Nord universitet

Vil ha ny sjef som skal styre gjenoppbygging av Nesna

Ledelsen ved Nord universitet vil snarest mulig finne en ny overordnet sjef for Nesna og Helgeland. Ansatte som har avtale om flytting kan ombestemme seg.

Rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet maner til konstruktivitet for å få reetablert et utdanningstilbud på Nesna, stikk i strid med nedleggingen som ble vedtatt i 2019. Styreleder Øyvind Fylling-Jensen har også uttalt at ingen er nå tjent med å se seg bakover i Nesna-saken.
Publisert Oppdatert

Torsdag 9. desember får Nord-styret en ny Nesna-sak på sitt bord. Rundsnuen som følge av regjeringsskiftet har mange konsekvenser. Som kjent er det Nord universitet som nå igjen skal tilby høgere utdanning på Nesna. Det blir altså ingen egen institusjon i bygda.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Helgeland-sjef

Nord-styret blir bedt om å vedta utlysning av grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning på Nesna fra høsten 2022.

Som følge av dette haster det meste, i og med at nedbyggingen har pågått en stund. Ikke minst må Nord universitet få en ny sjef på plass.

«Med en videreføring av lærerutdanningene på studiestedet og etableringen av et større utviklingsprosjekt skal det så snart som mulig opprettes en overordnet lederfunksjon med særlig ansvar for Helgeland. Denne skal være lokalisert på Nesna, skal rapportere til toppledelsen og inngå i relevante lederfora», heter det i saksutredningen som legges frem på styremøtet torsdag førstkommende.

Følgene av gjenopprettelsen blir også at ansatte som har fått avtale om å flytte arbeidssted kan ombestemme seg. Samtidig må det ansettes flere vitenskapelige ansatte på Nesna.

«En videreføring av MAGLU og BLU på Nesna vil kreve aktive grep for å sikre god utdanningskvalitet. Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag vil umiddelbart gå i gang med nødvendig planlegging. For å styrke kapasiteten og sikre gode arbeidsforhold for alle ansatte innenfor grunnskole- og barnehagelærerutdanningene vil det være behov for å øke bemanningen i sentrale fag på Nesna», heter det i saksutredningen.

Nedlegger Mo

Med videreføring på Nesna blir det umulig å fortsette oppbyggingen av lærerutdanningstilbud på Mo (i Rana red.anm).

«Dette er begrunnet ut fra en samlet vurdering av ressurssituasjonen og en vurdering av at det ikke er økonomisk forsvarlig å opprettholde lærerutdanning ved begge lokaliteter», står det i utredningen til styremøtet ved Nord universitet.

Likevel vil følgene av reversering på Nesna være at Nord universitet i en periode vil ha lærerstudenter og barnehagelærerstudenter som hører til både på Mo og på Nesna.

«Det vil bli startet en dialog med alle studentgruppene på Nesna og i Mo i Rana for å avklare hvor utdanningen skal være de årene som gjenstår av studieløpet deres», står det i saksfremstillingen til styret.

Stiller ansatte fritt

Det er også full revers i forhold til ansatte som har inngått avtale om å flytte arbeidssted som følge av at Nesna skulle avvikles.

«Ansatte som har Nesna som arbeidssted i dag, og som har inngått kontrakt om endring av arbeidssted, kan selv ta stilling til hvorvidt de ønsker å bli på Nesna eller flytte til nytt arbeidssted. Nord universitet vil bistå de ansatte i denne prosessen», heter det i styrefremleggelsen.

Det fortsatt knyttet usikkerhet til hvor mange studenter et gjenoppbygget tilbud på Nesna vil tiltrekke seg. Nord universitet legger opp til at også annen type utdanning kan komme til Nesna.

«I samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Nord universitet og lokale og regionale aktører vil det bli igangsatt et utviklingsprosjekt. Prosjektet skal forslå hvilke nye studietilbud og fagmiljø som kan bygges opp på Nesna og som kan sikre god studentrekruttering og et godt studentmiljø på varig basis. For å sikre lokalt medansvar og eierskap vil det være hensiktsmessig å vurdere alternative organiseringsformer som en del av utviklingsprosjektet», skriver ledelsen i sin innstilling til styremøtet.

— Må være konstruktive

I en pressemelding sier rektor Hanne Solheim Hansen at det nå må tenkes nytt.

– Nå som Regjeringen har besluttet at Nord universitet skal ha aktivitet på Nesna, så må vi ta det på alvor. Vi er nødt til å tenke nytt, og lage et konsept som er bærekraftig over tid. Dette ønsker jeg å få med meg styret på, sier Solheim Hansen i pressemeldingen.

Solheim Hansen er rektoren som la mye inn på å gjennomføre nedleggelse av Nesna, og må nå se at dette ikke blir tilfelle. Hun maner til konstruktivitet.

— For Nord universitet er det er viktig at dette arbeidet ikke får konsekvenser for den desentraliserte utdanningsmodellen vi står for. Struktursaken har gitt oss mye lærdom på godt og vondt, og det skal vi ta med oss i det videre arbeidet. Men først og fremst gjelder det å være konstruktive og se framover, og bidra med det vi kan for å bygge ei bru over til det nye Nesna, sier Solheim Hansen i pressemeldingen.

Syv vedtakspunkter

Dette er forslaget til vedtak fra styret på møtet torsdag 9.desember:

  1. I henhold til anmodning fra regjeringen vedtar styret å utlyse de samlingsbaserte studieprogrammene grunnskolelærerutdanning (MAGLU) 1-7 og 5-10 og barnehagelærerutdanning (BLU) på Nesna fra 2022.
  2. De samlingsbaserte studieprogrammene grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 og barnehagelærerutdanning lyses ikke ut på Mo i Rana fra 2022.
  3. Styret ber rektor legge til rette for at ansatte på Nesna som ønsker det, kan få Nesna som varig arbeidssted.
  4. Styret gir styreleder og rektor fullmakt til å gå i dialog med Kunnskapsdepartementet om økonomisk kompensasjon for ekstra utgifter knyttet til oppfølging av denne saken.
  5. Styret ber rektor om å presentere en full gjennomgang av konsekvenser (økonomi, personal, studenter og infrastrukturkostnader) i neste møte.
  6. Styret ber rektor om å etablere et forpliktende samarbeid med Kunnskapsdepartementet og lokale og regionale aktører for å sikre en god og varig løsning for høyere utdanning på Nesna.
  7. Styret vedtar å opprette en stedlig lederfunksjon på Nesna som rapporterer til toppledelsen ved institusjonen og inngår i relevante lederfora. Styret ber rektor utarbeide et mandat for stillingen og utlyse den så snart som mulig.
Powered by Labrador CMS