Debatt hanne solheim hansen

Sammen skal vi lykkes på Nesna

— En forutsetning for å lykkes, er at Regjeringen følger opp signalene de har gitt om å tilføre de økonomiske ressursene som trengs, skriver Nord-rektor Hanne Solheim Hansen.

Nord universitet skal jobbe sammen med Kunnskapsdepartementet og regionale og lokale aktører med å bygge opp nye Nesna.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Den nye Regjeringen har besluttet å gi Nord universitet ansvaret for å gjøre opptak til barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningene på Nesna allerede i 2022. Regjeringen vil utvikle Nesna til et levende studiested, og ønsker i tillegg å se på mulighetene for å etablere andre utdanningstilbud. Dette kan vi lykkes med dersom universitet jobber sammen med Kunnskapsdepartementet og regionale og lokale aktører.

Vi har fått nye styringssignaler og rammer å forholde oss til, noe som gir helt nye muligheter. Skal vi lykkes med å etablere noe langsiktig og bærekraftig på Nesna, så er vi nødt til å tenke nytt og kreativt. Det er i alles interesse at vi får dette til – nå har vi felles mål for utviklingen på Nesna.

Jeg har som øverste leder ved Nord universitet et betydelig ansvar for å få dette til. Det tar jeg på største alvor. Nord universitet skal nå gjøre det vi kan for å få til en god løsning på Nesna. Vi har allerede lyst ut lærerutdanningene fra 2022, og vi har i tillegg fått på plass en stedlig leder.

I det videre skal Nord lede arbeidet med å utvikle et godt faglig tilbud og en god organisering for nye Nesna. En forutsetning for å lykkes, er at Regjeringen følger opp signalene de har gitt om å tilføre de økonomiske ressursene som trengs.

Det er viktig at oppbyggingen av nye Nesna ikke får negative konsekvenser for utdanning og forskning i den desentraliserte modellen til universitet fra Stjørdal i sør til Stokmarknes i nord. Personlig ser jeg på det nye prosjektet som både utfordrende og spennende, fordi vi skal være med på å skape noe nytt.

Våre ansatte vil være svært viktige i den videre utviklingen. Samtidig så vil det å utvikle noe nytt også kreve nye ansettelser. Det er allerede gjort et stort stykke arbeid på svært kort tid for å bidra konstruktivt til denne løsningen. Dette har imponert meg og samtidig gitt meg en trygghet for at vi sammen skal klare å bygge opp nye Nesna.

Nord universitet har betydelige samfunnsoppgaver på Helgeland knyttet til den positive utviklingen som skjer i næringslivet i regionen. Derfor spiller Campus Helgeland på Mo i Rana en viktig rolle, både i det grønne skiftet og i samfunnsutviklingen på Helgeland. En satsing på Nesna må derfor sees i sammenheng med en satsing på Mo, der vi satser på fagmiljøer innenfor sykepleie og helsefag, forretningsutvikling, digitalisering og samfunnsvitenskap.

Sammen blir dette en kraftfull styrking av kompetansemiljøet på Helgeland. Jeg tror det er klokt å ta en helt ny inngang til arbeidet med å skape nye Nesna. Vi skal gå i gang med et utviklingsprosjekt som skal legge planer for hvordan nye Nesna skal bli, både faglig og organisatorisk.

I dette arbeidet skal Nord universitet og Kunnskapsdepartementet gå sammen med flere sentrale aktører, som kommune, fylkeskommune og næringslivet i regionen. Vi har sett et stort engasjement og en støtte til Nesna fra hele Helgelands-samfunnet, og jeg tror det er helt sentralt at vi får kanalisert dette engasjementet inn i utviklingsarbeidet.

Regjeringens mål er at det i tillegg til lærerutdanning, skal etableres et «Senter for desentralisert og distriktsrettet utdanning og forskning». Samtidig skal det utvikles og etableres nye studietilbud.

En mulighet vi ønsker å vurdere nærmere, er å se på om vi kan etablere et eget universitetssenter på Nesna og hvordan dette kan organiseres. Senteret kan muligvis være organisert som en selvstendig organisasjon med stedlig ledelse på Nesna, for å skape lokalt eierskap. Flere aktører kan gå inn og levere faglige tilbud, og Nord universitet ønsker å ha en sentral rolle i den faglige leveransen.

Hvilken løsning man ender opp med vil utviklingsprosjektet komme med forslag til. Det kommer fremdeles til å være mye oppmerksomhet rundt høyere utdanning på Nesna. Forhåpentligvis vil det fortsatt være et stort engasjement i befolkningen, og forhåpentligvis vil det være politisk oppslutning om den retningen som er tatt.

Studentene kommer ikke av seg selv - derfor er alle parter nødt til å slutte opp om dette. Min sterke oppfordring er derfor: Ta eierskap, og bidra konstruktivt med å skape et attraktivt tilbud for fremtidige studenter på Nesna. Sammen skal vi lykkes!

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS