Debatt hanne solheim hansen

Utnytt påsken godt og søk høyere utdanning!

Søknadsfristen for opptak til høyere utdanning går ut 20. april.

Rett etter påske går søknadsfristen ut for opptak til høyere utdanning

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Nå er det kun noen dager igjen til du må søke studieplass, med mindre du allerede har søkt opptak til høyere utdanning. I år er søknadsfristen 20. april både for samordnet opptak og lokalt opptak direkte til Nord universitet.

Det aller viktigste med utdannelse er for mange at man blir kvalifisert til en profesjon eller et yrke. Det er imidlertid minst like viktig at en utdannelse gir deg bedre ferdigheter til å lære nye saker, og gode porsjoner med dannelse og forståelse for demokratiske prosesser.

De siste ukene har vist oss at vi ikke lengere kan ta demokratiet for gitt. Og jo flere som kan mer om demokratiet og deltar aktivt, dess bedre er vi rustet som samfunn.

Utdanning kan gi tilgang til en profesjon, eller man kan få høy faglig kompetanse innen en disiplin. Nesten uansett gir en høyere utdanning goder for resten av livet. SSB sin levekårsundersøkelse viser at folk med høyere utdanning i forhold til de som ikke har det, opplever bedre livskvalitet, lever lengere og har høyere lønn. Det er også enklere for dem med utdannelse å få seg en annen jobb dersom det blir endringer i samfunnet.

Akkurat nå er det lett å få seg jobb. Men sannsynligheten for at vi må skifte jobb i løpet av yrkeslivet er svært høy, og da gir utdannelse en stor sikkerhet i yrkeslivet.

Det snakkes mye om livslang læring, og det vil være med oss i tiden fremover. Mye av grunnen er at arbeidsoppgavene innen mange bransjer endrer seg fort, og vi vil trenge faglig påfyll for å tilpasse kompetansen til nye oppgaver i hele yrkeslivet. Vi må alle starte et sted, og en svært god start er en utdanning på universitet, gjerne Nord universitet.

I samordnet opptak kan du søke på ti studier, og det er ikke bindende før du en gang i sommer takker JA til studieplass.

Hanne Solheim Hansen, rektor ved Nord universitet

Våre undersøkelser viser at 9 av 10 av de som har fullført et studie på Nord universitet har jobb innen 6 måneder. Et studium ved Nord universitet er derfor en sikker vei til arbeidsmarkedet.

Vinterens sjokk som har rullet over hele verden med Russlands invasjon av Ukraina, viser også at vi ikke kan ta de demokratiske verdier for gitt. Vi må heve forståelse og deltakelsen i demokratiet for å verne om det. Vi må ha en høy grad av meningsutveksling, men ordbruk og tersklene for hva man tillater seg å si om andre gjør at flere vegrer seg for å delta.

Dette kan kun endres med kompetanse, endrede holdninger og respekt for hverandre. Respekt er en verdi som vi også må løfte høyere for å bidra til et inkluderende samfunn med sterkt demokrati.

Dannelse er et begrep som beskriver formingen av vår personlighet, oppførsel og moral. Mange er godt dannet før de starter høyere utdanning, men det modnes, videreutvikles og styrkes i studietiden og gir grunnlag for våre verdier, personlig trygghet og demokratisk forståelse.

Dannelsen er også grunnlaget for de evner og ferdigheter som flest bedrifter mener det vil bli størst etterspørsel etter i fremtiden, nemlig problemløsning, selv-ledelse og samarbeid med andre.

Lærerutdanning er viktig for Nord universitet, og vi har slik utdannelse både i Levanger, Bodø og fra i høst igjen også på Nesna. All lærerutdanning har to målsettinger: Å bidra til lærerstudentens dannelse - som yrkesutøver, menneske og samfunnsborger - og å sette den framtidige læreren i stand til å stimulere elevene i deres dannelsesprosess gjennom forståelse og kunnskap.

Vi vet at det mangler faglærte lærere i mange skoler i vårt distrikt, og Nord universitet vil bidra til at vi får flere lærere med god kompetanse og dannelse.

Hele samfunnet påpeker at den viktigste ressursen Norge har er vår human-kapital. Og i universitetet er vi så heldige at vi får bidra til å foredle og videreutvikle denne humankapitalen. Det er særlig viktig at vi oppfordrer gutter til å ta utdannelse.

SSB-tallene for 2020 viser at fire av ti jenter tar høyere utdannelse, mens blant guttene er det vel tre av ti. Slik har det vært i mange år, og fortsetter dette vil vi få en ubalanse i samfunnet. Så gutter nå er det på tide å ta en utdannelse.

Vi har en viktig rolle i samfunnet med å skaffe dyktige medarbeidere både til offentlig og privat sektor. Dyktige medarbeidere som har skaffet seg den nyeste og beste kompetanse de kan få på sine fagfelt.

Du kan ta det viktige valget om mer utdanning nå. Bruk en time i påska til å søke utdanning. I samordnet opptak kan du søke på ti studier, og det er ikke bindende før du en gang i sommer takker JA til studieplass. Gi deg selv en stor sjanse og gjør samtidig noe viktig for samfunnet.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS