Synleg: Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo kan smile breitt over enno ei god plassering på ei internasjonal rangering. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Universitetet i Oslo på topp i Norge i ny rangering

Synlegheit. Nummer ein i Noreg, nummer tre i Norden, 16. plass i Europa og nummer 89 i verda over dei mest synlege universiteta på nett. Der hamnar Universitetet i Oslo i ei ny rangering.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Berre Københavns Universitet og Helsingfors universitet er meir synlege og driv meir fagleg aktivitet på nett enn Universitetet i Oslo (UiO) i Norden. Det er ikkje mange dagane sidan hovudstadsuniversitetet var å finne som det einaste norske på nok ei internasjonal ranking.

Fakta

Fakta om undersøkinga

Webometrics vart starta opp i 2004, etter eit initiativ frå den spanske forskargruppa Cybermetrics Lab.

Gruppa er knytt til Spanias forskingsråd og informasjonssenter om forsking og utdanning (CSIC).

Vekting av indikatorar:

Storleik: Kor mange sider ein nettstad har: 5 prosent.

Synlegheit: Kor mange eksterne lenkjer som peikar til ressursar på universitetet sin nettstad: 50 prosent.

Innhald: Webometrics tel spesielt filformat som .pdf, .doc og andre utvalde format som ein reknar med har spesiell relevans for akademiske aktivitetar: 10 prosent.

Scholar: Webometrics brukar Google Scholar til å henta opp talet på artiklar og siteringar indekserte av den akademiske søkjemotoren: 35 prosent.

Best i Noreg

1. Universitetet i Oslo

2. Universitetet I Bergen

3. NTNU

4. Universitetet i Tromsø

5. Universitetet i Stavanger

6. NMBU

7. Universitetet i Agder

8. Noregs handelshøgskule

Best i Europa

  1. University of Oxford
  2. University of Cambridge
  3. University College London
  4. ETH Zürich/Swiss Federal Institute of Technology, Zürich
  5. University of Edinburgh

Kjelder: Webometrics og Uniforum

Dette kjem fram av undersøkinga Webometrics som vart starta opp i 2004, etter eit initiativ frå den spanske forskargruppa Cybermetrics Lab.

Det beste svenske universitetet, Uppsala universitet, hamnar på plassen bak UiO om ein set dei nordiske universiteta opp mot kvarandre.

Det var Uniforum som først omtalte saka.

Eit stykke bak på lista ligg andre norske universitet. Universitetet i Bergen hamnar på ein 11. plass i Norden, 55. plass i Europa og på plass 183 i verda. Medan NTNU hamnar like bak på høvesvis 12, 57 og 188. plass.

Amerikanske universitet på topp

Målinga er gjort dei første vekene av januar i år. I kor stor grad ein lærestad er synleg på nettet, blir rekna for å vere ein indikator på forskings-, formidlings- og undervisningskvalitet, ifølgje gruppa bak målinga.

Dei ser både på nettsider, forskingsartiklar og anna materiell som universiteta gir ut.

Harvard University tronar øvst på målinga og blir følgt av to andre amerikanske universitet: Stanford og Massachusetts Institute of Technology.

Amerikanske universitet tar dei seks første plassane, før første ikkje-amerikanske universitet hoppar inn på sjuande plass. Der ligg University of Oxford.

Andre og tredjeplassen i Europa kaprar University of Cambridge og University College London, medan sveitsiske ETH (Swiss Federal Institute of Technology), Zürich) kjem på fjerdeplass.

Norske institusjonar frå 200 og nedover

Dei andre norske universiteta og høgskulane plasserer seg spreidd nedover listene om ein ser dei opp mot andre europeiske institusjonar.

Universitetet i Tromsø blir nummer 223 i Europa, medan Universitetet i Stavanger vert nummer 385. NMBU kjem inn som nummer 395.

Universitetet i Agder hamnar på 400-talet, som nummer 435 i Europa på denne rangeringa.

Andre norske plasseringar er Noregs handelshøgskule i Bergen på 606. plass, Universitetet i Søraust-Noreg som nummer 614, Høgskolen i Østfold på plass 647 og Universitetsstudia på Svalbard (UNIS) som endar som nummer 690.

Høgskulen på Vestlandet hamnar like over nummer 700 og tar posisjonen som nummer 697 i Europa. Noregs idrettshøgskule erobrar 700.plassen i Europa.

OsloMet langt nede på lista

Det andre hovudstadsuniversitetet, OsloMet, hamnar langt nede på listene. I Europa hamar OsloMet på ein 1169 plass blant dei mest synelege universiteta på nett. Det betyr at dei må sjå seg slått av dei aller fleste norske høgskular og universitet på denne rangeringa.

Webometrics opplyser at dei har gått gjennom over 28 000 høgare utdanningsinstitusjonar over heile verda.

Dei peikar på at dersom ein institusjon skårar mindre enn det den hadde rekna med, bør universitetsleiinga gå gjennom det dei publiserer på nett og sjå på i kor stor grad dei har open tilgang og ein gjennomsiktig politikk. Det kan auke både mengda og kvaliteten på dei elektroniske publikasjonane til institusjonen, skriv statistikkbyrået.

Powered by Labrador CMS