akademisk boikott

Universitetet i Stavanger stopper Israel-samarbeid

Styret ved Universitetet i Stavanger vil ikke innføre akademisk boikott av Israel, men avslutter institusjonelt samarbeid.  — Det var så langt vi kunne komme, sier student i styret.

Ekho Halvorsen (til v.) og Karim El Dardiry har deltatt i teltleiren ved Universitetet i Stavanger, der de har oppfordret til full akademisk boikott av Israel. Bildet er tatt 23.mai.
Publisert

De to studentrepresentantene i styret ved Universitetet i Stavanger hadde før styremøtet torsdag fremmet forslag om at universitetet innfører akademisk boikott av Israel og avslutter alle relevante kjøpsavtaler med Israel.

Saken skapte heftig debatt i styret, der begrepet boikott var stridens kjerne. Konfliktlinjene gikk i hovedsak mellom studentene og ansatterepresentanter på den ene siden, og på den andre siden de eksterne i styret som var mot boikott.

Styreleder Anne Marit Panengstuen sa at hun hadde lyst til å stemme for studentenes forslag, men ikke for ordet boikott.

Tok bort ordet boikott

Til slutt i den lange debatten på styremøtet ble det slik, og studentrepresentantene valgte å ta begrepet boikott ut av sitt forslag og sluttet seg til et omformulert forslag fra rektor Klaus Mohn. Dermed kom styret fram til et enstemmig forslag som lyder:

«UiS avslutter alle institusjonelle samarbeidsavtaler med israelske institusjoner, på grunn av den folkerettsstridige krigføringen på Gaza. UiS inngår heller ingen nye avtaler så lenge krigshandlingene pågår.

UiS tar initiativ til opphør av innkjøpsavtaler som involverer Israel gjennom Sikt (kunnskapssektorens tjenesteorgan, red.mrk)».

Rektor var i tvil

UiS har kun én institusjonell samarbeidsavtale med et universitet i Israel. Det er en utvekslingsavtale med Universitetet i Haifa, der det for tiden ikke er noen studenter på utveksling, ble det opplyst.

Klaus Mohn sa under styremøtet at han var i tvil om saken.

— Jeg ser verdien av at styret står samlet i denne saken. Det er en vanskelig sak og vi ønsker ikke at dette skal gå utover den enkeltes forskningsfrihet, sa han.

I sakspapirene skrev Mohn at konsekvensene av å gå ut av innkjøpsavtalene som involverer Israel er uoversiktlige og potensielt store, men at UiS kan gå i dialog med Sikt for å påvirke til i størst mulig å unngå leverandører med forbindelse til Israel.

Landet på rektors forslag

Studentrepresentant Sara Beitz sier dagen etter møtet at hun underveis i styremøtet forsto at også de som var mot akademisk boikott ønsket å avslutte institusjonelle samarbeidsavtaler.

— Da landet jeg på at det var bedre å gå for rektors forslag. Det ville vært synd om konseptet boikott skulle stå i veien for at vi fikk flertall for å avslutte institusjonelt samarbeid med Israel, sier hun.

Et usikkert spørsmål etter styremøtet er om institusjonelt samarbeid også inkluderer forskningsprosjekter der det er israelske partnere. Det ble opplyst på møtet at UiS er med i et slikt prosjekt, som avsluttes i disse dager, og i tillegg kan det være forsker-til-forskersamarbeid.

— Det ble problematisert på styremøtet at det kan være en del grensetilfeller, men jeg mener at universitetsledelsen må få fullmakt til å avgjøre hva som er innenfor eller utenfor, sier Sara Beitz.

«Et stort steg»

Leder Razzan Abou-Watfa i organisasjonen Studenter for Palestina Stavanger var fornøyd etter styrevedtaket.

— Det var et stort steg for oss. Vi er optimistiske og håper at UiS vil bruke ordet boikott og ha en full akademisk boikott. Ikke bare til krigen tar slutt, men okkupasjonen, sier Abou-Watfa til NRK.

Powered by Labrador CMS