Debatt Olea norset og sunniva whittaker

Universitetene må ta mer ansvar for demokratiet

Et levende studentdemokrati er avgjørende for det norske demokratiets ve og vel, men tar vi godt nok vare på det?

Studentleder Olea Norset og rektor Sunniva Whittaker ved Universitetet i Agder er bekymret for valgdeltakelsen til studentvalget.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

For mange starter det politiske engasjementet i studenttiden. Studentdemokratiet kan være et trygt sted å utforske hva det vil si å være tillitsvalgt og å kjempe for sine saker. Mange av de som er engasjerte politikere i dag har en fortid som engasjerte studentrepresentanter. Men det blinker noen varsellamper nå som vi bør ta på alvor.

Vi bekymrer oss over lav deltakelse blant studenter når det skal velges representanter til studentparlament, styrer og utvalg ved UiA. Samtidig ser vi at det jevnt over er lav deltakelse i studentvalgene over hele landet. Det er ikke ene og alene koronaen sin skyld, for denne trenden har vært her lenge.

I flere undersøkelser og nyhetsartikler ser vi at unge blir utsatt for hets når de ytrer seg. Er det blitt slik at unge mennesker vegrer seg for å delta i det offentlige ordskiftet fordi man nå risikerer å bli utsatt for hets? I andre land ser vi nå en forvitring av demokrati; det bekymrer oss. Der kjemper både akademikere og studenter for muligheter og rettigheter vi i Norge ofte tar for gitt.

I flere undersøkelser og nyhetsartikler ser vi at unge blir utsatt for hets når de ytrer seg.

Olea Norset og Sunniva Whittaker

hvor begynner vi jobben når vi er bekymret over demokratiets kår? I tillegg til å stå i solidaritet med medstudenter og akademikere verden over, bør vi også se innover. Som et universitet med samskaping som visjon tar ledelsen ved Universitetet i Agder og Studentorganisasjonen i Agder tak og organiserer Demokrati- og valguka i fellesskap. I år skjer den 3.-7. mai, og målet er å løfte frem demokrati på ulike nivå og med ulike innfallsvinkler.

Det er et spennende program skapt av linjeforeninger, studentaktiviteter og fagmiljøer. Paneldebatter, podcaster, en spesialutgave av studentavisa og digital rebus er noe av det som står på menyen. Blant annet en spennende debatt om internasjonale organisasjoner i forbindelse med innvielsen av UiAs Jean Monnet Center of Excellence.

(les videre under AnnonseN)

Last ned Khrono-appen og få varsel om den viktig debatt og nyheter.
Last ned til iPhone - Last ned til Android
-

Samarbeidet med regionen om Europakonferansen 5. mai har styrket UiAs relasjon til Europarådet. Vi er stolte over at Europarådet, ved Matjaž Gruden, bruker anledningen til å lansere sin årlige rapport om demokrati, menneskerettigheter og rettsstat på UiA 4. mai. Arrangementer er digitale og åpne for alle. Hvor mye får dette å si for studentdemokratiet i Agder? Det vet vi ikke enda, vi håper det vil inspirere og vise viktigheten av et levende demokrati, også blant studentene.

For UiA som institusjon er det viktig å bidra til at våre studenter blir aktive medborgere både under studietiden og senere.

Olea Norset og Sunniva Whittaker

Målet vårt med uken er å skape oppmerksomhet om demokrati, og forhåpentligvis vil dette ha en positiv innvirkning på deltakelsen i studentvalget som skjer samtidig. For UiA som institusjon er det viktig å bidra til at våre studenter blir aktive medborgere både under studietiden og senere.

Vi vet at vårt studentdemokrati er et trygt sted å starte sitt samfunnsengasjement, med god debattkultur og lav terskel for å bidra. At vi har engasjerte studentrepresentanter er det aller viktigste for UiAs utvikling. Samtidig er en bred oppslutning i studentmassen gjennom høy valgdeltakelse viktig for legitimiteten av representantene, og for det prinsipielle med et demokrati. Det er på denne måten vi skaper et levende studiemiljø.

Universitetenes rolle handler om være en ressurs og et godt forbilde i samfunnet. Vi må ta kampen for et demokrati under press og UH-sektoren må gå foran. Dette gjør vi gjennom kritisk tenkning, i utforming av utdanningene, og gjennom egen deltakelse i samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal legge til rette for samfunnsdebatt og deltakelse i demokratiet. Dette krever bevisst handling av både samfunnsledere og enkeltindivid, og kan ikke tas for gitt.

Powered by Labrador CMS