høyere utdanning

Utdanning på dagpenger blir varig ordning, foreslår Asheim

Dagpengemottakerne kan ta utdanning på full tid, og kravet om å være reell arbeidssøker begrenses. Akademikerne reagerer på 3 måneders karensordning.

For dem som ønsker å ta utdanning på universiteter og høgskoler mens de mottar dagpenger, blir det noe strengere regler: Aldersgrense 30 år, blant annet.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert)

De midlertidige reglene som lar dagpengemottakere studere, skal erstattes av et mer permanent system. Det foreslår regjeringen overfor Stortinget.

Særlig skal de som mottar dagpenger få ta opplæring på grunnskole- og videregående nivå, samt fagskoleutdanning, skriver regjeringen.

Akademikerne vil justere

Fagforbundet Akademikerne er fornøyde med forslaget som de har jobbet for lenge. Men, det er et men:

— Vi må fjerne noen viktige hindringer, slik at ordningen kan bli så vellykket som den har potensialet til å bli, sier leder i Akademikerne Kari Sollien.

Særlig kritiske er de til regjeringens forslag om karensordning. Regjeringen foreslår at permitterte og ledige må vente tre måneder før de kan begynne å studere på høyskole og universitet.

— Dette er vi sterkt imot. Det er ingen grunn til at de permitterte skal gå ledige i tre måneder - langvarig passivitet vet vi har en rekke negative konsekvenser. Det er utrolig viktig for den enkelte å være aktiv og fylle dagene sine ved å oppdatere kompetansen sin, slik at man kan komme raskt tilbake til arbeidslivet, sier Sollien.

Kan virke mot sin hensikt

Hun viser også til at de fleste kurs starter ved semesterstart. Hvis man for eksempel mister jobben i juni, vil man ikke kunne starte før september, og da kan det være for sent, mener hun.

Regjeringen foreslår også at ordningen kun skal gjelde helt ledige og permitterte.

— Det mener vi er en avgrensning som gjør at ordningen kan virke mot sin hensikt. Da kan vi for eksempel risikere at man ikke tar en deltidsjobb i frykt for å miste dagpengene og studiemulighetene. Vi må ha andre kontrolltiltak som hindrer utnytting av ordningen, sier Sollien i Akademikerne.

Endringer allerede

Det er allerede gjort endringer i reglene, men da i form av en midlertidig ordning knyttet til koronapandemien. Den utløper 1. oktober.

60 prosent av arbeidssøkerne hos Nav manglet videregående skole, eller hadde videregående som høyeste fullførte utdanning ved utgangen av 2020.

— Et vitnemål eller fagbrev i hånden har på mange måter blitt en forutsetning for å få fotfeste i arbeidslivet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Forslaget innebærer at det blir en nedre aldersgrense på 25 år. Dagpengemottakerne kan ta utdanning på full tid, og kravet om å være reell arbeidssøker begrenses.

Aldersgrense 30 år

For dem som ønsker å ta utdanning på universiteter og høgskoler mens de mottar dagpenger, blir det noe strengere regler. De får en nedre aldersgrense på 30 år, må fortsatt være reelle arbeidssøkere og kan ta maks 15 studiepoeng per semester.

— Disse kravene settes for å unngå at dagpenger blir et alternativ til lånekassefinansiert utdanning, skriver regjeringen i pressemeldingen.

(Endringslogg: Saken er oppdatert med kommentar fra Akademikerne 9.april kl. 17.17)

Powered by Labrador CMS