styrevalg

Universitetet i Oslo får engelskspråklig styremedlem

Spanske Elisabet Garcia Gonzalez er valgt som nytt styremedlem for midlertidig vitenskapelige ansatte. Se resten av valgvinnerne her.

Rektor og styreleder Svein Stølen får en nesten ny gjeng å forholde seg til fra høsten av.
Publisert Oppdatert

Valgresultatet fra styrevalget ved Universitetet i Oslo (UiO) er klart etter at stemmegivningen ble avsluttet klokken 12 mandag. En elektronisk feil gjorde at fristen ble forskjøvet fire timer fra klokken 8 til 12.

Det var på forhånd knyttet spenning til om styret skulle få et spansktalende medlem. Elisabet Garcia Gonzalez er spansk, men er engelsktalende. Hun stilte til valg for de midlertidige vitenskapelige ansatte og vant.

Rektor og styreleder Svein Stølen har tidligere uttalt at språkbarrieren skal løses ved hjelp av tolk og oversettingsprogrammer.

Lossius Falkum og Johansen

For de faste ansatte gikk professor Finn-Eirik Johansen og Ingrid Lossius Falkum av med seieren. Lossius Falkum har en tidligere periode representert de midlertidig ansatte, og er nå valgt inn for fire år for de fast ansatte. Lossius Falkum er leder for Akademiet for yngre forskere.

Seniorrådgiver og nestleder i NTL UiO, Marianne Midthus Østby var den eneste ansattrepresentanten som søkte gjenvalg. Valgresultatet viser at de teknisk-administrative ansatte har gitt Østby fornyet tillit i styret.

Valgoppslutningen for de vitenskapelig ansatte er på 42,29 prosent, mens den er på 17, 49 prosent blant midlertidig vitenskapelige ansatte. For teknisk-administrative ansatte er valgoppslutningen på 32,72 prosent.

UiO opplyser at det er en oppgang for fast vitenskapelige ansatte og midlertidig vitenskapelige ansatte. For teknisk-administrative ansatte er den en liten nedgang.

— Vi er glad for å få så gode kandidater inn i universitetsstyret og at valgoppslutningen har økt for to av gruppene, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen til UiOs nettside.

Det er allerede klart at studentenes stemmer i styret blir Karl Oskar Lie Bjerke, nestleder i den nye arbeidsutvalget ved Studentparlamentet ved UiO og Julianne Sørflaten Grovehagen.

Kunnskapsdepartementet har ennå ikke oppnevnt nye eksterne styremedlemmer, som også skal være på plass før 1.august da ny styreperiode begynner.

Powered by Labrador CMS