Debatt martin jøsevold

For Guds skyld gå, Hanne Solheim Hansen!

Dersom Ola Borten Moe og styret ved Nord universitet virkelig ønsker at gjenåpningen av Nesna skal bli en suksess, bør man sørge for å hjelpe Hanne Solheim Hansen med en plausibel grunn til å trekke seg.

Martin Jøsevold mener Nord universitets rektor Hanne Solheim Hansen mangler tilliten som kreves for å gjenopprette Høgskolen i Nesna under Nord universitet
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Det fortelles at da England gikk til krig mot Tyskland i 1939 med statsminister Neville Chamberlain som leder, var det mange som var bekymret. Ikke minst fordi statsministeren i et par år hadde vist seg som en svak leder. Det var derfor Churchill så seg nødt til å tordne utover parlamentet: «Så for Guds skyld gjør oss en siste tjeneste; Gå!»

Churchills manende appell og klare mening bør nå gjentas overfor rektor ved Nord universitet Hanne Solheim Hansen (HSH): For Guds skyld, gjør oss en siste tjeneste; Gå!

Slik situasjonen nå er blitt etter at regjeringen har bestemt at HSH skal lede gjenåpningen av Campus Nesna, et vedtak som for det første viser at Ola Borten Moe ikke fatter hvilke utfordringer et slikt samrøre innebærer, for det andre hvilke spenninger som ligger latent i forholdet mellom rektor og Nesna.

Tidligere rektor Bjørn Olsen, forlot plutselig stillingen som leder av Nord universitet i januar 2019, uten at det ble gitt noen klar begrunnelse utover vaklende selvfølgeligheter, og daværende prorektor Hanne Solheim Hansen rykket midlertidig inn i lederstillingen. En jobb som etter en stund ble gjort fast og permanent.

Det har etter hvert blitt mer og mer klart for oss på sidelinjen at den egentlig årsaken til rektorskiftet var at Bjørn Olsen som antagelig er en hyggelig og dannet mann, ved siden av å være helgelending og derfor noe vaklende i forhold til å svekke regionens muligheter, ble ansett som for svak til å gjennomføre det ranet som da var under planlegging; nedleggingen av Campus Nesna. Til det trengte man et råskinn uten plagsomme følelser.

Rektor HSH er vel den eneste rektor i landet som har følt det påkrevet (uten noen reell grunn) å ha politieskorte ved åpning av et skoleår. Det skjedde på Nesna i 2020. Da satt lensmann Hogne Rosø i fulle pontifikalier i salen, mens HSH liret av seg århundrets dårligste og minst inspirerende tale til studentene, mens de samme studentene (og muligens noen ansatte), snudde ryggen til sin rektor.

En sånn opplevelse og et sånt minne vil leve hos de impliserte, og rektor vil neppe kunne komme tilbake til Nesna og møte et velvillig publikum og ei utstrakt hand.

Derfor; dersom Ola Borten Moe og styret for Nord virkelig ønsker at gjenåpningen av Nesna skal bli en suksess, bør man sørge for å hjelpe HSH med en plausibel grunn til å trekke seg. Hun har ingenting å bidra med for å gjøre gjenåpningen til en suksess. Hun vil være en klamp om foten og en evig påminnelse om hvilken overlast Helgeland har lidd under hennes regime.

Stillingen bør så tilbys et menneske med en egen vilje til å gjøre Nesna til en suksess. Fordi vedkommende skjønner nordlandsamfunnenes særegne behov, og ikke lar seg dåre av fornemt akademisk snikksnakk. Gjerne et menneske med bakgrunn fra Helgeland.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS