stortinget 

Venstre reagerer på flytting av insekter: — Spinnvill beslutning

Flyttingen av 100.000 insekter fra Oslo til Ås var tema i Stortinget onsdag. Statsråd Sandra Borch svarte ikke på hvor mye flyttingen vil koste. 

— Jeg tolker statsråden slik at her er det en åpning for å gjøre om denne ganske vanvittige beslutningen, og det er jeg glad for å høre, sa Venstres Alfred Bjørlo. Han stilte spørsmål til Sandra Borch (t.h.) om beslutningen om å flytte 100.000 insekter fra Oslo til Ås.
Publisert

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) i næringskomiteen på Stortinget reagerer kraftig på at regjeringen har besluttet å flytte 100.000 insekter fra Naturhistorisk museum (NHM) til forskningsinstituttet Nibio på Ås i Follo.

Universitetet i Oslo, som eier NMH, og Nibio har kranglet i ti år om hvor disse insektene skal være. I sommer skar departementene gjennom (se faktaboks).

Fakta

Dette er saken

  • I 2005 inngikk daværende Skogforsk og Planteforsk, som nå har blitt til Nibio, og Naturhistorisk museum en avtale om samlokalisere institusjonenes insektsamlinger hos Naturhistorisk museum på Tøyen.
  • En samling på anslagsvis 100.000 norske insekter ble flyttet fra Ås til Tøyen.
  • Men Nibio har siden bestemt seg for at de vil ha insektene hjem. UiO ønsker derimot ikke å gi dem fra seg.
  • Nibio eies av Landbruks- og matdepartementet. I 2015 ga departementet Nibio i oppgave å være såkalt «nasjonalt referanselaboratorium for planteskadegjørere.» Da må Nibio ha rask og enkelt tilgang til insektsamlingene.
  • Tidligere i år bestemte Landbruksdepartementet at alle insekter som har blitt overført fra Ås til Tøyen siden 2004 skal tilbakeføres til Ås. Begrunnelsen var Nibios rolle som referanselaboratorium. Kunnskapsdepartementet hadde ingen innvendinger mot dette.
  • Flyttingen innebærer at de 100.000 insektene, som ligger spredt i kasser blant totalt rundt 1,4 millioner insekter, må spores opp. Naturhistorisk museum sier dette kommer til å bli svært ressurskrevende.

— Fra mitt og Venstres ståsted framstår denne beslutningen fra regjeringen som helt spinnvill — og er dessverre bare et av mange eksempler på en regjering som snakker i store ord snakker om «tillitsreform», men i praksis driver en helt uakseptabel detaljstyring av de høyere utdanningsinstitusjonene i Norge, som ser ut til å gå ekstra hardt ut over Universitetet i Oslo, uttaler han til Khrono.

Har hovedfag i insekter

Politikeren legger til at han har et personlig engasjement i saken, siden han har hovedfag i insektsystematikk fra Universitetet i Bergen. Derfor har han arbeidet med denne type samlinger.

I spørretimen på Stortinget stilte Bjørlo dette spørsmålet til forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp):

«Meiner statsråden det er fornuftig bruk av knappe ressurser i forskings- og utdanningssektoren og i tråd med regjeringa sin Tillitsreform at regjeringa grip inn og pålegg Universitetet i Oslo å sortere ut 100 000 av 1,4 millioner insekt i insektsamlinga på Tøyen for å flytte desse fysisk 34 kilometer og ein halvtime i bil til Ås i Akershus?»

Insektene ligger i slike kasser.

Nibio skal betale for flyttingen 

Sandra Borch startet med å fortelle om sakens bakgrunn, nemlig at Landbruks- og matdepartementet har gitt Nibio oppgaven å være nasjonalt referanselaboratorium for planteskadegjørere.

— Kunnskapsdepartementet tar til etterretning Nibios ønske om å flytte sin del av insektsamlingen fra Tøyen til Ås, og har bedt universitetet legge til rette for tilbakeføringen, svarte Borch, og la til at Nibio skal dekke flyttekostnadene.

— Jeg er godt kjent med at Universitetet i Oslo har innvendinger mot at insektene skal flyttes. Jeg legger til grunn at eventuelle nye momenter blir vurdert av Landbruks- og matdepartementet, sa statsråden.

Hun sa at videre at hun forventer at de to institusjonene klarer å samarbeide om dette, uten at departementet trenger å overstyre.

Spurte om prislappen 

Alfred Bjørlo fulgte opp:

— Jeg tror vi alle være enige om at det er knappe ressurser i universitets- og høgskolesektoren, og at det må prioriteres stramt, som på alle andre områder. Og det å bygge opp denne samlingen på Tøyen har kostet oppimot 20 millioner kroner, og mange årsverk over en lang periode, sa han og spurte:

— Har statsråden og regjeringen oversikt over hva denne flyttingen vil koste? Kan statsråden garantere at det blir bevilget ekstra midler til å dekke dette?

Sandra Borch: Burde snakket sammen før 

Sandra Borch svarte:

— Det handler ikke om ressursbruk eller styring av universitets- og høgskolesektoren, men om at landbruks- og matmyndighetene bestemmer hvor de vil ha lokalisert sine eiendeler.

— Jeg har også registrert UiO sine motforestillinger, men dette burde universitetet og Nibio hatt dialog om tidligere, fortsatte hun.

Alfred Bjørlo sa at han oppfatter at  Borch mener det er en åpning for å gjøre en ny vurdering av vedtaket.

— Jeg tolker statsråden slik at her er det en åpning for å gjøre om denne ganske vanvittige beslutningen, og det er jeg glad for å høre.

Bjørlo mente saken er et eksempel på overstyring og detaljstyring fra ulike departementer.

— Det er veldig uheldig. Vi kan ikke drive detaljstyring av de store universitetene våre. Rektor ved Universitetet i Oslo sier han er bekymret over en regjering som ikke er opptatt av transparens og kunnskapsbaserte beslutninger.

Powered by Labrador CMS