forskning

USA sakker mer akterut og møter økt konkurranse: ­
— Må våkne opp

Brasil, India, Sør-Korea og Kina utvikler seg raskere. USA sliter med å henge med i svingene og må samarbeide mer og bedre, ifølge en ny rapport.

President Joe Biden og USA må ivareta forskningssamarbeidet sitt med konkurrentene sine, nettopp for å holde følge med dem.
President Joe Biden og USA må ivareta forskningssamarbeidet sitt med konkurrentene sine, nettopp for å holde følge med dem.
Publisert Oppdatert

Clarivate Institute for Scientific Information har analysert mengdevis av forskningsdata fra USA fra de siste 15 årene. Målet har vært å kartlegge globaliseringens innvirkning på amerikansk forskning.

Nylig ble den såkalte Clarivate-rapporten publisert, i form av en svært omfattende forskningsartikkel som blant annet påpeker viktigheten av at USA fortsetter å investere i samarbeid utenfor landegrensene for å opprettholde landets posisjon i det globale forskningsøkosystemet, skriver Times Higher Education (THE).

Krympende forskningsaktivitet

Sjefsforsker ved Institute for Scientific Information, Jonathan Adams, sa i forbindelse med publiseringen av artikkelen at USA fortsatt er en ledende vitenskaps- og teknologimakt, men at de ikke lenger er alene om dette.

— USA må våkne opp og anerkjenne at forskningskapasiteten innenlands er i ferd med å krympe, og jobbe pragmatisk med ressurssterke konkurrenter for å opprettholde sin posisjon, uttalte Adams senere i et intervju med THE.

I Clarivate-rapporten fremheves det at USA for eksempel vil være helt avhengig av å samarbeide godt med for eksempel Kina i årene som kommer, spesielt innenfor nøkkelfeltene ingeniørvitenskap og teknologi. Hvis ikke man lykkes med å øke og bedre forskningssamarbeidet med både Kina og andre land, vil man tape mer og mer terreng, særlig til Asia.

Delvis feilstyring av Trump

Amerikanske forskningsinvesteringer, antall innenlandske forskerstudenter og produksjonen av forskningsartikler har ikke vokst i samme takt som nye kunnskapsbaserte økonomier i Asia, og heller ikke det utvidede EU-nettverket, står det i Clarivate-rapporten.

Forskerne har i kjølvannet av lanseringen vært tydelige på at der man i de fleste andre land ser et stadig økende fokus på internasjonalt samarbeid, har USA ikke hengt med i svingene, og mistet kapasitet på områder man ser på som strategisk viktige, blant annet innenfor innovasjon og sikkerhet.

— Dette skyldes delvis alvorlig underfinansiering og feilstyring under Trump-administrasjonen. På lengre sikt har underfinansieringen av teknologiforskning sammenlignet med den politisk attraktive finansieringen rettet mot medisinske områder, vært en medvirkende årsak til utfordringene vi nå ser i det amerikanske forskningssystemet, sier Jonathan Adams.

Teknologiforskning

Rapporten fra Clarivate viser at amerikansk forskningsaktivitet er ujevnt spredt over hele landet.

Teknologi ble trukket frem som et av fagene der USA har størst grad av internasjonalt samarbeid og minst «ren» innenlandsk forskningsproduksjon. Kina er USAs største samarbeidspartner innenfor teknologiforskning, og samarbeidet står for om lag 25 prosent av dagens ingeniørproduksjon i USA.

I 1981 stod Kina bak en liten brøkdel av verdens teknologiforskning, men i 2019 var dette tallet nær 40 prosent, skriver THE.

USA vil dra nytte av å fortsette å jobbe med en anerkjent og ressurssterk konkurrent. Det må gjøres med pragmatisme og realisme, understreker forfatterne av rapporten i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS