Debatt åse Gornitzka og svein stølen

Unge internasjonale forskertalenter må prioriteres i trinn 2

For hver dag internasjonale forskertalenter stenges ute ved grensen, svekkes vår forskning, skriver forfatterne.

At Norge sier ja til deltakelse i Horisont Europa og samtidig har stengt grensene for de unge internasjonale talentene universiteter og forskningsinstitutter er så avhengig av for å lykkes, er krevende og paradoksalt, skriver forfatterne. Her fra Gardermoen.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Regjeringen sa fredag ja til norsk deltakelse i verdens største forskningsprogram, Horisont Europa. Det er viktig og riktig. At vi samtidig har stengt grensene for de unge internasjonale talentene universiteter og forskningsinstitutter er så avhengig av for å lykkes er krevende og paradoksalt.

Dette er forskere tidlig sin karriere som står klare med kontrakten i hånd – bare norskegrensen stopper dem. Vi ber regjeringen innlemme unge forskertalenter som prioritert gruppe «arbeidsreisende» i trinn 2 av den nasjonale gjenåpningplanen.

Norge har møtt den ødeleggende og dødelige korona-pandemien med kunnskap og kunnskaps-baserte beslutninger. Fra uke til uke har vi fått innblikk i hvor viktig det er å ha en forskningsberedskap i møte med kriser. Kunnskap er likevel ikke bare viktig for å løse problemene pandemien bringer med seg. Kunnskap er også viktig for den energien og kreativiteten vi vil trenge etter krisen er over.

Tusenvis av mennesker har mistet arbeid eller er permittert. Næringslivet er svekket, og mange områder vil trenge nytenkning og energi. Etter Covid-19 gjelder det å utnytte energien mange trenger å få utløp for.

Norge må være forberedt. Forskningsbasert kunnskap er en viktig kilde til den nytenkningen og verdiskapingen vi må utløse.

Åse Gornitzka og Svein Stølen

Norge må være forberedt. Forskningsbasert kunnskap er en viktig kilde til den nytenkningen og verdiskapingen vi må utløse. Dermed er det påkrevd at vi sikrer konkurranseevnen til norsk forskning. Denne forskningen skjer ikke i nasjonal isolasjon, men i et globalt kunnskapsfellesskap.

Internasjonalt ledende forskningsmiljøer er avhengig av de beste unge forskerne og konkurransen om disse talentene er hard og global. Nå venter flere hundre internasjonale talenter, som for lengst skulle vært i arbeid som forskere, «ved grensen». For hver dag de stenges ute svekkes vår forskning, Norge svekkes som kunnskapsnasjon og vi hemmer unge talenters karriereutvikling.

Når beslutningen skal tas, er det viktig å huske at denne gruppen arbeidstagere i liten grad bidrar til inn- og utreise. Mange stipendiater og postdoktorer er knapt hjemom eget land i løpet av den 3-4 års perioden de tilbringer f. eks. hos oss på Universitetet i Oslo.

Vi trenger dem tilstede i Norge for ikke å svekke kunnskapsutviklingen som er med å legge grunnlaget for framtidens arbeidsplasser og verdiskapning.

Powered by Labrador CMS