Debatt Trohjell og iversen

Varsel uten gjengjeldelse burde vært en selvfølge

Uten trygghet for gjengjeldelse, vil et varslingssystem virke mot sin hensikt.

Brukeren skal stole på at institusjonen tar godt vare på hver enkelt student og ansatt som bruker systemet, skriver Andreas Trohjell (bildet) og Julie Størholdt Iversen.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Vi trenger trygge rammer for å si ifra - om både gode og mindre gode opplevelser. Norsk studentorganisasjon ønsker en lav barriere for at studenter og ansatte skal kunne gi tilbakemelding.

Aune-utvalget leverte på nyåret et forslag til ny universitets- og høyskolelov. I det nye lovforslaget foreslås det nettopp å lovfeste et forbud mot gjengjeldelse når en student varsler om kritikkverdige forhold. For å ivareta en slik intensjon trenger vi gode systemer for varsel. Det er viktig at slike systemer finnes og fungerer, både for enkeltstudenten, for faglæreren og for institusjonen selv.

I den pågående pandemien, hvor store deler av undervisningen foregår digitalt, studentene sitter hjemme i kollektivet og veiledning foregår på digitale flater er det særlig viktig at studentene kan fortelle institusjonen hvordan det går. Denne tilbakemeldingen trenger også de ansatte for å utvikle sin undervisning.

Mange institusjoner har allerede slike systemer, og mange steder kalles de Si Fra-systemer. I disse systemene skal studentene og ansatte kunne gi ros og tilbakemelding om opplevelser fra institusjonen, men også være en portal for varsel av skadelige, uetiske eller straffbare forhold. Det er viktig at institusjonene kommuniserer godt om disse systemene, og at studentene og ansatte er klar over at undervisning, læringsmiljø og arbeidsmiljø kan sendes inn her. Brukeren skal stole på at institusjonen tar godt vare på hver enkelt student og ansatt som bruker systemet.

For at et slikt system skal fungere, må det oppleves som trygt for brukerne. Uten trygghet for gjengjeldelse, vil et slikt system virke mot sin hensikt. Det er derfor svært viktig at Stortinget hører på Auneutvalgets forslag om å lovfeste et forbud mot gjengjeldelse når en student varsler om kritikkverdige forhold. I mellomtiden har utdanningsinstitusjonene et ansvar for å sikre at sine studenter og ansatte blir godt ivaretatt i varslingssaker.

Powered by Labrador CMS