Over to år har Høgskolen i Oslo og Akershus brukt på å finne et navn til høgskolen når de blir universitet. 15.desember skal avgjørelsen tas internt. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Høgskolens kronglete vei til et universitetsnavn

Navne-thriller. Budsjettet for navneprosessen er overskredet med flere hundre tusen, over 200 navn har vært vurdert og over 40 domener har vært kjøpt opp. Her har du den kronglete historien - steg for steg.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

1.september 2015: Nåværende rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, startet for alvor jakten på et nytt universitetsnavn til HiOA, da han på sitt første styremøte som rektor, 1.september 2015, informerte styret om at han hadde til hensikt å sende søknad våren 2016 om at høgskolen skulle få bli universitet.

— Vi trenger et universitetsnavn som stimulerer til samarbeid, og gir potensielle internasjonale samarbeidspartnere et riktig bilde av virksomheten ved HiOA, sa Rice til høgskolestyrets møte på Refsnes Gods.

4.september 2015: Da rektor Rice talte til de ansatte ved studiestart noen dager senere viste han til at det ikke er noen i utlandet som skjønner hva Oslo and Akershus University College of Applied Sciences er for noe. Dette er dagens engelske navn på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Navn til hinder

«University college-begrepet er til hinder. Begrepet er ukjent i USA. Begrepet betyr noe helt annet i Storbritannia. Det er tungt å måtte forklare hva slags institusjon det er hver gang jeg sier navnet på engelsk. Selv noe så enkelt som et navn, som viser til et begrep som folk ikke forstår, hindrer oss i utvikling av blant annet passende internasjonale samarbeidsrelasjoner», sa Rice da han talte for de ansatte ved studiestart.

04.09.15: Rice vil ha et navn som utlendinger forstår. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Og folk hadde allerede begynt å engasjere seg i navnevalget. Professor Nils Pharo ved Institutt for arkiv-, bibliotek, og informasjonsfag og professor Ragnar Audunson ved samme institutt, hadde kommet fram til at Oslo Metropolitan University ville være et godt navn allerede 4.september 2015. Og rektor Rice skrev i kommentarfeltet i Khrono allerede da at han var «stor fan» av det navnet.

— Det er et navn som viser til at vi dekker et større område, og dessuten er Metropolitan et begrep som har en historie og lett blir forstått utenlands. Det finnes mange universiteter som har det i navnet sitt, sa Pharo den gangen.

Han tenkte seg at den norske versjonen kunne være Stor-Oslo Universitet.

— Det lyder kanskje ikke like flott, så vi må kanskje jobbe litt mer med å finne et godt norskklingende navn. Men det skal vi få til, sa professor Audunson.

08.09.15: Ottersen (t.h) ber Rice unngå Oslo i det nye navnet. Foto: Privat

8.september 2015: Få dager senere, 8.september 2015, meldte daværende rektor ved Universitetet i Oslo seg på i navnedebatten. Ole Petter Ottersen ba HiOA om å unngå å ha med «Oslo» i det nye universitetsnavnet.

15.september 2015: Ytterligere noen dager senere arrangerer Khrono uoffisiell navnekonkurranse i avisen og det kommer inn over 50 forslag.

Flere er tilhengere av Oslo Metropolitan University, men flest ønsker seg «et eller annet med profesjon i», som Oslo eller Norges profesjonsuniversitet. Aker universitet dukker også opp her.

Professor Jon Samseth på Institutt for produktdesign foreslår Norges profesjonsvitenskapelige universitet (NPVU), mens andre forslag er blant annet Nansen universitet, Munch-universitetet, Stor-Oslo universitet og Arbeidslivsuniversitetet.

En gruppe ansatte ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning på Kjeller foreslår Norges profesjons- og arbeidslivsuniversitet (NPAU).

Navnekonkurransen 15.09.15: Mest av alt noe med profesjon. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

I begynnelsen av desember 2015 foreslo Jan Storø «Oslo byuniversitet» i et innlegg i Khrono.

19.januar 2016: Her kunne Khrono - noe overoptimistisk skulle det vise seg - fortelle at et nytt universitetsnavn snart var klart. Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, sammen med konsulentfirmaet Burson Marsteller hadde siden desember 2015 jobbet med forslag til navn og inviterte Khrono til et arbeidsgruppemøte om navnesaken.

Planen den gangen var at 22.januar 2016 vil de som ha jobbet mest med dette de siste ukene legge fram en shortlist over aktuelle navn. Etter dette skulle meningsmålingsinstituttet TNS Gallup teste navneforslagene i opinionen.

— Vi skal være noe særegent og ikke framstå som et B-universitet, sa konsulent og kreativ leder i Burson Marsteller, Anne Elin Hvidsten, på møtet, og Julie Backer, prosjektleder fra Avdeling for samfunnskontakt, understreket:

— Vi kommer ikke til å ende opp med et navn som alle roper hurra for.

Der kom det fram at det hadde vært stor uenighet om hvilke kriterier som skulle ligge til grunn for navnet.

19.01.16: Julie Backer HiOA (t.h.) og Anne Elin Hvidsten fra Burson-Marsteller leder navneprosessen. Foto: Tove Lie

— Både ledergruppa og instituttene påpeker at samfunnsoppdraget er det viktigste å gjenspeile i valg av navn, sa Burson-Marstellers Anne Elin Hvidsten, da hun presenterte arbeidet med posisjonering og kriterier for navn 19.januar 2016. Men la til at det er vanskelig å finne et navn som favner både samfunnsoppdraget og faglig innhold uten at det er omstridt blant enkelte grupper internt.

Men så hastet det likevel ikke så mye med nytt navn.

26.januar 2016 ble det kjent at HiOA ikke kom til å sende søknad om å bli universitet før til høsten og det ble litt mer tid til å finne navn.

Man hadde nå hatt rundt 80 ulike navn oppe til diskusjon.

26.februar 2016 ble det opplyst at det var seks navn i finalen. En måned senere 20.mars 2016 var det ni, og da den endelige testen ble gjennomført av TNS var det 10. Khrono kunne igjen fortelle at ledelsen ved høgskolen nå var klar til å teste universitetsnavn i «markedet», eller opinionen.

To nykommere i testrunden var Nova og EDOS (Educate Oslo).

Nova var presentert i to ulike varianter: Nova - Norges velferds- og arbeidslivsuniversitet og Nova - Universitetet for næring, oppvekst, velferd og arbeidsliv, som begge blir Nova University Oslo på engelsk.

Dessuten var EDOS - Universitetet i Oslo og Akershus/EDOS - University of Oslo and Akershus kommet med.

EDOS står for Educate Oslo, mens det formelle navnet da vil være Universitetet i Oslo og Akershus.

Ville ha flere navn

Forslagene Nova og EDOS kom med som en følge av at rektor Curt Rice ønsket å få med flere alternativer. Disse var utviklet av prosjektgruppen.

«Det er også prosjektgruppens vurderinger at listen bør ha noen navn som er i ytterpunkt av skalaen, fra det tradisjonelle til det mer uortodokse, og prosjektgruppen har derfor utviklet noen tilleggsforslag som har noen andre kvaliteter enn de navnene som er spilt inn på stedsnavn, profesjon og storbyregion», heter det i et notat fra prosjektgruppen.

I tillegg til testingen som TNS gjorde, ble studenter ved HiOA spurt om hva de syntes, og dessuten samarbeidspartnere ved HiOAs partneruniversiteter i utlandet, og utenlandske studenter som studerte ved HiOA.

Eide over 40 domene-navn

Mens Nord universitet i sin tid måtte betale 1,4 millioner kroner for domenet nord.no, hadde Høgskolen i Oslo og Akershus, sammen med konsulentselskapet Burson-Marsteller sikret seg akeruniversitet.no - det gjorde de ifølge norid.no allerede 8.september 2015. Men i tillegg til ulike varianter av Aker universitet har de også registrert en lang rekke andre domener.

I mars 2016 eide de to tilsammen over 40 domener for potensielle universitetsnavn. Nå, knappe to uker før høgskolestyret skal komme med sin endelige anbefaling, er tallet nede i underkant av 30.

Av domener som de to har opprettet og kjøpt er blant annet appliedsciences.no, byuni.no, cityuni.no, framuni.no, profesjonsuniversitetet.no, sotek.no, unifram.no, velferdsuniversitetet.no. Vi kan også nevne akermetu.no, oslomet.no, ouc.no, oup.no og uioa.no.

Som en kuriositet eier Høgskolen i Oslo og Akershus også hundespor.no. Sistnevnte er antakeligvis ikke et universitetsnavn.

31.mars 2016 kom Aker-debatten.

Mange hadde Aker som favorittnavn. Men hvis Høgskolen i Oslo og Akershus skal kunne kalle seg Aker universitet må de sannsynligvis spørre Kjell Inge Røkke om lov først.

HiOA må spørre Kjell Inge Røkke om lov hvis de skal kalle seg Aker universitet. Foto: NTNB scanpix

Siden 2007 har det Kjell Inge Røkke-eide Akerkonsernet eid rettighetene til Aker-navnet, og har sagt nei til alle som ha ønsket å opprette ny virksomhet med Aker i de siste årene.

18.april 2016: Tre navn på pallen!

I april 2016 var resultatene av navnetesten ute i opinionen klar, og den sprikte i alle retninger. Men tre navn fikk pallplass. OsloMet var ikke et av dem.

De som gikk av med seieren etter test var:

 • Aker Universitet - Aker University
 • Profesjonsuniversitetet i Oslo og Akershus - Oslo and Akershus University of Applied Sciences
 • Nova - Universitetet for næring, oppvekst, velferd og arbeidsliv - Nova University Oslo

Kort sagt var oppfatningene om navn slik: Aker hadde mest støtte blant ansatte, og navnet vekket liten motstand blant de som ikke støttet det. Konklusjonen ble derfor at dette navnet er mindre splittende enn noen av de andre.

Studentenes favoritt var Profesjonsuniversitetet i Oslo og Akershus. Navnet hadde også sterk støtte blant ansatte i noen enheter, og sterk motstand i andre, og var dermed mer splittende enn Aker-navnet.

I tillegg kom det på topp blant eksterne samarbeidspartnere, som blant annet omfattet representanter for næringsliv, organisasjoner og politikere.

Nova-navnet gjorde det best blant studiesøkere og i befolkningen ellers, og hadde derfor mest støtte eksternt.

10.mai 2016: Universitetsnavn er utsatt - på litt ubestemt tid.

— Vi har hatt en god prosess og kan være trygge på at alle som har villet gi innspill til navn på det nye universitetet har fått muligheten, sa rektor Curt Rice, men la til at de nå er i «ventemodus». Departementet endret kriterier for hva som skulle til for å kunne bli universitet.

Her kom det også fram at nytt navn var blitt drøftet uformelt med Kunnskapsdepartementet, og de var ikke særlig positive til at man skulle ta navn som het noe med «Norges» eller «norsk», for eksempel Norges profesjonsuniversitet.

Departementet hadde vist til at NTNU fikk bruke «Norges» i navnet fordi gamle Norges Tekniske Høgskole (NTH) var en del av det nye navnet. Det samme med NMBU, som består av sammenslåing av Norges landbrukshøgskole og Norges veterinærhøgskole blant annet.

Ikke noe med norsk eller Norge, sier f..v: Statssekretær Bjørn Haugstad, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen . Foto: Skjalg Bøhmner Vold

På et seminar i mai 2016 ble det dermed åpnet for at navnet kan bli et annet enn de tre navnene som har endt opp i siste runde: NOVA, Aker Universitet eller Profesjonsuniversitetet i Oslo og Akershus, og dermed kanskje bane vei for en liten omkamp for rektors favoritt likevel?

...så var det litt navnepause...

22.februar 2017 ble søknaden om å bli universitet overlevert NOKUT, men uten forslag om hva det nye universitetet eventuelt skulle hete.

Men 3.april 2017 , om lag ett år etter at OsloMet falt utenfor pallen, slapp rektor Curt Rice offisielt OsloMet-katten ut av sekken igjen. I et intervju med Khrono sa han at OsloMet var hans favoritt.

Profesjonsuniversitetet var dyttet ned fra pallen, og Nova var der under betydningen «ny» - Aker hang fortsatt med.

— Jeg skal legge fram og argumentere saklig for alle tre navneforslagene, men det er jeg som har foreslått OsloMet, ja, sier rektor Rice.

— Hva er det som har gjort denne navneprosessen så dyr og vanskelig?

— Det er ikke slik at vi har hyret inn konsulenter for å komme med forslag til navn. De har kjørt mange møter og interne prosesser, eksterne undersøkelser og kvalitetssikring. Prosessen er heller ikke så vanskelig, men det er mange meninger. Det er heller ikke konsensus i ledergruppa. Vi blir rett og slett ikke enige om navnet, sa Rice den gangen.

— Vi har totalt vurdert over 200 navneforslag, sa direktør Tore Hansen og la til:

— Navn er viktig for mange, og jeg tror i ettertid det vil være en fordel for alle at vi har kjørt en så grundig prosess.

Og Språkrådets direktør var igjen klinkende klar på at OsloMet er et helt uaktuelt navn på det nye universitetet.

— Alle norske statsorganer skal ha et norsk navn, ifølge loven er ikke «metropolitan» noe norsk ord, og det er heller ikke forkortelsen Met, så dette går ikke, sa hun.

Aktiv motstander av OsloMet: språkdirektør Åse Wetås. Foto: Språkrådet

I styremøtet 15.juni 2017 luftet Rice alle de tre navnene i en foreløpig runde med styret: Nova, Aker og OsloMet. Og kan hende like overraskende for Rice som for tilhørerne: Et flertall i styret var positive til OsloMet - (Oslo Metropolitan University).

Les også: Styret positive til OsloMet

I desembermøtet skal høgskolens styre endelig si sitt, og vedta hvilket navn de går for. Navnet skal så sendes som forslag til Kunnskapsdepartementet som skal behandle det og komme med sin innstilling til Kongen i statsråd.

14.november 2017 fikk HiOA et foreløpig ja fra NOKUTs ekspertgruppe om at de ville anbefale NOKUTs styre å akkredittere HiOA som universitet. NOKUT har sitt styremøte 14.desember, dagen før Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tidligere rektorer er entusiastiske - til alt annet enn navnet.

30.november 2017 skriver rektor Rice en kronikk i Khrono der han gjør det klart at han kommer til å foreslå kun ett eneste navn til høgskolestyret 15.desember: OsloMet - Storbyuniversitetet.

15.desember skal høgskolestyret ta sin endelige beslutning. Men flere er skeptiske. Reaksjonene mot OsloMet er fortsatt mange, men det er også mange som støtter navneforslaget. Og styretrepresentantene er ikke så entydige som de var sist.

Og Språkrådet sier fortsatt beint nei. Noregs Mållag mener at navet OsloMet er «jåleri», men Simulas Aslak Tveito, UiO-rektor Svein Stølen, NSO-leder Mats Beldo og flere andre er positive.

Professor Anton Havnes vil foreslå å ikke vedta OsloMet på styremøtet 15.desember 2017. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Professor Anton Havnes viser til at han etter hvert ga sin tilslutning til OsloMet under styrets drøfting av saken i juni i år, men er blitt mer skeptisk.

— Jeg var veldig i tvil, og er vel enda mer i tvil nå som jeg har sett reaksjonene. Jeg tror det er verdt å ta seg litt tid og tenke gjennom det en gang til, sier han.

— Jeg kommer nok til å foreslå å ikke vedta OsloMet på styremøtet, sier han.

Ekstern representant Torger Ødegaard er også lunken, men litt resignert:

— Det blir å ta det beste man kunne komme på, sier han.

Og han som i sin tid foreslo Oslo Metropolitan University for første gang, professor Ragnar Audunson, går hardt ut mot OsloMet i et innlegg i Khrono 4.desember 2017.

Kan hende er siste ord ennå ikke sagt.

Fakta

Her er noen av navneforslagene

Kategori «Profesjon»

 • Norges Profesjonsuniversitet (NPU)/Norwegian University of Applied Sciences (NUAS)
 • Munch Profesjonsuniversitet
 • Norges profesjons- og arbeidslivsuniversitet (NPAU)
 • Norges profesjonsuniversitet
 • Norges Profesjonsrettede Universitet, NPU
 • Norges universitet for profesjonsutdanninger
 • Oslo Profesjonsuniversitet
 • Profesjonsuniversitetet i Oslo og Akershus
 • Oslo og Akershus profesjonsuniversitet (OAP) Stor-Oslo profesjonsuniversitet, engelsk: Oslo Metropolitan University
 • Aker University of Professional Studies
 • Aker profesjonsuniversitet
 • Akershus Profesjonsuniversitet
 • Norwegian University of Applied Sciences
 • Norges Praxis Universitet
 • Det nordiske profesjonsuniversitet / The Nordic university of Applied Sciences
 • Nora University / Universitetet Nora ( NORA kan være forkortelse for NORwegian university of Applied sciences)
 • Norsk universitet for anvendt vitenskap = NORA
 • Skandinavias profesjonsuniversitet

Kategori «Velferd/arbeidsliv» Universitetet Fram - Velferd og teknologi for framtida

 • Arbeidslivsuniversitetet
 • Velferdsuniversitetet
 • Norges velferdsuniversitet
 • Praktisk Anvendt Forskning Kompetanse Innovasjon
 • Viten Velferdsuniversitetet i Norge / Norwegian University of Welfare
 • UST - Universitetet for samfunn og teknologi

Kategori «By/Storbyregion»

 • Oslo and Akershus Metropolitan University
 • Storbyuniversitet i Oslo
 • Oslo Metropolitan University
 • Norges storbyuniversitet (NSU)
 • NMU - Norwegian Metropolitan University
 • NMU - Norges Metropolitan Universitet / Norges storbyuniversitet

Kategori «Oslo/region»

 • Aker universitet
 • Frydenlund universitet
 • Oslo byuniversitet City University of Oslo City university
 • Oslo Byuniversitetet
 • Universitetet ved Oslofjorden
 • Oslofjorduniversitetet
 • Oslofjord Universitet
 • St. Halvard Universitet
 • Viken
 • Vika
 • Slottsparken
 • Oslo International University
 • Oslofjorduniversitet/Fjord Universitet
 • Christiania Universitet
 • Nye Oslo Universitet
 • Det norske Universitet
 • Oslo Nye Universitet
 • Universitetet i Oslo og Akershus
 • Oslo by Universitet
 • Oslo Nye
 • Oslo Moderne
 • Sentrumsuniversitet
 • Østlandets Universitet Akershus
 • Sentrumsuniversitet
 • Hovedstadsuniversitetet
 • Bisletbekken - Bislet Brook(s)
 • Tigerstaden universitet
 • University of HiOA

Kategori «Personer»

 • Eilert Sundts universitetet Holberg
 • The Hansen University
 • Bourdieus
 • Brundtland universitetet
 • Sigrid Undset
 • The Universitet, eller Universitetet Thor Heyerdahl
 • Grete Waitz Universitet / Grete Waitz Universitet Oslo
 • Nansen-universitetet
 • Sonja Henie
 • Einar Gerhardsen Universitet
 • Munch Universitet
 • Kong Haakon 7. Universitet Anker

Kategori «Annet»

 • Fram universitetet
 • Folkeuniversitetet
 • Folkets Universitetet
 • Det kongelige universitet
 • Karl Fredriks universitet
 • Samtidsuniversitetet

Kategori «Internasjonalt»

 • North University
 • New Scandinavian University

Listen inneholder alle forslagene som er kommet inn og er ikke redigert. Kategoriene er bare satt opp for å gjøre den mer oversiktlig.

Kilde: HiOAs internsider

Fakta

Over 40 domener

Her er domenenavn for et potensielt universitet eid av Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)i mars 2016.

 • akermet.no
 • akermetropolitanuniversity.no
 • akermetu.no
 • akeruniversitet.no
 • akeruniversitetet.no
 • akeruniversity.no
 • ametu.no
 • oslomet.no
 • oslometropolitan.no
 • oslometropolitanuniversity.no
 • oslometu.no
 • ouc.no
 • oup.no

Her er ulike domenenavn eid av pr-byrået Burson-Marsteller, som er rådgivere for Høgskolen i Oslo og Akershus i prosessen med å finne et navn til et potensielt universitet

 • .akeru.no
 • akeruni.no
 • ankeruni.no
 • appliedsciences.no
 • byuni.no
 • cityuni.no
 • ramuni.no
 • nansenu.no
 • nmetu.no
 • nunias.no
 • oaus.no
 • osloapplied.no
 • osloprof.no
 • profesjonsuniversitetet.no
 • sotek.no
 • storbyuniversitetet.no
 • uiaker.no
 • uniaker.no
 • unichristiania.no
 • unifram.no
 • unifryd.no
 • unihalvard.no
 • uninora.no
 • unisamtek.no
 • unisos.no
 • unisundt.no
 • univel.no
 • uniwaitz.no
 • uniwel.no
 • velferdsuniversitetet.no
 • xuni.no

(Kilde: Norid.no)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS