Debatt Kristin vinje

Veien videre for Studiebarometeret

Nokut planlegger en grundig evaluering av Studiebarometeret innen 2022. Målet er at barometeret skal være nyttigst mulig for alle i sektoren.

Kristin Vinje
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I løpet av sine åtte første leveår har Studiebarometeret etablert seg som et sentralt verktøy for kvalitetsarbeidet i høyere utdanning i Norge. Vi håper og tror det har vært nyttig, men tiden er kanskje moden for å tenke nytt?

Helt siden jeg satt i utdanningskomiteen på Stortinget i 2013 har jeg fulgt spent med på hva studentene sier om sin egen studiehverdag. Den kunnskapen er viktig for institusjonene, for NOKUT og andre myndigheter, men også for resten av samfunnet. Det å måle kvalitet er ingen enkel sak, men gjennom studiebarometeret får vi verdifull informasjon om studentenes egen opplevelse av kvalitet. Vi kan ikke måle kvalitet basert på én kilde, men et godt studiebarometer vil være en viktig stemme for en av hovedaktørene i høyere utdanning, nemlig studentene.

Etter lanseringen av Studiebarometeret i januar 2020 oppstod det en svært interessant debatt i Khrono om veien videre for Studiebarometeret. Noen ropte full revolusjon, mens andre tok dagens ordning i forsvar. Et felles budskap fra dem alle var imidlertid at det var rom for forbedringer. Det er vi helt enige i.

Studiebarometeret skal være til nytte, ikke bare for oss i Nokut, men det skal i vel stå stor grad være studentenes og institusjonenes verktøy.

Kristin Vinje

Vi er glade for disse tilbakemeldingene. Studiebarometeret skal være til nytte, ikke bare for oss i Nokut, men det skal i vel stå stor grad være studentenes og institusjonenes verktøy. Vi ønsker at flest mulig skal kunne bruke resultatene fra undersøkelsen på en så god måte som mulig.

I forrige uke arrangerte Nokut et webinar der vi inviterte flere av de som var aktive i debatten i vinter, til å komme med sine synspunkter om utvikling av Studiebarometeret. Innspillene som kom var svært interessante, og sammen med alle tilbakemeldingene fra det digitale publikummet danner de et viktig bidrag til oss i den evalueringen som vi nå går i gang med.

En av tilbakemeldingene vi fikk var at koblingen mellom flere datakilder kunne bli enda bedre, slik at de i enda større grad kan brukes av institusjonene i arbeidet med kvalitetsutvikling. Ellers ble det også foreslått å legge enda bedre til rette for at dataene kan brukes til forskning og en sterkere tematisk kobling mellom studentundersøkelsen og undervisningsundersøkelsen.

Nokut planlegger en grundig evaluering av Studiebarometeret innen 2022, hvor vi håper å komme frem til et studiebarometer som blir mest mulig nyttig for kvalitetsarbeidet i UH-sektoren, til forskningsformål, til å informere studentene og som kunnskapsgrunnlag for myndighetene.

Om det vil kreve full revolusjon eller en mer forsiktig evolusjon, vet vi ikke enda, men noe kommer til å skje.

Og vi håper sektoren vil være med på laget.

Powered by Labrador CMS