Høgskolen i innlandet

Vedtok å flytte studiested til sentrum

Styret ved Høgskolen i Innlandet ønsker å flytte studiestedet på Lillehammer til et nybygg i sentrum.

Dagens studiested ved Høgskolen i Innlandet på Lillehammer fotografert fra lufta.
Publisert Oppdatert

På tirsdagens styremøte ved Høgskolen i Innlandet var en av sakene konseptvalg for ny campus i Lillehammer og Hamar.

Rektor Peer Jacob Svenkerud hadde innstilt på å gå for å flytte campus i Lillehammer fra Storhove til sentrum, og samle campus i Hamar.

Det var styret enig i. 

— Denne saken er svært viktig for høgskolen fordi den handler om utviklingen av to av våre største studiesteder i mange tiår. Saken er grundig utredet og har vært drøftet i styret mange ganger. Det var derfor et enstemmig styre som sto bak dagens vedtak, sier styreleder Maren Kyllingstad ifølge en pressemelding.

Flytteplanene har skapt reaksjoner tidligere:

Går ut i 2023

Flytteprosessen har blitt utløst av at leiekontraktene med Statsbygg på studiestedene Lillehammer og Hamar utløper i henholdsvis 2023 og 2028.

Høgskolen ba derfor i 2020 Statsbygg om å lage såkalte konseptvalgutredninger for de studiestedene i Lillehammer og i Hamar. 

På sistnevnte sted har styret vedtatt å ruste opp eksisterende bygg i kombinasjon med et nytt bygg.

Fornøyd rektor

Vedtaket er i tråd med Statsbyggs anbefalinger.

Statsbyggs konklusjon var at et nybygg nært sentrum er beste løsning på Lillehammer. På Hamar vurderte de at beste løsning er et nybygg som bygger sammen dagens hovedbygg, kombinert med opprusting av deler av dagens bygningsmasse.

— Jeg er glad for at styret har dratt en konklusjon som vi nå kan gå videre med. Det er avgjørende for oss å sikre oss lokaler som er hensiktsmessige for oss i vår videre utvikling, sier rektor Peer Jacob Svenkerud i pressemeldingen. 

Nå oversendes de to konseptvalgutredningene til Kunnskapsdepartementet som videresender dem til Finansdepartementet for ekstern kvalitetssikring.

Powered by Labrador CMS