Universitetet i Bergen

Universitets­allianse: — Me må tuta med ulvane

Universitetet i Bergen har gått inn i ein ny, europeisk universitetsallianse. Styremedlem Steinar Vagstad er skeptisk.

Steinar Vagstad (til høgre) er skeptisk til medlemsskap i universitetsalliansar, og stilte i styremøtet sprøsmål kring moglege konsekvensar.
Publisert Oppdatert

Vil medlemskap i ein universitetsallianse gjera forskingssamarbeid med forskarar og institusjonar utanfor alliansen vanskelegare? Det fryktar Steinar Vagstad, medlem i universitetsstyret ved Universitetet i Bergen (UiB) og professor i samfunnsøkonomi.

Fakta

European Universities Initiative

Initiativet om å skape såkalte European Universities kom i stand etter et EU-toppmøte i Gøteborg i 2017.

Da ble det bestemt at man skulle jobbe med å få frem initiativer som styrket strategiske partnerskap over hele EU mellom institusjoner for høyere utdanning og oppmuntre til utviklingen av tjue «europeiske universiteter» innen 2024.

Disse skal gjøre det mulig for studenter å oppnå en grad ved å kombinere studier i flere EU-land og bidra til den internasjonale konkurranseevnen til europeiske universiteter. Det er i dag 44 slike allianser.

Ni norske institusjoner er med i ulike universitetsallianser:

Initiativet er flaggskipet i EUs arbeid for å etablere et såkalt European Education Area.

— Me står i fare for å tapa grådig mykje meir enn me vinn. Me må tuta med ulvane og vera med i den alliansen me får lov til, sa Vagstad.

Droppa ut

Saka handla om at UiB har gått inn i universitetsalliansen CHARM-EU. Som Khrono har skrive, er det no 44 europeiske universitetsalliansar som får støtte gjennom EU-systemet. Ni norske universitet er med i slike.

UiB har tidlegare vore med i alliansen Arqus, men valde hausten 2021 å ikkje verta med inn i ein ny fireårsperiode.

— Med bakgrunn i at UiB ikkje i tilstrekkeleg grad deler dei langsiktige perspektiva i Arqus-alliansen, valde UiB å ikkje halda fram med deltaking utover denne prosjektperioden, har rektor Margareth Hagen tidlegare sagt til Khrono.

CHARM-EU er ei forkorting for Challenge-driven, Accessible, Research-based, Mobile, European University, heiter det i saksframstillinga. Det var fem europeiske universitet som etablerte denne i 2019, og i fjor kom tre nye til. Med UiB er det altså ni universitet i alliansen.

— UiB har allereie utvekslingsavtalar med dei fleste medlemmene, heiter det i saka.

Kor mykje ressursar skal brukast?

Vagstad sa i møtet at forskarane vil protestera dersom medlemskap i ein allianse gjer det vanskelegare å samarbeida med forskarar ved institusjonar i andre alliansar.

— Det me kan gjera er å syta føre at det vert minst like mykje samarbeid med dei utanfrå. Men det er viktig at me ikkje brukar forferdeleg mykje resursar på slike alliansar, sa Vagstad.

— Derom me brukar pengar på dette kan samarbeid gjennom alliansen tvinga seg fram. Men når ein sit nede i institusjonen vil det verta veldig rart at universitetsleiinga skal bestemma kva dører som skal opnast.

Heggernes: Skal læra av kvarandre

Kor mykje pengar UiB skal bruka på alliansen, går ikkje fram av sakspapira. Det heiter at sidan UiB ikkje er ein del av søknaden er ein heller ikkje ein del av finansieringa for den neste fireårsperioden. Det betyr at UiB sjølv kan vurdera kva arbeidspakkar ein ønskjer å gå inn i, men ein må sjølv finansiera aktiviteten inn i alliansen.

Planen, som vart presentert i styremøtet, er at UiB vil gå inn i tre arbeidspakkar.

— Dette er administrative arbeidsblokker, meininga er at organisasjonane skal læra av kvarandre. Ingenting rokkar ved den faglege fridommen, sa prorektor Pinar Heggernes.

Powered by Labrador CMS