fusk

Utvalg skal foreslå samordning av fuskeregler

En arbeidsgruppe i Universitets- og høgskolerådet skal gå gjennom fuskereglene ved universiteter og høgskoler og vurdere hva som kan samordnes. 

Styret i Universitets- og høgskolerådet diskuterte samordning av fuskeregler 21. februar. Bildet er fra et tidligere styremøte.
Publisert

Universitets- og høgskolerådet (UHR) setter ned en arbeidsgruppe som skal kartlegge fuskereglene ved universiteter og høgskoler og se på hva som er likt og ulikt. Arbeidsgruppen skal også komme med råd om hva som kan samordnes.

Bakgrunnen er forventninger i den nylig vedtatte universitets- og høgskoleloven om at universitets- og høgskolesektoren samordner lokale eksamensreglementer og praktiseringen av dem.

I lovproposisjonen står det at UHR blir bedt om å gå i dialog med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og andre aktører i sektoren om hvordan det kan legges til rette for erfaringsdeling.

Vil ha hånda på rattet

Saken var på dagsordenen på styremøtet i universitets- og høgskolerådet onsdag.

— Det er viktig at vi har hånda på rattet i denne saken og ikke overlater alt til HK-dir, sa Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo, på styremøtet.

Stølen gikk i slutten av januar ut i Khrono og tok til orde for å samkjøre regelverket for fusk på tvers av universiteter og høgskoler. 

Det er UHR Utdanning som skal bestemme sammensetning og mandat for arbeidsgruppen.

NSO applauderer

— Dette synes vi er veldig bra. NSO har vært en pådriver for et felles regelverk og en felles forståelse av hva som er fusk og hvordan man vurderer alvorlighetsgraden. Motargumentet har vært at dette er faglige vurderinger, men poenget er at vi må sikre oss at disse vurderingene gjøres og at sanksjonene er forholdsmessige, sa leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Oline Sæther, på styremøtet i UHR.

Rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet mener at man også bør se på sammensetningen av nemndene for studentsaker og vurdere om sammensetningen er riktig.

— Det er veldig bra at vi får tatt disse diskusjonene, sa hun.

Vil ha med studenombud

Direktør ved VID vitenskapelige høgskole, Marianne Brattland, påpekte at studentombudene har førstehånds kjennskap til mange av fuskesakene og kanskje bør inn i arbeidsgruppen.

— Det viktige er at vi sørger for at straffen er forholdsmessig. Et års utestengelse for en liten sak virker rart og studenter rammes mye hardere enn forskere, påpekte hun.

UHR skal også arrangere et seminar om fusk i siste del av vårsemesteret, i samarbeid med HK-dir.

Ifølge saksframlegget til styremøtet mener UHR det er viktig med en god dialog og samarbeid med HK-dir, som også har sekretariatsansvar for Felles klagenemnd. Nemnda oppnevnes av Kunnskapsdepartementet og behandler klager på enkeltvedtak som er gjort av høyere utdanningsinstitusjoner overfor studenter, for eksempel fuskesaker. 

Powered by Labrador CMS