter er kjempeglade for at våre forelesere bruker tid på undervisningen sin. Undervisning og kontakt med studentene bør absolutt ikke gjøres om til et problem. Dersom noe skal endres må vi heller se på andre deler av arbeidshverdagen hvor ansatte kan avlastes. Den vitenskapelige ansatte må få tid både til undervisning og til forskning.

At universitetsansatte bruker mer tid på undervisning nå enn de gjorde før har helt naturlige årsaker. Blant de viktigste er at vi har en helt annen sammensetning av studentmassen nå enn hva vi hadde for 30-40 år siden. Antallet studenter har økt betraktelig.

Det samme har alderen på de som velger å studere. Studentgruppen er rett og slett blitt mer mangfoldig. Skal vi følge oppfordringene fra regjeringen kommer ikke disse endringene til å tilbakestilles med det første. Da må universitetene finne smartere måter å planlegge og gjennomføre undervisning på. Løsningen er ikke å kutte i tid og ressurser til undervisning og veiledning. Det vil gå ut over kvaliteten på studietilbudet til studentene.

Det er en grunn til at studentbevegelsen er imot ABE-kutt (avbyråkratisering- og effektiviseringskutt). Den grunnen ser vi også her. Administrasjonen har blitt nødt til å rigge seg slik at vitenskapelige ansatte må utføre mer selv. At universitetet reagerer på disse uønskede kuttene med forslag som kan gå ut over kvaliteten i studentenes undervisning ser vi på som risikabelt. Undervisning av høy kvalitet, som også er forskningsbasert, er ikke et urimelig ønske fra studentenes side. Det er faktisk en helt sentral del av universitetets samfunnsoppdrag.

Før universitetene ber studentene bli mindre engasjerte rundt sin egen utdanning og rettigheter, bør alternativet vurderes

Olea Norset og Eline Øverbø Roaldsøy, Studentorganisasjonen i Agder

At studentene er nysgjerrige, ønsker kontakt, og har spørsmål om og forventinger til utdanningen sin burde bli ansett som den positive endringskraften det er. «Ansvar for egen læring» blir det kalt. Å framstille disse egenskapene som et problem i systemet er uheldig. Vi bør heller fokusere på hvorfor systemet ikke er laget for studentmedvirkning og interaksjon. Før universitetene ber studentene bli mindre engasjerte rundt sin egen utdanning og rettigheter, bør alternativet vurderes.

Hva ville ansatte tenkt dersom studenter aldri hadde spørsmål, aldri ønsket kontakt, og ikke forventet det beste våre høyere utdanningsinstitusjoner kan tilby? Da hadde vi kanskje fått høre at studentene er for lite engasjerte, late, ikke kritiske, og så videre?

Ved UiA er vi veldig glade for at de ansatte er såpass tilgjengelige for oss. Det er virkelig én av UiAs styrker, og alene en god grunn til å søke seg hit. Det gjør UiA til et moderne og framtidsrettet universitet.

Vi forstår også at det er tette dager for vitenskapelig ansatte. Derfor vil vi i Studentorganisasjonen i Agder komme med noen løsninger som kan hjelpe. Noen av disse må løses på et nasjonalt nivå, men noe kan også løses lokalt:

  • ABE-kutt bør avvikles! I tillegg må administrasjonen få mulighet og ressurser til å utvikle sine systemer og rutiner i større grad.
  • Ansett studenter! Dette har vi som studenter etterspurt i flere år, vi bidrar gjerne. Studenter kan bidra for eksempel som undervisningsassistenter, forskningsassistenter og studentmentorer i mye større grad enn i dag. På denne måten kan den ansatte avlastes samtidig som man sikrer den avgjørende relasjonen studentene ønsker.
  • Meritter underviserne våre! Underviserne som utmerker seg fortjener reelle goder for den jobben de gjør.

For UiA er samskaping en essensiell del av både studie- og forskerhverdagen. For å øke samskapingen er det viktig å ta vare på relasjonen mellom vitenskapelig ansatte og studentene. Vi i Studentorganisasjonen i Agder håper at vi, sammen med ledelsen og de vitenskapelig ansatte ved UiA, kan ta fatt i disse utfordringene vi står ovenfor. Vi oppfordrer også andre i lik situasjon om å gjøre det samme. Gode løsninger finner vi ikke hver for oss, men sammen.

Powered by Labrador CMS