Debatt ● Aaen-Stockdale, Westlund og Frantsvåg

Vi har forlatt redaksjonsrådet i Publications

Redaktør, viseredaktør og to tredeler av redaksjonsrådet gikk av. Her er begrunnelsen, signert Craig Aaen-Stockdale, Oscar Westlund og Jan Erik Frantsvåg.

Til tross for at de forlater Publications, understreker artikkelforfatterne at det fremføres mye kritikk mot MDPI som de mener er ubegrunnet eller svakt begrunnet. Sterk kritikk basert på enkeltepisoder er urimelig, enten utgiveren er MDPI eller Elsevier.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Undertegnede har en stund vært medlemmer av redaksjonsrådet («Editorial Board») i MDPI-tidsskriftet Publications. I forrige uke gikk redaktøren, viseredaktøren og drøyt to tredjedeler av redaksjonsrådet av samtidig med oss, eller i nær tilknytning til at vi gikk av.

Det som utløste dette, var at vi fikk en henvendelse fra redaktør Gemma Derrick og viseredaktør Bart Penders om at de ville trekke seg som redaktører. De følte at de ikke ble møtt med forståelse når de på vegne av oss i redaksjonsrådet påpekte flere problemer. Først og fremst et behov for å sikre at Publications’ renommé ikke skulle være avhengig av hva som skjedde i de andre tidsskriftene hos MDPI, mange av dem har samme policy som PLOS ONE om å publisere all forskning som tilfredsstiller de grunnleggende kvalitetskrav. Og i tillegg at vi som aktive bidragsytere i forskning nettopp på publisering var avhengig av at tidsskriftet levde opp til de beste praksiser på feltet. De opplevde også å bli målt på enkle mål på vellykkethet, som Journal Impact Factor og andre bibliometriske mål, og vi i redaksjonsrådet påpekte gang på gang at markedsføring av tidsskriftet gjennom Impact Factor og CiteScore var i strid med DORA. For et tidsskrift som ofte publiserer om tema som ansvarlig forskning og innovasjon åpnet dette opp for anklager om hykleri.

Vi har alle kritiske synspunkter på deler av MDPIs måte å drive tidsskrift på, bl.a. den sterke vektleggingen på «Special issues». Det er vel kjent at slike temanummer kan gi opphav til kvalitetsproblemer. Hindawi har nylig i en periode begrenset sin publisering av slike temanummer på grunn av kvalitetsproblemer.

Det er verdt å merke seg at de problemene med kvalitet som beskrives hos MDPI ikke gjelder alle utgivelser hos MDPI, gjennomgående tilfredsstiller tidsskriftene grunnleggende kvalitetskrav. Men med sterk vekst og krav om vekst vil det kunne oppstå problemer i enkelttidsskrifter. Det skjer hos alle utgivere. Og uheldige enkelttilfeller vil oppstå i alle tidsskrift, uavhengig av eier og redaksjonelle policyer.

Det fremføres mye kritikk mot MDPI som vi mener er ubegrunnet eller svakt begrunnet. Sterk kritikk basert på enkeltepisoder er urimelig, enten utgiveren er MDPI eller Elsevier. Målestokken må være den samme. Vi har i vår virksomhet i Publications ikke opplevd brudd på normer for god publiseringsskikk, det er felles for dem i redaksjonsrådet som har uttrykt seg i sakens anledning.

Ut fra hva vi ellers ser blir skrevet og brukt som «fakta» i slike diskusjoner, antar vi at vår uttreden fra Publications’ redaksjonsråd vil bli tatt til inntekt for et synspunkt om at Publications er et røvertidsskrift. Vi mener at Publications er et godt og seriøst tidsskrift som overhodet ikke fortjener merkelappen røvertidsskrift. En slik kobling mellom vår uttreden og en slik klassifisering har ingen rot i virkeligheten, og vi ønsker derfor å informere om bakgrunnen for vår uttreden fra redaksjonsrådet.

Powered by Labrador CMS