Debatt ● Thom Jambak

Utdannings­forbundet er størst for lektorer

Skal alle være lektorer? Stipendiat utfordret Utdanningsforbundet i en kronikk — her kommer svar.

— Det mest problematiske nå, er ikke hva man kalles, men vanskelige arbeidsforhold og at lønnsnivået for lærere og lektorer er for lavt, skriver kronikkforfatteren.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Stipendiat Melissa Geelmuyden Andersen ved Universitetet i Bergen spurte i en kronikk hvordan Utdanningsforbundet stilte seg til at alle nyutdannede lærere nå kan kalle seg lektorer.

Utdanningsforbundet mener at utdanning skal lønne seg. Det bør det ikke være tvil om. Det er viktig for hele skolesystemet og samfunnet for øvrig at de som underviser har solid kompetanse i fagene de skal undervise i og at de i tillegg har praktisk-pedagogisk utdanning. 

Derfor er det også positivt med krav om mastergrad for å jobbe i skolen, noe man kan få gjennom et lektorprogram som kombinerer fag og praktisk pedagogikk, eller ved å ta mastergrad i fag og ta praktisk pedagogisk utdanning (PPU) etterpå.

Når Utdanningsforbundet vanligvis bruker den generelle betegnelsen «lærere», er det som en samlebetegnelse for alle som har tatt en godkjent lærerutdanning og har undervisningskompetanse, enten det er i barnehage, i grunnskole, på ungdomstrinnet, i videregående skole eller på universitet og høgskole. 

I mange yrker verdsettes masterkompetansen i form av høyere lønn, og slik burde det også være i skoleverket. 

Thom Jambak

Utdanningsforbundet favner bredt, og det er ikke bare lektorer som har høy kompetanse og høyere utdannelse. Det som skiller betegnelsene fra hverandre er nivået på studiene, og «lektor» er knyttet til hovedfags- og masternivået.

Som den største fagforeningen for lektorer mener vi at noe av det mest problematiske nå, ikke er hva man kalles, men vanskelige arbeidsforhold og at lønnsnivået for disse gruppene er for lavt til å kunne si at utdanning lønner seg. Fem års høyere utdanning koster, blant annet på grunn av tapt arbeidsinntekt, studielån og at man kommer senere inn på boligmarkedet. I mange yrker verdsettes masterkompetansen i form av høyere lønn, og slik burde det også være i skoleverket. 

Lektorlønn må derfor matche andre yrker med krav om hovedfag eller mastergrad, og det må gis lønnstillegg for videreutdanning utover de stillingskodene vi har.

Selv om læreryrket er meningsfullt, givende og spennende, mener vi at lønn er et av de nødvendige virkemidlene om vi skal rekruttere og beholde lærere, adjunkter og lektorer med høy faglig og pedagogisk kompetanse.

Powered by Labrador CMS