Rektor på OsloMet, Curt Rice, her fotografert på høstens første styremøte. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Vedtok nye habilitetsregler for situasjoner der rektor er inhabil

OsloMet. På styremøtet torsdag vedtok styret ved OsloMet nye habilitetsregler som omhandler situasjoner der rektor er eller kan være inhabil.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Torsdag behandlet styret ved OsloMet en sak med nytt reglement for habilitet. I forkant av styremøtet uttalte rektor Curt Rice blant annet til Khrono:

— Når det blir mer oppmerksomhet rundt mulighetene for å varsle, må vi også regne med at det blir flere saker som involverer rektor.

Han la til:

Fakta

Styret ved OsloMet 2019-23:

Styreleder:

 • Trine Syvertsen (ekstern)

Eksterne medlemmer:

 • Trym Holter
 • Laila Bokhari
 • Jens Erik Mogensen
 • Vara: Aud Hansen
 • Vara: Ivar H. Kristensen

Representanter for ansatte i teknisk-administrative stillinger:

 • Hege Maria Bergersen
 • Vara: Tore Jascha Lichtenstein Vogt

Representanter for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:

 • Einar Braathen
 • Inger Vederhus
 • Nils Pharo
 • Vara: Ingrid Ruud Knutsen
 • 2. vara: Karl Joachim Breunig

Representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:

 • Hilde Fiva Buzungu
 • Vara: Erik Ryen

Studentrepresentanter:

 • Bjørn Harald Hegreberg Garborg
 • Egle Juodziukynaite
 • Vara: Rune Keisuke Kosaka
 • Vara: Hedda Marie Westlin

— Det er mange institusjoner som ikke har slike habilitetsregler på plass. At vi nå får ryddighet rundt hvordan slike saker skal håndteres er bra, og altså regler andre kan ha glede av.

Saken var på dagsorden rett før en sak der styret ved OsloMet bak lukkede dører torsdag behandler en sak under tittel «Varsel om kritikkverdig forhold». Sakens dokumenter er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven § 14, organinternt dokument.

Syvertsen: — Dette er ikke hypotetisk, men høyst reelle situasjoner

Det var rektor Curt Rice som selv innledet om denne saken, og Trine Syvertsen supplerte ham innledningsvis. Bakgrunnen for saken er at OsloMet flere ganger det siste året har vært oppe i krevende situasjoner der rektor har vært inhabil. Det har ikke bare handlet om varslingssaker.

— Situasjonen er jo lik når sittende rektor søker nytt åremål, trakk styreleder Syvertsen fram.

Hun minnet også styret på at hun som styreleder kun er en person uten stab eller administrasjon til å utføre oppgaver på vegne av styreleder direkte.

— Det er derfor behov for å slå fast at administrasjonen og staben under rektor kan bidra i denne type saker, men etter de regler og rutiner som vi nå legger opp til, sa Syvertsen.

Styret hadde en god runde med debatt og oppklaringer der representanter for advokatfirmet OsloMet har brukt også var til stede for å oppklare noen punkter.

— Rart ikke slike regler finnes fra før

Eksternt styremedlem fra Danmark, Jens Erik Mogensen, sa at han synes det var merkelig at man ikke kunne få drahjelp i denne saken fra andre institusjoner eller departementet, fordi det altså ikke er andre som har nedfelt slike regler og rutiner.

— I Danmark har man for eksempel ved Københavns universitet i flere år behandlet en sak der rektor var inhabil. Det gjelder saken med Milena Penkowa, som de fleste er kjent med, sa Mogensen og la til:

— Her var det ved Københavns universitet slik at administrasjonen, på lik linje som disse reglene legger opp til, bistod styreleder og styret. Så om det ikke finnes nasjonal presedens i disse sakene så finnes det altså nordiske eksempler som støtter opp under de regler som her er foreslått.

Styret trer inn når rektor er inhabil

I saksframstillingen til styremøtet torsdag heter det at forslaget innebærer at saker der rektor er inhabil oversendes formelt av rektor til styret og at styret avgjør videre saksbehandling.

Se også: Her er vedtaksforslaget

Videre innebærer forslaget at styret treffer avgjørelse i saker der rektor er inhabil.

Det heter også i saksframlegget at det er konkludert med at styret vil kunne benytte administrasjonen underordnet rektor til saksforberedelse, selv om rektor er inhabil.

Administrasjonen vil imidlertid ikke kunne treffe realitetsavgjørelser eller viktige prosessuelle beslutninger, jf. reglene om avledet inhabilitet i forvaltningsloven § 6, 3. ledd, heter det videre i papirene.

Det er advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund (SBDL) som har hjulpet OsloMet med forberedelsene i dagens sak.

Advokatene skriver i sin utredning at de anbefaler at styreleder tar en aktiv prosesslederrolle i saker der rektor er inhabil og at styreleder og eventuelle andre styremedlemmer gis fullmakt til å saksforberede saker for styret mellom styremøter.

De foreslår videre at styret gir styreleder eller andre styremedlemmer budsjettdisponeringsmyndighet og fullmakt til å instruere administrasjonen i saker der rektor er inhabil.

Saken som initierte behov for regler

I styremøte 8. mai 2019 behandlet styret en varslingssak mot rektor Curt Rice. Den handlet blant annet om rektors håndtering av en bekymringsmelding og en varslingsrapport knyttet til en og samme person, en person som ifølge daværende varslingsrapport rektor hadde et tettere forhold til «enn det som er ordinært for en ansatt på den ansattes nivå i organisasjonen».

Khrono omtalte saken i januar. Den handlet om at en ansatt tok med seg flere studenter på hyttetur og serverte vodka-shots og badet nakne i badstu, blant annet.

OsloMet-styret sluttet seg til varslingsnemndas konklusjon om at rektors håndtering på enkelte punkter hadde vært uheldig, og man stilte den gangen spørsmål ved rektors habilitet.

Styret gjorde følgende vedtak:

«Styret ber om at det i arbeidet med varslingsordningen ved OsloMet utformes forslag til retningslinjer for styrets mottak og behandling av varslingsrapporter fra Varslingsnemnda, der saker sendes direkte til styret.»

I saksfremlegget fra styreleder til styret fremgikk det også:

«Styret forventer at det finnes rutiner og prosedyrer som beskriver hvordan OsloMet håndterer ulike saker der rektor er inhabil. Det foreslås at dette utarbeides.»

Dette er bakgrunnen for at styret nå skal vedta nye rutiner rundt varsling og habilitet.

Varsel om kritikkverdige forhold

Khrono har så langt ikke fått innsyn i sakspapirene knyttet til varslingssaken OsloMet-styret også har diskutert i dag, torsdag 12. desember, men styreleder Trine Syvertsen, som var utenlands i forkant av møtet, skrev i en kommentar formidlet av kommunikasjonsdirektør Sverre Molandsveen:

— Jeg har mottatt et varsel fra en person som tidligere har sendt varsel om trakassering ved OsloMet. Varslet gjaldt flere navngitte personer. Varslingsnemndas leder fant da ikke grunn til å gå videre med saken til nemnda. Varsler har i denne omgang brakt inn noen nye momenter knyttet til rektors håndtering av saken. Hvordan saken skal behandles avgjøres på styremøtet 12. desember 2019, forklarer Syvertsen.

Khrono har spurt Syvertsen om dette handler om samme varslingssak som styret tidligere har behandlet, men dette avkrefter hun.

Etter det Khrono har grunn til å tro handler saken om en arbeidsmiljøkonflikt.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS