korona-DIsputaser

Våren for digitale disputaser

Læringskurven er bratt, men digitale disputaser kommer på løpende bånd denne korona-våren. Minst fire er gjennomført så langt. Og en veileder er klar.

Martha Shaw disputerte digitalt ved VID vitenskapelige høgskole 23. mars via Skype. Det var flere deltakere underveis, blant andre rektor Bård Mæland og veileder Grace Davie.
Martha Shaw disputerte digitalt ved VID vitenskapelige høgskole 23. mars via Skype. Det var flere deltakere underveis, blant andre rektor Bård Mæland og veileder Grace Davie.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert)

Disputasene står i kø ved universiteter og høgskoler utover våren, men på grunn av koronakrisen må de enten gjennomføres digitalt eller utsettes.

Hittil har ihvertfall fire digitale disputaser funnet sted. Den ene ved Universitetet i Bergen, der Gabriella Ljungström disputerte fra barnerommet, slik Khrono har omtalt, med en avhandling om effekten av miljø- og klimaendringer på planktivor fisk.

Fakta

Digital disputas

  • Disputas kan gjennomføres heldigitalt dersom fysisk tilstedeværelse er umulig grunnet koronasituasjonen.
  • Dekanen avgjør om disputas skal gjennomføres fysisk i et lokale eller heldigitalt. Fakultetet organiserer og legger til rette for disputas
  • Ph.d.-kandidaten, disputasleder og de tre medlemmene av bedømmelseskomiteen må som minimum delta i prøveforelesning og disputas.
  • Krav til offentlighet kan dekkes ved at publikum gis adgang til å følge disputasen som strømming i sanntid av lyd og video.
  • Spørsmål fra publikum (ex-auditorio) må kunne stilles via den digitale plattformen eller via e-post.

Kilde: Utdrag fra Veiledning for gjennomføring av heldigital disputas, UHR

En annen digital disputas foregikk ved VID vitenskapelige høgskole 23. mars, der Martha Shaw disputerte over Skype om undervisning og læring i religion og livssyn i engelske skoler.

To på idrettshøgskolen

Og ved Norges idrettshøgskole har det vært to digitale disputaser så langt. Christine Sundgot-Borgen, stipendiat fra Institutt for idrettsmedisin disputerte 18. mars om kroppspress blant ungdom. Dessuten tok Nicholas DePhillipo doktorgraden tilknyttet Senter for idrettsskadeforskning med disputas 24. mars.

— Han holder til daglig til i Midtvesten. Med USA koronastengt var det bare tre muligheter: avlyse/utsette eller: videolink, skriver kommunkasjonsjef Karen Christensen i en epost.

På grunn av tidsforskjellen måtte DePhillipo starte grytidlig på disputasen, men han gjennomførte på videolink, mange tusen kilometer fra både komité og veiledere. Opponentene også deltok på videolink fra henholdsvis Paris og Bergen, opplyser Christensen.

Ved Norges musikkhøgskole var det dessuten en digital prøvedisputas 23. mars, gjennomført av Ingelill Eide i musikkterapi via konferanseverktøyet Zoom.

Ifølge NIFUs siste doktorgradsstatistikk ble det avlagt 1564 doktorgrader i Norge (2018).

En mengde disputaser de neste ukene

Torsdag 26. mars skal så Andreas Brandsæter ved Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo forsvare sin avhandling for doktorgraden digitalt. «Data-driven methods for multiple sensor streams, with applications in the maritime industry», er hans tema. Disputasen strømmes direkte via Zoom og det blir anledning til å stille spørsmål, skriftlig eller muntlig, også via Zoom.

En annen planlagt disputas samme dag på UiO er utsatt. I alt har UiO satt opp 6 disputaser fram til og med 16. april.

Ved NTNU er det planlagt 10 disputaser fram til påske, mens ved NMBU er det foreløpig satt opp to. En av dem er Karoline Bakke Wethal ved Fakultet for biovitenskap som skal disputere digitalt 1. april over avhandlingen «Genetic analyses of new milkability, temperament, and udder health traits for Norwegian Red cows based on data from automatic milking systems».

Disputasen ved NMBU skal skje i et møterom med bare noen få personer fysisk tilstede, men både prøveforelesning og forsvaret av avhandlingen strømmes.

Ved UiT Norges arktiske universitet disputerer Haoyi Yao digitalt med avhandlingen «Greenhouse gases and future climate change: The potential contribution of methane» 26. mars. Etter det kommer digitale disputaser på løpende bånd, blant annet tre 27. mars. I alt vil det bli avholdt 16 disputaser til og med 23. april. Hvis korona-tiltakene videreføres, regner universitetet med at ordningen med digitale disputaser vil fortsette ut semesteret.

Ved VID blir den andre digitale disputas mandag 30. mars; da skal Anne Katrine Folkmann disputere over avhandlingen «Vernepleiere i nye kontekster. Endring, forskyvning og tilpasning: en casestudie av forhandlinger om vernepleieres kompetanse og yrkesroller i helse- og omsorgstjenester».

Ved Norges musikkhøgskole er det satt opp tre disputaser via Zoom, en 30.mars og to 15. april.

Har laget veileder

Universitets- og høgskolerådet publiserte tirsdag en veileder for gjennomføring av digitale disputaser.

Som ellers er kravet at disputasen må være offentlig tilgjengelig for å være gyldig, mens det samme kravet ikke gjelder prøveforelesningen.

Seniorrådgiver Ragnar Lie i UHR sier at det ikke er noe formelt i veien for å disputere digitalt.

— Faglig sett er det like bra med en digital disputas, men det er noen bratte læringskurver og det krever litt teknisk trygghet for å få det til, sier han.

Han forteller at UHR tok utgangspunkt i NMBUs veiledning da de begynte å jobbe med veilederen i forrige uke.

— Det var fordi NMBU hadde kommet lengst på det tidspunktet, men vi får stadig inn tips og vil oppdatere veilederen, sier Lie.

Puster lettet ut etter annerledes disputas

Ved VID vitenskapelige høgskole gikk disputasen til Martha Shaw sin gang til tross for koronakrisen.

Disputasen gikk bra og Martha Shaw og familien kunne puste lettet ut fra London, der de befant seg.

«Til tross for stengte landegrenser ble folk fra England og Norge samlet på Skype under disputasen i dag. Martha Shaw logget inn fra London, opponent og professor i sosiologi ved University of Exeter (Grace Davie, red.mrk.) logget inn fra byen Exeter. Rektor i VID (Bård Mæland, red.mrk) deltok fra Stavanger, og familie og venner av Martha var også til stede. Det ble til sammen et stort og fint oppmøte», skriver VID på sin nettside.

Martha Shaw, nå med en doktorgrad fra VID, her sammen med familien rett etter disputasen mandag 23. mars.
Martha Shaw, nå med en doktorgrad fra VID, her sammen med familien rett etter disputasen mandag 23. mars.

(Saken er oppdatert torsdag 26/3 kl 13 med at Norges idrettshøgskole har gjennomført to digitale disputaser.)

Powered by Labrador CMS