kompensasjon

Universitetet i Sørøst-Norge gir ansatte ekstra korona-utbetaling

Rektor Petter Aasen ber styret vedta utbetaling som kompensasjon for utgifter og ulemper ansatte har hatt.

Rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge ber styret gi rektor fullmakt til å ferdigstille en kompensasjonsordning, der det også skal være mulighet for å reservere seg for ansatte som ønsker det.
Publisert Oppdatert

«Rektor anbefaler at styret gir en målrettet kompensasjon for ekstrautgifter ved hjemmekontor, digitale arbeidsformer og andre utfordringer knyttet til endret arbeidssituasjon og tidsbruk under pandemien».

Dette går frem av styrepapirene til Universitetet i Sørøst-Norge (USN) som har sitt siste styremøte før sommeren kommende torsdag.

Rektor Petter Aasen ber styret avse 7000 kroner til de ansatte som kompensasjon for «merkostnader for den enkelte ved langvarig bruk av hjemmekontor med digitale arbeidsformer og ubekvemme arbeidstider».

Intet «klapp på skulderen»

Fagforeningene ba i mai universitetets ledelse om tillegg til ansatte som en anerkjennelse.

Rektor Aasen fraråder imidlertid utbetaling som en form for klapp på skulderen. Han videre nøye på å påpeke at lønnstillegg skal skje i normale forhandlinger og skriver i sin anbefaling til styret at målingene av merarbeid for de ansatte er usikre.

«Vi må erkjenne at i en tid med høyeste arbeidsledighet i etterkrigstiden som følge av pandemien og der nedstenging og høyt smittetrykk bidrar til økte sosiale forskjeller, står universitetet- og høyskolesektoren tross alt i en privilegert situasjon sammenlignet med andre deler av offentlig og privat arbeidsliv», heter det i styrepapirene Aasen har forfattet.

Men 7000 kroner finner rektoren altså at det er rom for, begrunnet med at det utbetales som kompensasjon for påløpte kostnader og ulemper for den enkelte.

Flere har vedtatt bonus

Dermed føyer trolig USN seg inn i rekken av institusjoner som allerede har vedtatt å gi sine ansatte en ekstra utbetaling — populært kalt en koronabonus.

OsloMet skapte mye debatt da de allerede i november i fjor bestemte at de ville gi ansatte 10.000 kroner i bonus.

Universitetet i Oslo bestemte også tidligere i vår at de ville kompensere sine ansatte med 7000 kroner for hjemmekontor-utgifter.

Også Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) bestemte omsider å gi sine ansatte en bonus.

Dronning Mauds Minne høgskole skal ha gitt 6000 kroner engangsutbetaling til alle ansatte, mens Høgskulen på Vestlandet ga 4000 kroner i varig lønnstillegg til alle.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

I Tromsø sier de nei til koronabonus

NTNU har derimot bestemt at de ikke vil gi sine ansatte noen kompensasjon i denne omgang, til tross for fagforeningenes innsats for å få dette på plass.

Fagforeningene ved UiT Norges arktiske universitet krevde også 7000 kroner i kompensasjon for utgifter på grunn av hjemmekontor, og merarbeid og større arbeidsbelastning under pandemien.

Dette ville utgjort en engangsutbetaling på cirka 27 millioner kroner.

Etter styremøtet ved UiT mandag er det klart at de ikke blir noe flatt engangstillegg til alle ansatte.

I stedet vedtok styret å øke potten i de lokale lønnsforhandlingene fra 0,3 prosent til 0,5 prosent av de totale lønnsutgiftene. Det betyr at det blir en lokal pott på 11,5 millioner kroner som de ansatte kan forhandle om.

— Når vi legger ekstra penger i potten, ligger det i det en anerkjennelse av arbeidet som er gjort under pandemien, sa styremedlem Christian Chramer.

Powered by Labrador CMS