ny satsing

Universitetet i Oslo rykker inn på Romerike

Mens OsloMet er i ferd med å trekke seg ut av campus Kjeller, rykker Universitetet i Oslo inn i området med et nytt samarbeid med ulike forskningsmiljøer.

OsloMet er på vei ut av bygget i Kunnskapsveien 55 på Kjeller. Samtidig satser Universitetet i Oslo på utdannings- og forskningssamarbeid i samme område.
Publisert

Universitetet i Oslo vil samarbeide med forskningsmiljøene på Kjeller om en satsing kalt Future Techologies, som blant annet innebærer 100 studieplasser per år i en femårs-periode og et betydelig antall stipendiatstillinger.

Det skal forskes på romteknologi, fornybare energisystemer, sensorteknologier og nukleærmedisiner.

Saken ble først omtalt i Romerikes Blad.

Universitetet i Oslo skal samarbeide med disse forskningsinstituttene: Institutt for energiteknikk, Institutt for teknologisystemer (ITS), Forsvarets forskningsinstitutt, Norsar, Nilu, samt Lillestrøm kommune. Satsingen ble presentert på Kjeller mandag.

Stølen: Stort potensiale

Turid Kristensen (H) sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

— UiO og forskningsinstituttene på Kjeller samarbeider allerede tett og styrker hverandre gjensidig. Men potensialet er større. Vi trenger vi et betydelig antall studieplasser og stipendiatstillinger for å ta mer av kunnskapen i bruk og skape nye jobber. Satsingen krever en tildeling over statsbudsjettet på 100 studieplasser årlig i en femårsperiode, samt et betydelig antall stipendiatstillinger i samarbeid med næringslivet, sier rektor Svein Stølen og Nils Morten Huseby, adm.dir Institutt for energiteknikk i et innlegg i Romerikes Blad.

Ifølge avisen trengs det 70-100 millioner kroner hvert år fra 2023 til ansettelser, lokaler og infrastruktur.

«Tankevekkende at OsloMet trekker seg ut»

Stortingsrepresentant Turid Kristensen (H) jubler over satsingen, men synes samtidig det er et lite paradoks at OsloMet har vedtatt å trekke seg ut fra Kjeller. I dag har OsloMet campus i samme område som de aktuelle forskningsmiljøene, men universitetsstyret vedtok i mars 2020 å si opp leieavtalen og heller etablere en ny campus et annet sted på Romerike.

I dag har OsloMet omtrent 3000 registrerte studenter på Kjeller og 200 ansatte som har sin hovedarbeidsplass der.

— Det er klart at dette har en sammenheng med forskningsfeltene på Kjeller, som er mer aktuelle for UiO, men det er likevel litt tankevekkende at OsloMet trekker seg ut fra Kjeller. Denne satsingen viser at det åpenbart er på sin plass med forskning og høyere utdanning på Romerike, sier Kristensen til Khrono.

— Dette typen innovasjon er noe vi virkelig trenger i Norge. Vi snakker alle om hva vi skal gjøre etter oljen, og dette er akkurat hva vi trenger, sier Turid Kristensen, som sier at dette uansett er noe hun vil jobbe for, enten hun kommer inn på Stortinget neste periode eller ikke.

«Kjeller ikke usentralt»

Under lanseringen mandag spurte Romerikes Blad UiO-rektor Stølen om OsloMets lokaler er aktuelle for satsingen.

— Vi snakker med mange, men ingen avgjørelse er tatt, svarte han.

Usentral beliggenhet var en av grunnene til at OsloMet-styret ville flytte fra Kjeller. Stølen deler ikke oppfatningen.

— Kjeller er 30 minutter fra Oslo. Vi opererer i tillegg internasjonalt og både Brussel, Berlin, London, og Kina for den del ligger lenger unna, sa han til avisen.

En nasjonal satsing

Dekan Solveig Kristensen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på Universitetet i Oslo sier at den nye satsingen handler om å bygge framtidens teknologikompetanse.

– En nasjonal satsing på forsknings- og utdanningssamarbeid mellom UiO og teknologimiljøene på Kjeller vil gi en unik mulighet for å bygge fremtidens teknologikompetanse, legge til rette for viktige teknologiske innovasjoner og videreutvikle et tungt vitenskapelig grunnlag for dette, sier hun til Titan.uio.no.

– Kjeller-satsingen vil bringe de beste teknologiske fagmiljøene fra universitet og instituttsektoren sammen på en ny måte. Dette er viktig for å videreutvikle Norge som kunnskapsnasjon, og Norge som en sentral global aktør innen teknologiutvikling, sier hun videre.

Powered by Labrador CMS